Konosament morski

Podczas importu towarów z Chin wielu importerom sprawia problem poprawne zrozumienie wszystkich wymaganych dokumentów importowych. Jednym z nich jest właśnie konosament morski, czyli morski list przewozowy. Dokument ten potwierdza odbiór określonego ładunku na statek oraz daje prawo na rozporządzanie tymże ładunkiem. Często można się spotkać z innymi jego określeniami m. in z anglojęzyczną nazwą Bill of Lading (B/L).

konosament morski

Konosament morski

Konosament, jako dokument umożliwiający odebranie ładunku, nigdy nie płynie statkiem wraz z towarem. Konosament morski powinien zostać wystawiony przez przewoźnika morskiego lub w jego imieniu, przez np. kapitana statku. Po wystawieniu konosamentu przez spedytora powinien on zostać przesłany do załadowcy. Następnie załadowca, po uregulowaniu należności z odbiorcą, powinien niezwłocznie przesłać mu dokument. Potem odbiorca zanosi konosament do biura spedytora w porcie docelowym i dopiero wtedy może odebrać towar. Warto dodać, że konosament uważa się za papier wartościowy, ponieważ na jego podstawie istnieje możliwość przeniesienia prawa własności do towaru. Oznacza to również, iż w przypadku jego zagubienia, wydanie towaru zostanie wstrzymane przez przewoźnika do momentu dostarczenia oryginałów konosamentu. Konosament morski jest jednym z dokumentów potrzebnych do dokonania odprawy celnej.

Szkolenie: Import z Chin

Co musi zawierać konosament morski?

Zwyczajowo na konosamencie powinny być zawarte dane odbiorcy, załadowcy i firmy, która zostanie poinformowana o przypłynięciu kontenera, a także numer kontenera, waga i ilość towaru. Na drugiej stronie powinny pojawić się tzw. warunki konosamentowe, które określają m. in odpowiedzialność przewoźnika, procedury i sposób postępowania z towarem oraz odpowiedzialność załadowcy. Konosament zwykle wystawia się na imiennie określonego odbiorcę, na zlecenie załadowcy  albo na osobę wskazaną przez niego lub bardzo rzadko na okaziciela,  co oznacza, że towar będzie mogła odebrać każda osoba, która okaże oryginał konosamentu.

Warto wspomnieć, iż konosament wystawia się w kilku egzemplarzach i każdy z nich jest oryginałem. Oprócz oryginałów sporządza się również kopie, które nie upoważniają do dysponowania ładunkiem, lecz służą do użytku wewnętrznego importerów i eksporterów. Ilość kopii nie jest z góry ustalona ale zwykle tworzy się ich około  sześciu. Czasem zdarza się również, iż załadowca, po uregulowaniu zależności za towar, może przesłać odbiorcy dokument zwany SeaWayBill lub Express Bill of Lading, zamiast wydruków oryginału Bill of Lading. Dokument ten jest konosamentem, który nie musi być drukowany, przesyłany i deponowany u przewoźnika w porcie przeznaczenia, a na jego podstawie kontener zostaje natychmiastowo wydany odbiorcy. Występuje on głównie w formie elektronicznej lub jako plik PDF.

Konosament morski – telex release

Bardzo podobną metodą są tzw. zwolnienia teleksowe, czyli Telex Release, które również pozwalają na uniknięcie wysyłania konosamentu w formie papierowej odbiorcy. Polegają  one na tym, że po uregulowaniu należności od odbiorcy, załadowca informuje przewoźnika, aby ten skontaktował się ze swoim biurem w porcie przeznaczenia towaru, a następnie wydał odbiorcy kontener na podstawie jego dyspozycji.  Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy konosamenty nie zostały jeszcze wydrukowane i wydane eksporterowi. Jeśli już tego dokonano, należy zwrócić je do przewoźnika/spedytora i dopiero wtedy można wydać dyspozycję Telex Release.

ShipHub

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0