Poradniki - Chinese Business License – Chińska Licencja Biznesowa

Chinese Business License – Chińska Licencja Biznesowa

Dokumenty, które możesz otrzymać od chińskiego dostawcy:

Licencja Biznesowa

Licencja biznesowa (czyli pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ang. Business license) to jeden z najważniejszych dokumentów dla każdego, kto prowadzi w Chinach jakiekolwiek interesy. Stanowi on dowód na to, że firma jest prawidłowo zarejestrowana i określa jej zakres działalności. Jeżeli jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować główne elementy licencji biznesowej, to łatwiej będzie nam zorientować się, z kim mamy do czynienia i zredukować ryzyko biznesowej wpadki.

Business Licence

Większość zagranicznych kupujących znajduje chińskich dostawców za pomocą platform B2B, takich jak Alibaba czy Made-in-China, niektórzy powierzają to zadanie profesjonalnym instytucjom doradczym. Nieważne, skąd uzyskaliśmy dane kontaktowe chińskiej firmy – zawsze możemy ją prosić o przesłanie nam kopii lub skanu licencji biznesowej. Jest kilka istotnych kwestii, które wymagają szczególnej uwagi:

Po pierwsze, język. To oczywiste, że firmy działające w Chinach prowadzą całą swoją dokumentację po chińsku, co więcej, zgodnie z chińskim prawem, dokument sporządzony np. po angielsku nie ma żadnej mocy prawnej, chyba że został przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Lepiej nie prosić firmę, z którą handlujemy, o przetłumaczenie dokumentu: nieuczciwy dostawca wykorzysta tę okazję, by przetłumaczyć treść licencji według swojego uznania. Najlepszym wyborem jest znalezienie kogoś, kto czyta po chińsku, i zlecenie mu sprawdzenia licencji.

Po drugie, jakość kopii. Bardzo często przesłany nam drogą mailową plik z dokumentem jest bardzo niewyraźny albo wyłącznie czarno-biały. Pieczęcie są zamazane, nazwy organów wydających licencję – niewidoczne. Wówczas należy po prostu domagać się ponownego przesłania licencji w lepszej jakości. Czasami można się natknąć na fałszerstwo: dokument został wykonany w Photoshopie i wszystko, łącznie z nazwą firmy i pieczęciami, jest fałszywe. Nigdy nie należy całkowicie ufać skanom: niektóre fałszerstwa są na tyle bezczelne, że łatwo je rozpoznać, inne jednak są wykonane za pomocą zaawansowanych technik i trudne do zdemaskowania. Poniższa „licencja” należy zdecydowanie do tej pierwszej grupy:

Fake Business Licence

Powróćmy jednak do analizy oryginalnej licencji biznesowej. Są trzy podstawowe informacje, które można uzyskać, jeśli bliżej się jej przyjrzymy:

Business Licence

Tutaj znajduje się nazwisko osoby upoważnionej do prawnego reprezentowania firmy. Tylko ona może podejmować kroki prawne w jej imieniu.

Business Licence

Ta długa lista na dole dokumentu zawiera zakres działalności firmy. Jest szczególnie ważna w stwierdzeniu, czy mamy do czynienia z firmą handlową (a zatem narzucającym dodatkowo swoje marże pośrednikiem), czy też z producentem.

Business Licence

W prawym dolnym rogu licencji znajduje się kilka pieczęci. Pieczęć nr 1 potwierdza ważność licencji, co roku wbijany jest nowy stempel. Na naszym przykładzie widać, że cały dokument jest ważny do 28 marca 2011 roku. Pieczęć nr 2 określa organ wystawiający licencję. Musi spełnić wymagania stawiane chińskim pieczęciom oficjalnym: nazwa organu jest wypisana w otoku pieczęci, dokoła pięcioramiennej gwiazdy. Wystawcą licencji jest zazwyczaj Dział Przemysłu i Handlu odpowiednich dla miejsca rejestracji władz lokalnych, w tym przypadku – miasta Nan’an. Obok znajduje się też data wystawienia licencji biznesowej zapisana chińskimi liczebnikami: 9 czerwca 2009 roku.

Nie jest to dokument wymagany przy weryfikacji chińskiej firmy, do sprawdzenia firmy wystarcza nam już sama strona internetowa firmy czy nazwa, kiedy jednak posiadamy chińską licencję biznesową warto ją załączyć do weryfikacji gdyż bardzo często chińskie firmy ją również podrabiają.