Agent celny

Rosnąca grupa importerów zainteresowanych produktami z Dalekiego Wschodu rośnie z roku na rok. Import z państwa trzeciego wiąże się dla każdego z nich z szeregiem wymagań i przepisów, które należy brać pod uwagę podczas procesu sprowadzania produktów. Ponadto nawiązują oni relacje z ważnymi członkami procesu, takimi jak spedytorzy, zagraniczni dostawcy, czy też agent celny. Kim jest agent celny i czy jest on niezbędny przy imporcie z Chin? Na pytania te odpowiadamy w poniższym artykule. 

Agent celny

Kim jest agent celny oraz czym się zajmuje? 

Agent celny to po prostu przedstawiciel, który odpowiada za reprezentację podmiotów gospodarczych (importerów) w kontaktach z urzędem celno-skarbowym. Kontrolują oni, czy dopilnowane zostały wszelkie wymagane opłaty dotyczące cła oraz podatków, jak i również dokumentacja w przypadku wymogów takich jak oznakowanie CE czy wymogi weterynaryjne. Agent celny sprawdzi również, czy do towarów zostały przypisane odpowiednie kody HS, które z kolei wpływają na wysokości cła i innych opłat. 

Co więcej, agenci celni często są w stanie doradzić nam w różnych kwestiach odprawy celnej, na przykład jakie dokumenty powinniśmy przygotować. Współpraca z agentem celnym jest konieczna, bo to on w imieniu importera przeprowadza odprawę celną i kontaktuje się z urzędem celnym. 

Czy warto mieć agenta celnego?

Współpraca z agencją celną to bardzo dobry pomysł, jeżeli chcemy mieć pewność, że cały proces importu odbędzie się bez żadnych błędów czy przeoczeń. Agencje te często współpracują ze spedytorami, z którymi musimy zawrzeć umowę przy imporcie produktów, toteż rozpoczęcie dodatkowej usługi u sprawdzonej agencji celnej nie musi być tak trudne, jak nam się wydaje. 

Jakie są koszty obsługi celnej?

Koszt usług w agencji celnej często zależy od ilości produktów, podliczonych na podstawie ich kodów HS. Z reguły nie są to kwoty większe od tych, których spodziewać się możemy u firm spedycyjnych.

Przepływ dokumentów importowych między dostawcą, importerem, agentem celnym a urzędem celnym

Czemu agent celny jest potrzebny importerowi? 

Agent celny to przede wszystkim nasz partner, mający na celu pomóc nam w usprawnieniu procesu odprawy celnej. Dzięki konsultacjom z agentem celnym jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkie kwestie związane z odprawą oraz możemy się do nich z uprzedzeniem odpowiednio przygotować. Warto słuchać wszelkich porad oraz informacji, które przekazuje nam agent celny bez ich lekceważenia, ponieważ usprawni to proces wprowadzania towaru na rynek.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 4