Dropshipping z Chin – cło i VAT

Tajemnicze dla niektórych słowo dropshipping, dla innych jest sposobem na prowadzenie lukratywnej działalności. Przy dropshippingu nie trzeba inwestować znaczących środków finansowych w zatowarowanie, ponieważ większość towaru znajduje się niemalże u źródła. Przedsiębiorca jest pośrednikiem między klientem a dostawcą, np. w Chinach. Jak w przypadku takiej działalności działa uregulowanie należności celno-skarbowych? Innymi słowy, kto przy działalności opartej o dropshipping z Chin pokrywa cło i VAT?

Dropshipping z Chin cło i VAT

Dropshipping z Chin – cło i VAT

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, czym się charakteryzuje dropshipping z Chin. Jest to ryzykowna forma sprzedaży, która jest w stanie nadszarpnąć wizerunek firmy oraz narazić na znaczne straty finansowe. Istnieją przypadki, kiedy klienci muszą czekać trzy miesiące na zamówioną przesyłkę lub w ogóle ona do nich nie dociera. Tacy klienci, nie będąc zadowoleni z obsługi, oceniają sprzedawcę negatywnie. Zła prasa tylko odstręcza potencjalnych klientów.

W skrócie, w dropshippingu sprzedawca zamawia produkt dla klienta bezpośrednio u chińskiego dystrybutora. Dzięki temu, sprzedawca nie musi opłacać na przykład wynajmu powierzchni magazynowej.

Kto ma obowiązek opłaty cło i VAT-u?

Prawo jasno wskazuje, że produkty będące przedmiotem sprzedaży zza granicy celnej, powinny być opodatkowane stawką VAT z tytułu importu. Podatek VAT uiszczany z tego tytułu nie jest tożsamy z podatkiem VAT, który uiszczany jest z tytułu sprzedaży na terenie kraju. Klient powinien zostać powiadomiony o takiej cenie, która zawiera wszelkie wymagane opłaty.

Według przepisów, przesyłki o wartości do 150 euro są zwolnione z opłat celnych, lecz nie podatku VAT. Przy imporcie z Chin, zawsze obowiązuje podatek VAT.

Chińscy dystrybutorzy stosują w praktyce metodę na „gift”, tj. oznaczają towar jako prezent, od którego nie płaci się podatku VAT. Urzędnicy celni jednak przechwytują takie paczki i uznając taką praktykę za przekręt, nadają do adresata wezwanie do zapłaty należności VAT, a niekiedy cła oraz przedstawienia dokumentów. Jeśli ostateczny konsument nie odpowie na wezwanie, przesyłka wróci do nadawcy. W takiej sytuacji, zeźleni klienci mogą zgłosić sprzedawcę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Rzecznika Konsumentów.

Cło powinno zostać opłacone przed dostawą. Istnieją dwie metody przeprowadzenia procesu. Pierwsza metoda polega na tym, że importer zamawia „na siebie”, odprawia i następnie wysyła przesyłkę dalej do klienta. Druga metoda polega na wysłaniu towaru bezpośrednio do klienta, zgłaszając spółkę jako podmiot wprowadzający artykuł na rynek.

Jest bardzo możliwe, że przesyłka będzie transportowana przez kuriera, np. DHL. Importer więc zgłasza się do kuriera jako osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie odprawy celnej. Po przekazaniu dokumentacji i przeprowadzeniu odprawy, odpowiada on za należności celne. Faktura jest wystawiana jak przy standardowej transakcji, na kwotę całkowitą jaka została podana w ofercie. Oznacza to, że zakupując towar, opłaty pośrednie czyli np. związane z odprawą celną, ponosi importer.

Dropshipping polega na imporcie prosto z dostawą do klienta. Importer musi zająć się wszelkimi formalnościami, figurować w rejestrze BDO, pilnować, by towar miał odpowiednie oznaczenia. Jako importer zadbaj także o to, aby gdy przesyłka trafia bezpośrednio do klienta, nie było w niej Twojej faktury oraz dokumentacji od Twojego dostawcy.

Szkolenie: Import z Chin

Jak obliczyć cło oraz VAT zamawiając z Chin?

Obliczanie cła oraz podatku VAT dla przesyłki z Chin jest analogiczne jak przy paczkach z każdego kraju trzeciego.

Należność celną wylicza się na podstawie sumy transportu towaru poza Unią Europejską oraz wartości celnej. Inaczej mówiąc, stawkę celną dla zamówionego produktu mnoży się przez sumę wartości zamówienia oraz kosztów przesyłki. Stawki celne sprawdzisz między innymi w polskim systemie taryfowym ISZTAR.

VAT za to oblicza się mnożąc jego wysokość 23% przez sumę wartości celnej, należności celnych oraz transportu, zarówno po oraz poza UE. Uzyskana wartość to właśnie należności skarbowe. Należności celno-skarbowe to zsumowana należność za cło i VAT.

Każdy, kto zamawia towar z Chin, może posłużyć się naszym intuicyjnym darmowym kalkulatorem opłat celno-skarbowych.

Jak już zaznaczyliśmy wcześniej, działalność oparta na dropshippingu może doprowadzić do strat finansowych oraz wizerunkowych. Zamiast „uprawiania” dropshippingu, warto zainwestować więcej i stać się pełnoprawnym importerem towarów z Chin.

Nie musisz korzystać z usług pośrednika, który dodatkowo narzuca swoją prowizję. Pojedyncze sztuki lub niewielkie ilości bardziej opłaca się zamawiać bezpośrednio z Chin, np. poprzez portal AliExpress. Należy mieć jednak na uwadze, że przesyłki z AliExpress również nie są wolne od cła oraz podatku VAT.

Import z Chin w 2021

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 9