Nowe obostrzenia dla chińskich eksporterów wyrobów medycznych

25 kwietnia 2020 r. pojawił się kolejny komunikat Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej wprowadzające dalsze wzmocnienia kontroli jakości produktów medycznych i ochronnych do zapobiegania epidemii. Komunikat nr 12 ma także na celu zaprowadzenie porządku w eksporcie tych towarów z Chin. Na eksporterów produktów medycznych z Chin nałożono kolejne zaostrzenia, dzięki czemu import wyrobów medycznych z Chin ma stać się bezpieczniejszy.

Import wyrobów medycznych z Chin

Import wyrobów medycznych z Chin – nowe regulacje

Od 26 kwietnia 2020 r. wszyscy eksporterzy sprzedający takie produkty jak m.in.:

muszą złożyć oświadczenie, które deklaruje, że te produkty zgodne są z normami jakości i wymogami bezpieczeństwa kraju importującego. Dodatkowo organy celne mają obowiązek sprawdzić eksportera na podstawie wydanej przez rząd listy przedsiębiorstw produkcyjnych, które uzyskały certyfikację lub rejestrację norm zagranicznych.

Szkolenie: Import z Chin

Komunikat jednocześnie podaje, że powyższe zaostrzenia będą dostosowywane zgodnie z rozwijającą się sytuacją epidemiczną na świecie.

Deklaracja eksportowa wyrobów medycznych

Deklarację wywozu materiałów medycznych można pobrać z oficjalniej strony Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Maseczki ochronne a nowe obostrzenia

Od 26 kwietnia wszystkie maseczki ochronne nieprzeznaczone do użytku medycznego muszą spełniać chińskie lub zagraniczne normy jakości. Chińscy eksporterzy niemedycznych maseczek muszą złożyć i podpisać deklarację zgodności wspólną dla eksportera i importera. Podpisując ją, oświadczają, że produkt spełnia wszelkie normy jakości. Natomiast importerzy akceptują w ten sposób normy jakości zakupionych produktów i deklarują, że nie wykorzystają produktów do celów medycznych.

W przypadku maseczek zakupionych przed 26 kwietnia importerzy i eksporterzy również muszą podpisać poniższą deklarację.

Deklaracja importera i eksportera

Wspólną deklarację eksportera i importera można pobrać z oficjalniej strony Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej.

Eksport produktów medycznych – dokumenty

Chiński eksporter chcący legalnie sprzedawać medyczne produkty musi posiadać następującą dokumentację:

 • licencja na prowadzenie działalności gospodarczej eksportowej
 • pozwolenie na produkcję produktów medycznych
 • świadectwo rejestracji produktów medycznych
 • zezwolenie licencyjne, na podstawie którego produkcja jest możliwa
 • sprawozdanie z kontroli kwalifikowanej producenta
 • oświadczenie o materiałach medycznych
 • formularz zgłoszenia celnego

Producent musi znajdować się na liście wydanej przez Ministerstwo Handlu i Ceł!

Eksport produktów ochronnych – dokumenty

Chiński eksporter, który chce legalnie sprzedawać produkty ochronne musi posiadać następującą dokumentację:

 • zobowiązanie niemedyczne
 • sprawozdanie z badań produktu (zgodne z normami krajowymi)
 • wspólna deklaracja importera i eksportera
 • licencja biznesowa producenta
 • formularz zgłoszenia celnego.

Producenci nie mogą znajdować się na liście sankcji Ogólnej Administracji Nadzoru Rynku!

Pełna treść komunikatu dostępna jest na oficjalnej stronie ministerstwa.

Aby uchronić się przed licznymi oszustwami na import produktów z Chin zachęcamy do weryfikacji chińskiego kontrahenta. Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 8