Poradniki - Podatki w Chinach. Wysokość podatków w Chinach

Podatki w Chinach. Wysokość podatków w Chinach

(dowiesz się min. o podatkach w Chinach, wysokości podatków w Chinach, CIT w Chinach, podatkach od firm w Chinach, podatkach dochodowych, podatkach importowych, cłach)


Podatek dochodowy od osób zatrudnionych w Chinach.

Jak wysokie są podatki w Chinach? Czy w Chinach trzeba płacić podatek? Jeżeli trzeba, to jak wysoki jest oraz od czego? Zapewne wiele osób związanych z Chinami często zadawało sobie te pytania. Żyjąc na zachodzie przyzwyczajeni jesteśmy do płacenia różnych danin publicznych, czy to podatku CIT czy różnych odmian PIT’ów.

Chcemy Państwu przedstawić kwestię podatków dochodowych w Chinach, wiele osób żyjąc i pracując w Chinach nie jest w pełni legalnie zatrudnionych, dlatego też nie mają styczności z chińskich systemem podatkowym. Jednak coraz więcej firm z zachodu otwiera swoje przedstawicielstwa bądź firmy córki w Chinach, a liczba legalnie zatrudnionych cudzoziemców stale wzrasta. Będąc zatrudnionym w Chinach podlegamy pod chiński system podatkowy. Chcemy dzisiaj przybliżyć w sposób jak najprzejrzystszy jak wysokie podatki dochodowe obowiązują w Chinach. Wraz z początkiem września chińskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych wydało nowe rozporządzenie „O udziale obcokrajowców zatrudnionych w Chinach w pięciu rodzajach ubezpieczeń społecznych”.

Rozporządzenie normuję pięć różnych rodzajów ubezpieczeń:

  1. Basic pension insurance – ubezpieczenie emerytalne
  2. Basic medical insurance – ubezpieczenie medyczne
  3. Work – related injury insurance – ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy
  4. Unemployment insurance – ubezpieczenie od bezrobocia
  5. Maternity insurance – ubezpieczenie macierzyńskieWarto dodać, że powyższe podatki dotyczą nie tylko samych pracowników lecz również pracodawców. Podatek dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców. Warto pamiętać, że Chiny są krajem bardzo złożonym tzn. podzielonym na 23 prowincję, które wiele przepisów dostosowują do regionalnych wymogów tak więc stawki podatków mogą się różnić w odróżnieniu co do niektórych miast. Generalnie można podać, że wynoszą one mniej więcej ok 11% ze strony pracownika i aż 30% ze strony pracodawcy.

Przykładowe rozliczenie: (1RMB = ok 0,4 zł)

Inżynier, pochodzący z Niemiec zatrudniony w mieście Guangzhou. Pensja 14.000 RMB brutto.
Maksymalna podstawa opodatkowania RMB11,688

PRACODAWCA
ubezpieczenie emerytalne 22% (RMB2,571)
ubezpieczenie medyczne 12% (RMB1,403)
ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy 0.5% (RMB58)
ubezpieczenie od bezrobocia 2% (RMB234)
ubezpieczenie macierzyńskie 0.5% (RMB58)
SUMA – RMB4,324

PRACOWNIK
ubezpieczenie emerytalne 8% (RMB935)
ubezpieczenie medyczne 2% (RMB234)
ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy 0%
ubezpieczenie od bezrobocia 1% (RMB117)
ubezpieczenie macierzyńskie 0%

SUMA – RMB1,286
LACZNY KOSZT PRACODAWCY: RMB14000 + RMB4,324 = RMB18,324

Po uchwaleniu nowych przepisów prawa koszty zatrudnienia obcokrajowców w Chinach znacząco wzrosną. Zmiany najbardziej dotknął pracowników zarabiających do 10.000 RMB gdyż osoby zarabiające na wyższych stanowiskach objęte będą maksymalną podstawą opodatkowania. Tak więc koszty zatrudnienia pracownika – obcokrajowca mogą wzrosnąć nawet o 1/3.

(źródło: Interim Measures for the Participation in Social Insurance of Foreigners Employed in China ) (źródło: Interim Measures for the Participation in Social Insurance of Foreigners Employed in China )