Baza NANDO

W przypadku importu niektórych produktów wymagany jest certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. Certyfikat otrzymany od dostawcy zawsze należy zweryfikować nie tylko pod względem norm/aktów prawnych, ale także jednostki. Jednostki notyfikowane to organizacje, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury oceny zgodności, czyli weryfikację czy wyrób spełnia normy. Należy sprawdzić, czy numer certyfikatu widnieje w bazie oraz czy jednostka jest uprawniona do wystawiania certyfikatów w zakresie danych przepisów. Obszerną bazą jednostek notyfikowanych na obszarze UE jest NANDO. Jak znaleźć jednostkę notyfikowaną w bazie NANDO?

Baza NANDO

Weryfikacja certyfikatów CE i innych

Weryfikacja certyfikatu CE czy innych związanych z oceną zgodności jest bardzo ważna.  Kluczowe jest zweryfikowanie czy komplet danych jest właściwy, a jakość dokumentu – niezbudzająca podejrzeń. Jeśli nawet normy zawarte w certyfikacie będą właściwe, ale jednostka go wystawiająca nie będzie do tego uprawniona w Unii Europejskiej, dokument będzie nieważny. W konsekwencji towary nie będą spełniały norm i nie zostaną wprowadzone na rynek, co generuje koszty. Dlatego też należy sprawdzić numer jednostki certyfikującej UE w bazie NANDO.

Jeśli dostaniesz od dostawcy chiński certyfikat (wystawiony przez chińską jednostkę), jej numer możesz znaleźć w chińskim odpowiedniku NANDO, czyli Krajowym Urzędzie Akredytacyjnym CNAS.

Co to jest NANDO?

Baza NANDO (akronim od New Approach Notified and Designated Organisations) zawiera jednostki (notyfikowane) na obszarze Unii Europejskiej i nie tylko. Jednostki zawarte w bazie są zatwierdzone przez Komisję Europejską i mogą wydać sprawozdania z badań, certyfikaty oraz inne dokumenty w zakresie danych dyrektyw/rozporządzeń.

Są cztery typy jednostek w bazie NANDO.

 • NB – jednostka notyfikowana (Notified Body)
 • TAB – jednostka ds. oceny technicznej (Technical Assessment Body)
 • RTPO – uznana organizacja zewnętrzna (Recognised third-party organisation)
 • UI – inspektorat ds. użytkowników (User inspectorate).

Czy baza NANDO jest darmowa?

Korzystanie z bazy NANDO jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. System jest dostępny w jęz. angielski.

Szkolenie: Import z Chin

Szukanie jednostki po kraju rejestracji

W bazie NANDO można znaleźć jednostki notyfikowane po kraju rejestracji. Po wejściu na oficjalną stronę wystarczy wybrać „Country” z panelu bocznego i wybrać interesujący nas kraj z listy. Tutaj można przejrzeć listę jednostek notyfikowanych w Polsce.

Kraje w bazie NANDO

Szukanie jednostki po regulacji

Jednostki notyfikowane wykonują oceny zgodności z określonymi dyrektywami/rozporządzeniami. Istnieją jednostki, które specjalizują się w weryfikacji wyrobów według konkretnego ustawodawstwa, ale też takie, które wykonują oceny zgodności w ramach wielu aktów prawnych. W niektórych przypadkach siostrzane jednostki w różnych krajach się uzupełniają.

Aby wyszukać jednostki zajmujące się oceną zgodności w ramach określonych dyrektyw/rozporządzeń, wybierz „Legislation” z panelu bocznego, a następnie właściwy akt prawny z listy.

Regulacje w bazie NANDO

Jak znaleźć jednostkę notyfikowaną w bazie NANDO?

Jednostkę notyfikowaną można znaleźć w NANDO na dwa sposoby.

Szukanie według numeru/nazwy

Wybierając z panelu bocznego opcję „Body” można znaleźć jednostkę poprzez jej numer, nazwę lub typ.

Jednostki notyfikowane w bazie NANDO
Europejska baza jednostek NANDO
Lista jednostek na literę „I” w bazie NANDO.
Jednostki w NANDO
Przykład jednostki notyfikowanej o numerze 1493 zajmującej się procedurami oceny zgodności w ramach dyrektywy 2006/42/WE, rozporządzenia 2016/425 oraz dyrektywy 2014/33/UE

Wyszukiwanie jednostki w NANDO za pomocą wyszukiwarki – krok po kroku

Baza NANDO

Wybierając w panelu bocznym „Free search”, w systemie NANDO można wyszukać jednostkę według:

 • numeru
 • słowa kluczowego dla jednostki
 • ustawodawstwa
 • artykułów lub załączników aktów prawnych
 • procedur
 • produktów
 • dla wyrobów budowlanych: decyzji, przeznaczenia, systemu AVCP, specyfikacji technicznej, roli jednostki
 • w ramach prawodawstwa interoperacyjności: wg specyfikacji technicznej
 • dla urządzeń medycznych: wg horyzontalnych kompetencji technicznych.
Bezpłatna konsultacja

Szukanie jednostek do oceny wyrobu w NANDO – przykład

Przypuśćmy, że szukamy jednostki notyfikowanej do weryfikacji zgodności z zasadniczymi wymaganiami zbrojenia do betonu. Zbrojenie to jest klasyfikowane jako wyrób budowlany wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Interesuje nas norma PN-EN ISO 14889.

 1. Na karcie „Free search” wpisujemy normę we właściwą rubrykę.
 2. Klikamy „Search”.
Wyszukiwanie w NANDO krok 1 i 2
 1. Wybieramy interesującą nas jednostkę z listy. 
Wyszukiwanie w NANDO krok 3
 1. Kontaktujemy się z wybraną jednostką. 
Wyszukiwanie w NANDO krok 4

Jak wyszukać produkt w NANDO bez normy?

Nie znasz normy odnoszącej się do Twojego produktu? Nie przeszkadza to w znalezieniu jednostki notyfikowanej. Aby znaleźć normy odnoszące się do Twojego produktu oraz jednostki przeprowadzające oceny zgodności:

 1. Wejdź w opcję „Legislation” i wybierz właściwy akt prawny odnoszący się do Twojego produktu (w powyższym przykładzie nr 305/2011).
 2. W rubryce „Product family” wyszukaj swój produkt i kliknij „Search” (dla zbrojenia będzie to Products related to concrete, mortar and grout – Fibres).
 3. Wybierz jednostkę notyfikowaną z listy i skontaktuj się z nią.
Wyszukiwanie jednostek w bazie NANDO

Co jeszcze można wyszukać w NANDO?

NANDO zawiera także:

Zapoznaj się także z naszymi poradnikami na temat systemów taryfowych ISZTAR i TARIC.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2