Paczka zatrzymana przez Urząd Celny — co dalej?

Paczka zatrzymana przez Urząd Celny przy zakupach np. na AliExpress to niezbyt miła niespodzianka, która może przytrafić się każdemu. Niemniej jednak w takiej sytuacji najważniejsze to zachować spokój, gdyż rozwiązanie tego problemu jest stosunkowo proste. Wystarczy tylko wypełnić krok po kroku formalności wymagane przez Urząd Celny.

Paczka zatrzymana przez Urząd Celny — co dalej?

Paczka zatrzymana przez urząd celny – co dalej?

Gdy podczas śledzenia paczki zauważymy, że została ona zatrzymana przez Urząd Celny, w pierwszej kolejności powinniśmy poczekać na oficjalne zawiadomienie z urzędu o konieczności uiszczenia VAT i cła, przesyłane pocztą.

List wysłany przez Urząd Celny będzie zawierał w sobie zawiadomienie i zdjęcie naszej paczki. W treści zawiadomienia znajdziemy podstawowe dane o naszej przesyłce, takie jak waga, numer i kraj pochodzenia oraz w lewym górnym rogu numer magazynowy.

W dolnej części znajdziemy zawiadomienie w formie tabelki, którą należy wypełnić.

 W piśmie tym wyszczególnione są ponadto dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia odprawy celnej naszej paczki (dla osób fizycznych):

  • Faktura, paragon, potwierdzenie transakcji zakupu internetowego lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu – w tym przypadku wystarczy nam zrzut ekranu z serwisu, w którym dokonaliśmy zakupu (np. AliExpress) oraz potwierdzenie dokonania płatności.
  • Specyfikacja towarowa – tylko w przypadku, gdy faktura nie zawiera niezbędnych danych do prawidłowej identyfikacji towaru.
  • W przypadku towarów otrzymanych bezpłatnie od osób fizycznych (jako prezent), oświadczenie o rodzaju, ilości, wartości i przeznaczeniu towaru. W przypadku większej liczby towarów należy określić rodzaj i wartość każdego z nich
  • Kserokopia/skan dowodu osobistego lub dane takie jak: seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL, adres zameldowania lub korespondencyjny.
  • Inne dokumenty, tylko w przypadku, gdy są wymagane przez odrębne przepisy.

Jeśli dokonujemy zakupów na portalach takich jak AliExpress, kupującego obowiązują z reguły tylko punkt pierwszy i czwarty oraz wypełnione zawiadomienie z dolnej części strony.

Szkolenie: Import z Chin

Jak dokonać zgłoszenia clenego?

By dokonać zgłoszenia celnego, należy w ciągu 20 dni od daty otrzymania listu dostarczyć ww. dokumenty do odpowiedniego Urzędu Celnego poprzez:

  • wysyłkę w formie papierowej,
  • wysłanie dokumentów faksem na podany w liście numer
  • wysłanie wymaganych dokumentów mailowo na podany adres poczty elektronicznej (dokumenty muszą być w formacie PDF lub DOC)
  • doręczenie osobiste/poprzez przedstawiciela.

Należy pamiętać, żeby w przypadku wysłania maila (w tytule wiadomości) oraz ewentualnych konsultacji telefonicznych, podawać wspomniany wcześniej numer magazynowy. Przyśpieszy to w znaczny sposób czas zweryfikowania paczki.

Wysłany mail w załącznikach powinien zawierać: skan wypełnionego zawiadomienia, skan dowodu osobistego, zrzut ekranu z serwisu aukcyjnego z informacją o zapłaconej kwocie oraz potwierdzenie zapłaty. W treści wiadomości powinniśmy napisać numer magazynowy, numer paczki, nazwę przedmiotu oraz jego cenę (wraz z przesyłką!). Jeśli użyliśmy kodu rabatowego, warto też o tym wspomnieć.

Gdy wysłane przez nas dokumenty i deklaracja będą poprawne, paczka zostanie do nas dostarczona drogą pocztową (do 2 tygodni). Przy odbiorze będziemy zobowiązani uiścić opłaty celne oraz podatkowe, zawarte w dokumencie potwierdzającym dokonanie zgłoszenia celnego (DPDZ), a także opłatę pocztową za przedstawienie przesyłki do kontroli celnej. Jak widać paczka zatrzymana przez Urząd Celny to nic skomplikowanego. Mamy nadzieję, że postępując zgodnie z naszymi radami, otrzymają Państwo wyczekiwaną przesyłkę jak najszybciej.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

3.8 / 5. Ilość głosów: 65