Wiza biznesowa – zaproszenie do Chin

Obywatele Polski muszą uzyskać wizę, by swobodnie poruszać się po Chinach. Aby otrzymać wizę biznesową (typ M), należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Jeśli interesuje Cię biznesowa wiza do Chin, zaproszenie otrzymasz od organizatorów targów lub przedsiębiorcy, z którym zamierzasz się spotkać. Co takie zaproszenie musi zawierać, by zostało zaakceptowane? 

Zaproszenie do Chin wiza biznesowa

Wiza a zaproszenie do Chin

Kiedy korzysta się z wizy biznesowej do Chin?

Wiza biznesowa do Chin pozwala na:

 • uczestnictwo w targach branżowych
 • przeprowadzenie wizytacji w fabrykach
 • wyjazd do Chin w celu odbycia spotkań biznesowych, negocjacyjnych itp.

Wiza M może być jedno-, dwu-, lub wielokrotnego wjazdu na teren ChRL. Na takiej wizie można przebywać w Chinach maksymalnie 90 dni. Ma ona różne okresy ważności: 3, 6 lub 12 miesięcy.

Do wniosku wizowego dotyczącego wizy biznesowej musisz dostarczyć:

 1. paszport ważny przez przynajmniej następne 6 miesięcy z dwoma pustymi stronami
 2. ksero strony paszportu zawierającej informacje o aplikującym
 3. kompletny wniosek wizowy i dwa aktualne kolorowe zdjęcia
 4. zaproszenie.

Co zawiera zaproszenie do Chin?

Aby zaproszenie dołączone do wniosku o wizę biznesową zostało zaakceptowane, musi ono spełniać poniższe warunki:

 • zaproszenie musi być napisane w języku chińskim lub angielskim
 • adresatem pisma musi być konkretny konsulat Chińskiej Republiki Ludowej
 • czasem nie wystarczy sam wydruk, lecz oryginalny egzemplarz fizyczny (z użyciem papieru firmowego firmy zapraszającej).

Strona zapraszająca musi umieścić w piśmie:

 • nazwę i adres chińskiego przedsiębiorstwa
 • numer telefonu oraz adres e-mail
 • wyraźną pieczątkę chińskiej firmy
 • odręczny podpis (w jęz. chińskim) osoby decyzyjnej.
Bezpłatna konsultacja

Dane osobowe zapraszanego i informacje o podróży

Zaproszenie do chińskiej wizy biznesowej musi zawierać informacje o zapraszanym:

 • dane osobowe (drukowanymi literami, bez znaków diakrytycznych)
 • imię/imiona i nazwisko/nazwiska (tak jak w paszporcie)
 • płeć, data urodzenia, obywatelstwa
 • numer paszportu i data ważności paszportu
 • numer kontaktowy, adres e-mail
 • informacje dotyczące wyjazdu
 • cel wizyty (dokładny opis)
 • data przylotu i wylotu do/z Chin
 • długość pobytu w Chinach w dniach i oraz miejsca pobytu
 • wskazanie strony pokrywającej koszty podróży (zapraszany/zapraszający/inne)
 • typ wizy: jednokrotna/wielokrotna wraz z informacją “kindly issue visa (…) for (x) months of validity, up to (x) days of stay each, single/double/multiple entry”.
Zaproszenie do chińskiej wizy biznesowej
Przykładowe zaproszenie do chińskiej wizy biznesowej, źródło: Ambasada

Gdzie złożyć wniosek o wizę do Chin?

Wniosek o wizę do Chin złożysz przez Chińskie Centrum Wizowe online. Miej na uwadze, że proces aplikacyjny zobowiązuje wnioskującego do osobistego stawienia się w centrum. Wizy do Chin w Polsce wydaje ambasada ChRL w Warszawie.

Jak długo się czeka na wizę do Chin?

 • 4 dni robocze w trybie normalnym
 • 3 dni robocze w trybie ekspresowym
 • 2 dni robocze w trybie super pilnym.

Co, jeśli chcę wjechać do Hongkongu?

Jeśli planujesz wyjazd do Hongkongu z Chin i z powrotem do Chin (trasa Chiny-Hongkong-Chiny), musisz wnioskować o wizę dwukrotnego wjazdu. Analogicznie należy postąpić w przypadku wyjazdu do Makau i Tajwanu.

Jeśli wniosek wizowy będzie niekompletny lub konsul będzie mieć wątpliwości co do warunków przedstawionych w zaproszeniu, wniosek może zostać odrzucony.

Zobacz, jak przygotować się na wyjazd do Chin.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 6