Import z Chin – czym jest FOB?

Wielu początkujących przedsiębiorców, którzy rozpoczynają import z Chin nie wiedzą, na jakich warunkach Incoterms mają importować towary z Chin. Czy importować na FOB’ie czy CIF’ie? Prawie każda chińska firma wyśle nam towar według naszego zamówienia, dlatego warto się zapoznać pomiędzy różnicami jakie wynikają z Incoterms FOB i Incoterms CIF.

W poprzednim wpisie nt. Incoterms omówiliśmy wszystkie rodzaje Incoterms. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć różnice pomiędzy FOB i CIF na przykładzie importu z Chin.

Incoterms FOB
FOB-import-z-chin

FOB – Free on Board

Jak widać na powyższej infografice warunki Incoterms FOB (Free on Board) w sposób sprawiedliwy dzielą obowiązki związane z kosztami, ryzykiem i ubezpieczeniem towaru pomiędzy sprzedającego i kupującego?

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Cały proces importu z Chin podzielony jest na wszystkie najważniejsze etapy.

  1. Produkcja i przygotowanie towaru do transportu.
  2. Transport od fabryki do portu.
  3. Odprawa celno-eksportowa.
  4. Załadunek towaru na statek (do burty statku).
    Wszystkie te obowiązki są w gestii sprzedającego. Chińska fabryka zobowiązując się na sprzedaż towaru na warunkach FOB musi dokonać, opłacić i ponieść ryzyko wszystkich tych czynności. Niestety wiele chińskich firm i pracowników chcąc wyłudzić dodatkowe środki zwraca się do kupującego o pokrycie lub podział kosztów związanych z transportem towaru z fabryki do portu, czy rzekomych opłat celnych – jako kupujący nie masz obowiązku ponoszenia tych kosztów! Na tych wszystkich etapach importu z Chin obowiązki sprzedającego się kończą.My jako strona kupująca musimy zorganizować, opłacić i ponieść ryzyko kolejnych czynności jakimi są:
  5. Fracht morski z chińskiego portu załadunku do portu przeznaczenia (np. Gdynia, Gdańsk lub Hamburg), oraz ubezpieczenie towaru.
  6. Rozładunek towaru i składowanie (koszty związane z THC, składowe itd.).
  7. Procedura celno – importowa (opłata cła i VAT’u, dostarczenie dokumentacji importowej).
  8. Transport towaru z portu to miejsca przeznaczenia (np. nasz magazyn czy siedziba firmy).

Dzięki powyższemu podziałowi obowiązków pomiędzy sprzedającym i kupującym wiemy, z jakimi dodatkowymi kosztami należy się liczyć oraz za jakie etapy importu towaru jesteśmy sami odpowiedzialni decydując się na import na zasadach FOB. Planując import z Chin należy wszystkie koszty transportowe dokładnie skalkulować. Bardzo często cena podawana przez chińskiego producenta w Chinach jest tylko ceną za sam produkt.

Szkolenie: Import z Chin

CIF – Cost, Insurance and freight

W odróżnieniu od warunków FOB, Incoterms CIF (Cost, Insurance and freight) przerzuca obowiązek opłacenia frachtu morskiego na sprzedającego, czyli w naszym wypadku chińskiego producenta.

incoterms CIF i FOB

Przeniesienie obowiązku opłacenia frachtu morskiego na chińskiego producenta wydawać się może kuszącym rozwiązaniem. Jednak pamiętać musimy, że nie zamawiamy w chińskiej fabryce samego produktu, ale zamawiamy produkt+koszty frachtu a dodatkowo wiele ukrytych kosztów związanych z wysyłką CIF jest przerzucanych na kupującego w porcie rozładunku.

Różnice między FOB a CIF opisaliśmy dokładnie w innym artykule. Będąc importerem zawsze chcemy kontrolować cały proces importowy jak również samą cenę naszego produktu, dlatego zalecamy import na warunkach Incoterms FOB.

By zrozumieć wszystkie obowiązujące warunki Incoterms 2020 zapraszamy do zapoznania się z naszym Poradnikiem Incoterms 2020.

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 13