Import kosmetyków z Chin – przepisy i oznaczenia

W ostatnich latach w Polsce zwiększa się zainteresowanie kosmetykami azjatyckimi, w szczególności z Korei Południowej i Japonii. Również chińskie kosmetyki zyskują coraz większe zaufanie wśród polskich konsumentów. Z tego powodu import kosmetyków z Chin staje się powszechnym pomysłem na biznes. Chcąc wprowadzić na polski rynek kosmetyki pochodzące spoza Unii Europejskiej, należy jednak pamiętać o spełnieniu odpowiednich wymogów. Jakie certyfikaty i oznaczenia muszą posiadać kosmetyki z Chin, by można było je sprzedawać w Polsce?

Import kosmetyków z Chin

Import kosmetyków z Chin

Kosmetyki to jeden z najczęściej występujących rodzajów towarów sprowadzanych do Unii Europejskiej. „Kosmetyk” to pojęcie bardzo szerokie. Zgodnie z ustawą, produkt kosmetyczny to każda substancja przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego: skórą, włosami, paznokciami, wargami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowanie, perfumowanie, ochrona, upiększanie, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Jeśli interesuje Cię import kosmetyków z Chin, koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem na temat branży beauty. Znajdziesz w nim przydatne informacje na temat stawek celnych, regionów produkcyjnych i targów handlowych w Chinach.

Szkolenie: Import z Chin

Import kosmetyków z Chin – cło i akcyza

Import produktów z krajów trzecich wiąże się z koniecznością opłacenia cła oraz podatków. Aktualne stawki celne na kosmetyki z Chin znajdują się w systemach taryfowych ISZTAR oraz TARIC. Polski system ISZTAR zawiera także informacje na temat wysokości podatku VAT oraz akcyzie.

Kosmetyki zawarte są w sekcji VI: „Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych”. Przedstawiamy przykładowe stawki celne na produkty zbiorczo określane jako kosmetyki:

 • Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (3303 00 10 00) – 0%
 • Szampony (3305 10 00 00) – 0%
 • Preparaty upiększające do ust (3304 10 00 00) – 0%
 • Lakiery do włosów (3305 30 00 00) – 0%
 • Preparaty upiększające do oczu (3304 20 00 00) – 0%
 • Środki do czyszczenia zębów (3306 10 00 00) – 0%
 • Perfumy (3303 00 10 00) – 0%
 • Wody toaletowe (3303 00 90 00) – 0%
 • Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe (3307 20 00 00) – 6.5%
 • Sole kąpielowe (3307 30 00 00) – 6.5%.

Mimo, że cło w większości przypadków jest zerowe, przy niektórych kosmetykach należy wziąć pod uwagę konieczność opłacenia akcyzy. Jeżeli wyroby mają objętościową moc alkoholu etylowego przekraczającego 1,2% objętości, do stawki celnej należy doliczyć podatek akcyzowy 6275 zł / hl 100% objętości alkoholu etylowego. Aby uniknąć opodatkowania, alkohol w kosmetykach można skazić. Niestety, wiąże to się z dodatkowymi obowiązkami formalnymi oraz nie zawsze jest wykonalne.

Import kosmetyków z Chin – główne rozporządzenie

Import kosmetyków z Chin i wprowadzenie ich na rynek europejski wiąże się z ogromną odpowiedzialnością ze strony importera. Według przepisów importer jest traktowany w Polsce jako producent. Oznacza to, że na importerze spoczywa odpowiedzialność, jeśli kosmetyk okaże się zagrażać zdrowiu użytkownika. Przepisy dotyczące kosmetyków są niezwykle restrykcyjne i nie należy ich lekceważyć.

W celu uzyskania dokładnych informacji, zapoznaj się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Reguluje ono, jakie warunki należy spełnić, by móc sprzedawać produkty kosmetyczne na terenie UE.

Podstawowym wymaganiem dotyczącym kosmetyków jest przeprowadzenie kontroli i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji. Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego musi zawierać informacje na temat bezpieczeństwa danego produktu. Musi określać:

 1. ilościowy i jakościowy skład kosmetyku,
 2. właściwości fizyczne i chemiczne substancji oraz stabilność produktu kosmetycznego,
 3. jakość mikrobiologiczną,
 4. zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie,
 5. normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie,
 6. narażenie na działanie produktu kosmetycznego oraz substancji,
 7. profil toksykologiczny substancji,
 8. działanie niepożądane,
 9. inne informacje o produkcie kosmetycznym,

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego zawiera:

 • wniosek z oceny
 • ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie
 • rozumowanie
 • kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie części B (oceny).

Ponadto, przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu każdy importer jest zobowiązany do jego rejestracji na portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Jest to baza wszystkich kosmetyków wprowadzanych do obiegu na rynku Unii Europejskiej. Jest to informacja, że w sprzedaży pojawi się nowy produkt. Rejestracja w CPNP nie jest jednak potwierdzeniem, że produkt kosmetyczny spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

Import kosmetyków z Chin przykład

Import kosmetyków z Chin – oznaczenia

Wprowadzając produkt do obrotu na terytorium Polski, pamiętaj o umieszczeniu odpowiednich informacji w języku polskim na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji. Obowiązkowo muszą pojawić się informacje określające producenta lub importera (nazwa, adres) oraz umożliwiające identyfikację produktu (nazwa handlowa). W przypadku produktów pochodzących spoza Unii Europejskiej – należy podać także kraj producenta.

Przejdź do naszego innego artykułu by dowiedzieć się, jakie informacje muszą znaleźć się na opakowaniu produktu importowanego z Chin.

W przypadku kosmetyków, należy pamiętać o umieszczeniu odpowiednich oznaczeń zarówno na pojemniku zawierającym produkt, jak i opakowaniu zewnętrznym. Czasami ich zamieszczenie na pojemniku nie jest możliwe (np. przez jego wielkość, kształt). W tym wypadku należy umieścić odpowiedni symbolu wskazujący, że zostały podane np. na opakowaniu lub załączonej ulotce. Informacje powinno się przedstawić w sposób widoczny, zrozumiały i trwały. Etykieta musi w jasny sposób przekazywać informacje dotyczące właściwego stosowania kosmetyku.

Etykieta powinna zawierać informacje o:

 • składzie (INCI)
 • dacie produkcji
 • przydatności do zużycia (symbol PAO)
 • ilości produktu w opakowaniu.

Należy odróżnić informację o terminie ważności kosmetyku nieotwieranego oraz przydatności po jego otwarciu. W przypadku jednorazowych próbek i opakowań zawierających poniżej pięciu gramów, nie trzeba podawać ilości kosmetyku.

Składniki substancji podajemy w kolejności malejącej według masy w momencie ich dodawania. Skład zapisywany jest zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI). Należy również podać substancje potencjalnie alergenne, które kosmetyk zawiera w swoim składzie.

Pozostałe oznaczenia, które pojawiają się na kosmetykach, to różne znaki ekologiczne, które wskazują, że produkt spełnia kryteria ochrony środowiska. Na opakowaniach pojawiają się również oznaczenia wskazujące, że wyrób wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi.

Bezpłatna konsultacja

Jakie oznaczenia widnieją na kosmetykach?

Jest wiele symboli, które można znaleźć na opakowaniu do kosmetyków. Oto niektóre z nich:

 1. PAO, jeśli na opakowaniu nie ma dokładnej daty ważności. Informuje o tym, przez jaki czas od otwarcia kosmetyk jest zdatny do użycia.
 2. Dbaj o czystość, zachęcający konsumenta do wyrzucenia opakowania do właściwego pojemnika.
 3. Trójkąt „opakowanie nadaje się do recyklingu”. W środku trójkąta mogą znaleźć się skróty odpowiadające grupie materiałów, z której wykonane jest opakowanie. Znacznie ułatwia to odpowiednie segregowanie śmieci.
 4. Nietestowania na zwierzętach. Jako że domniemywa się, iż wszystkie kosmetyki wprowadzane na rynek UE nie były testowane na zwierzętach, symbol nie jest obowiązkowy.
 5. Firma Ecocert wymaga, aby na każdym produkcie z tym certyfikatem podana była ilość składników pochodzenia naturalnego oraz ilość składników pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych.
 6. Ręka na książce, oznaczający, że ulotka z informacjami o produkcie została dołączona w opakowaniu.
 7. Jeśli dalsze informacje znajdują się pod etykietą, oznacza się to specjalną strzałką.
 8. Znak E umieszczony jest obok zawartości nominalnej produktu. Oznacza on, że producent korzystał ze standardowego systemu kontroli wagi lub objętości. Znak E nie jest obowiązkowy.
Import kosmetyków - oznaczenia

Import kosmetyków z Chin a testy na zwierzętach

Jeśli importujesz kosmetyki z Chin, musisz pamiętać o jeszcze jednej niezwykle istotnej kwestii. Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Niestety w Chinach to wciąż bardzo powszechna – a wręcz wymagana – praktyka. Aktualnie w Chinach wyroby kosmetyczne muszą spełnić szereg norm i wymagań, by dopuścić je do obrotu. Ma to na celu walkę z produktami o słabej jakości oraz podróbkami. Jeżeli produkt kosmetyczny jest sprzedawany na rynku chińskim, musi zostać poddany testom na zwierzętach.

W przypadku kosmetyków produkowanych w Chinach i eksportowanych na rynki zagraniczne – testy nie są wymagane, lecz mogą być w niektórych krajach docelowych zakazane. Kosmetyki zawierające składniki poddawane testom na zwierzętach nie mogą być wprowadzane na rynek europejski również, gdy testy przeprowadzono poza Unią. Mówiąc inaczej, na rynku UE istnieje całkowity zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków, także z uwzględnieniem ich składników, testowanych na zwierzętach.

Chińskie kosmetyki

Jakie akty regulują kosmetyki na rynku UE?

Przedstawiamy zbiór aktów dotyczących kosmetyków na rynku Unii Europejskiej:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych:
  • ma na celu bezpieczeństwo i ochronę konsumentów
  • reguluje składy (substancje niedozwolone lub dozwolone w określonej ilości), zakaz testów na zwierzętach
  • określa oznakowania i wygląd opakowania
  • stawia warunki wejścia na rynek
  • nakłada obowiązek składania raportu bezpieczeństwa.
 2. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE.
 4. Decyzja Komisji (UE) 2019/701 ustanawiająca słownik wspólnych nazw składników do stosowania na etykietach produktów kosmetycznych.

Źródło grafik: blog.baopals.com/staff-picks/5-chinese-cosmetics-brands-know

Import z Chin w 2021

Oceń post

4.8 / 5. Ilość głosów: 17