Import kosmetyków z Chin – przepisy i oznaczenia

W ostatnich latach w Polsce zwiększa się zainteresowanie kosmetykami azjatyckimi, w szczególności z Korei Południowej i Japonii. Również chińskie kosmetyki zyskują coraz większe zaufanie wśród polskich konsumentów. Z tego powodu import kosmetyków z Chin staje się powszechnym pomysłem na biznes. Chcąc wprowadzić na polski rynek kosmetyki pochodzące spoza Unii Europejskiej, należy jednak pamiętać o spełnieniu odpowiednich wymogów. Ze względu na wymagania, które muszą spełnić kosmetyki wprowadzane do obrotu, temat importu kosmetyków może okazać się bardzo trudny. Jakie certyfikaty i oznaczenia muszą posiadać kosmetyki z Chin, by można było je sprzedawać w Polsce?

import kosmetyków

Kosmetyki to jeden z najczęściej występujących rodzajów towarów sprowadzanych do Unii Europejskiej. „Kosmetyk” to pojęcie bardzo szerokie. Zgodnie z ustawą, produkt kosmetyczny to każda substancja przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego: skórą, włosami, paznokciami, wargami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowanie, perfumowanie, ochrona, upiększanie, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Jeśli interesuje Cię import kosmetyków z Chin, koniecznie zapoznaj się z naszym artykułem na temat branży beauty. Znajdziesz w nim przydatne informacje na temat stawek celnych, regionów produkcyjnych i targów handlowych w Chinach.

Szkolenie: Import z Chin

Import kosmetyków z Chin – przepisy

Import kosmetyków z Chin i wprowadzenie ich na rynek europejski wiąże się z ogromną odpowiedzialnością ze strony importera. Według przepisów importer jest traktowany w Polsce jako producent. Oznacza to, że na importerze spoczywa odpowiedzialność, jeśli kosmetyk okaże się zagrażać zdrowiu użytkownika. Przepisy dotyczące kosmetyków są niezwykle restrykcyjne i nie należy ich lekceważyć. W celu uzyskania dokładnych informacji, zapoznaj się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. Reguluje ono, jakie warunki należy spełnić, by móc sprzedawać produkty kosmetyczne na terenie UE.

Podstawowym wymaganiem dotyczącym kosmetyków jest przeprowadzenie kontroli i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji. Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego musi zawierać informacje na temat bezpieczeństwa danego produktu. Musi określać:

 1. ilościowy i jakościowy skład kosmetyku,
 2. właściwości fizyczne i chemiczne substancji oraz stabilność produktu kosmetycznego,
 3. jakość mikrobiologiczną,
 4. zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale, z którego wykonano opakowanie,
 5. normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie,
 6. narażenie na działanie produktu kosmetycznego,
 7. profil toksykologiczny substancji,
 8. działanie niepożądane,
 9. inne informacje o produkcie kosmetycznym,
 10. wniosek z oceny,
 11. ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie.

Ponadto, przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu każdy importer jest zobowiązany do jego rejestracji w portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal). Jest to baza wszystkich kosmetyków wprowadzanych do obiegu na rynku Unii Europejskiej. Jest to informacja, że w sprzedaży pojawi się nowy produkt. Rejestracja w CPNP nie jest jednak potwierdzeniem, że produkt kosmetyczny spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

ShipHub.pl

Import kosmetyków z Chin – oznaczenia

Wprowadzając produkt do obrotu na terytorium Polski, pamiętaj o umieszczeniu odpowiednich informacji w języku polskim na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji. Obowiązkowo muszą pojawić się informacje określające producenta lub importera (nazwa, adres) oraz umożliwiające identyfikację produktu (nazwa handlowa). W przypadku produktów pochodzących spoza Unii Europejskiej – należy podać także kraj producenta. Więcej na temat informacji, które muszą znaleźć się na opakowaniu produktu importowanego z Chin, przeczytasz w naszym poprzednim artykule.

W przypadku kosmetyków, należy pamiętać o umieszczeniu odpowiednich oznaczeń zarówno na pojemniku zawierającym produkt, jak i opakowaniu zewnętrznym. Czasami ich zamieszczenie na pojemniku nie jest możliwe (np. przez jego wielkość, kształt). W tym wypadku należy umieścić odpowiedni symbolu wskazujący, że zostały podane np. na opakowaniu lub załączonej ulotce. Informacje powinno się przedstawić w sposób widoczny i zrozumiały. Etykieta musi w jasny sposób przekazywać informacje dotyczące właściwego stosowania kosmetyku.

Etykieta powinna zawierać informacje o składzie, datach produkcji i przydatności do zużycia oraz ilości produktu w opakowaniu. Należy odróżnić informację o terminie ważności kosmetyku nieotwieranego oraz przydatności po jego otwarciu. W przypadku jednorazowych próbek i opakowań zawierających poniżej pięciu gramów, nie trzeba podawać ilości kosmetyku. Składniki substancji podajemy w kolejności malejącej według masy w momencie ich dodawania. Skład zapisywany jest zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI). Należy również podać substancje potencjalnie alergenne, które kosmetyk zawiera w swoim składzie.

Pozostałe oznaczenia, które pojawiają się na kosmetykach, to różne znaki ekologiczne, które wskazują, że produkt spełnia kryteria ochrony środowiska. Na opakowaniach pojawiają się również oznaczenia wskazujące, że wyrób wyprodukowano zgodnie z normami europejskimi.

ShipHub.pl

Import kosmetyków z Chin a testy na zwierzętach

Importując kosmetyki z Chin, musisz pamiętać o jeszcze jednej niezwykle istotnej kwestii. Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach. Niestety w Chinach to wciąż bardzo powszechna – a wręcz wymagana – praktyka. Aktualnie w Chinach wyroby kosmetyczne muszą spełnić szereg norm i wymagań, by dopuścić je do obrotu. Ma to na celu walkę z produktami o słabej jakości oraz podróbkami. Jeżeli produkt kosmetyczny jest sprzedawany na rynku chińskim, musi zostać poddany testom na zwierzętach. W przypadku kosmetyków produkowanych w Chinach i eksportowanych na rynki zagraniczne – testy nie są wymagane, ale nie są też zakazane. Kosmetyki zawierające składniki poddawane testom na zwierzętach nie mogą być wprowadzane na rynek europejski również, gdy testy przeprowadzono poza Unią. Pamiętaj, by zwrócić na to uwagę.

Szkolenie: Import z Chin