MRN – co to jest?

W ramach międzynarodowego transportu tranzytowego, codziennie przewożona jest ogromna liczba towarów. W celu kontroli tranzytu opracowano system nadawania numeru ewidencyjnego, na podstawie którego możliwe staje się jednoznaczne zidentyfikowanie sprawy. Przy rejestracji w urzędzie celnym wyjścia nadawany jest numer identyfikacyjny MRN. Jak wygląda nadanie MRN i jak śledzić MRN przy eksporcie?

MRN

Co to jest MRN?

MRN (Movement Reference Number, MRN number) to numer, dzięki któremu można zidentyfikować czynność przewozową. Stanowi on potwierdzenie przejścia procedur wywozu. Drukuje się go pod postacią kodu paskowego i umieszcza na dokumencie TDT, który załącza się do przewożonych towarów. Tym samym, od momentu rozpoczęcia do zakończenia operacji tranzytu, w systemie NCTS korzysta się z numeru MRN.

Nadanie numeru MRN

Numer MRN jest niezbędny podczas procedury ECS. Uprawnia on do skorzystania z usług urzędu celnego. Procedura nadania MRN wygląda po krótce następująco:

 1. Urząd celny przyjmuje zgłoszenie celne wywozowe.
 2. Sprawdzony dokument zostaje przesłany do zgłaszającego.
 3. Po przedstawieniu towaru zgłoszenie, które zostało rozpatrzone pozytywnie, zostaje przyjęte przez organ celny. System nadaje mu numer ewidencyjny MRN.
 4. Wnioskodawca otrzymuje komunikat IE-528. Oznacza to, że przyjęto zgłoszenie oraz przyznano numer MRN.

Dokument MRN to inaczej zaświadczenie potwierdzające procedurę wywozu.

Tranzytowy Dokument Towarzyszący - MRN
Umiejscowienie MRN na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym

Na czym polega system NCTS?

New Computerised Transit System to informatyczny system odpowiedzialny za obsługę zewnętrznej i wewnętrznej procedury tranzytu na terenie Unii Europejskiej oraz wspólnej procedury tranzytowej WPT. Elektronicznej formie zgłoszeniowej podlegają tranzyty opierające się na dokumencie SAD.

Skomputeryzowana wspólna procedura tranzytowa dotyczy przede wszystkim transportu drogowego. Tranzyty w transporcie kolejowym, morskim i lotniczym oraz procedury tranzytowe prowadzone na podstawie Konwencji TIR i Konwencji ATA zostały z niego wyłączone (oprócz przewozów tranzytowych morskich i lotniczych zrealizowanych na podstawie dokumentu SAD).

Śledzenie MRN – tranzyt

Śledzenie MRN przy eksporcie jest możliwe z wykorzystaniem bazy danych. Należy wejść na oficjalną stronę Rady Europejskiej (MRN export follow-up) i wpisać właściwy numer MRN. Śledzenie MRN jest możliwe tylko dla przebiegu międzynarodowych operacji tranzytowych.

System ma jednak swoje wady. Należy mieć na uwadze, że przez system przechodzą miliony zgłoszeń. Z powodu zagrożenia przeciążenia danymi, sprawy starsze niż 100 dni są usuwane z bazy i nie ma do nich dostępu. Co więcej, aktualizacja bazy danych odbywa się w nocy, dlatego niemożliwy jest podgląd operacji tranzytowej w czasie rzeczywistym.

Szkolenie: Import z Chin

Dokument SAD

W przypadku realizowania formalności związanych z procedurami celnymi wykorzystuje się Jednolity Dokument Administracyjny (ang. Single Administrative Document – SAD). Pełni on funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego. Obowiązuje wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów nie należących do Unii Europejskiej. Jako że UE ustaliła wspólny obszar celny, dostawa wewnątrzwspólnotowa wiąże się z mniejszą ilością formalności.

Zgłoszenia celnego można dokonać w formie pisemnej za pomocą formularza SAD bądź drogą elektroniczną przez numer MRN. Jednakże obecnie zgłoszenia celne bez względu na rodzaj procedury dokonywane są tylko drogą elektroniczną. Formę pisemną wykorzystuje się jedynie w procedurze importu dokonywanego przez osobę fizyczną.

Oprócz tego warto pamiętać, że podczas odprawy celnej na granicy importer podaje w dokumencie SAD numer kontyngentu, o który się ubiega. Następnie w urzędzie celnym może on uzyskać informację o przydzieleniu kontyngentu.

Jak powinna przebiegać odprawa celna?

 1. Zgłoszenie towaru do procedury wywozu (komunikat IE515: zgłoszenie celne w ECS).
 2. Urząd celny przyjmuje zgłoszenie.
 3. Przesłanie do agencji celnej przez urząd celny numeru ewidencyjnego operacji wywozowej (komunikat IE528: przyjęcie zgłoszenia i nadanie numeru MRN).
 4. Kontrola towaru.
 5. Zwolnienie towaru do procedury wywozu.
 6. Wygenerowanie Wywozowego Dokumentu Towarzyszącego, tzw. EAD (komunikat IE529: zwolnienie do procedury wywozu wraz z EAD).
 7. Towar uzyskuje zgodę na opuszczenie obszaru celnego Polski.
 8. Zwolnienie kontenera w systemie ESC.
 9. Zamknięcie eksportu przez urząd celny dokonujący wyprowadzenia.
 10. Przesłanie przez agencję celną dokonującą odprawy celnej eksporterowi komunikatu potwierdzające wyprowadzenie towaru.
Import z Chin w 2021

Oceń post

4.8 / 5. Ilość głosów: 5