Działalność nierejestrowana a import

Masz swój własny pomysł na biznes, ale nie wiesz, czy przyniesie on zyski? Działalność nierejestrowana może być dobrym sposobem, aby zweryfikować, czy nasze usługi zainteresują konsumentów. Pojawia się jednak pytanie, do jakich czynności wystarczy założenie działalności nierejestrowanej. Czy przy takiej formie działalności można prowadzić legalny import towarów? Działalność nierejestrowana a import – czy jest zależność? Dowiedz się, czym jest działalność nierejestrowana i czy jest ona odpowiednia dla importerów.

Działalność nierejestrowana a import

Co to jest działalność nierejestrowana?

Jak sama nazwa wskazuje, działalność nierejestrowana, to rodzaj działalności, którą prowadzi się bez rejestracji jako płatnik ZUS. Nie wymaga ona też posiadania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Może ją prowadzić każda osoba fizyczna, lecz należy mieć na uwadze, że osoby od 13. do 18. r.ż. mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla tych, którzy mają pomysł na biznes, ale nie są pewni, czy ma on szansę się rozwinąć. Zakładając działalność nierejestrowaną, nie muszą ponosić wysokich kosztów. Nie odprowadzają bowiem np. jakichkolwiek składek ZUS.

Działalność nierejestrowana umożliwia między innymi sprzedaż towarów, świadczenie usług, czy wystawianie rachunków. Możesz również nadać jej nazwę handlową i logo (pod warunkiem, że nie zostało ono wcześniej zarejestrowane przez inną firmę), i swobodnie posługiwać się nimi.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej

Założyciele działalności nierejestrowanej mogą wykonywać te same czynności, co inni przedsiębiorcy. Muszą jednak spełniać pewne warunki, które umożliwiają legalne prowadzenie tego rodzaju biznesu. Przede wszystkim, przychody z takiej działalności w żadnym miesiącu nie mogą przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Nie może być to działalność regulowana (np. sprzedaż alkoholu). Dodatkowo, mogą ją założyć jedynie osoby, które przez ostatnie 5 lat nie prowadziły żadnej formy działalności gospodarczej.

Taka forma prowadzenia biznesu może sprawdzić się w wielu rodzajach działalności. Czy działalność nierejestrowana umożliwia import towarów?

Szkolenie: Import z Chin

Czy można importować bez działalności gospodarczej?

Wielu drobnych importerów, którzy dopiero zabierają się za import z Chin, rozpoczyna swój biznes od małych zamówień z AliExpress. Import z AliExpress jest jak najbardziej możliwy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nawet w tym przypadku przedsiębiorca musi dopilnować wszystkich niezbędnych formalności.

Legalny import towarów, które mają trafić do dalszej odsprzedaży, nie jest możliwy bez działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana nie wystarczy, aby pełnoprawnie sprowadzać i dystrybuować produkty. Aby prowadzić import, np. z Chin, ale także innych państw, trzeba spełnić kilka obowiązków. Jedną z kluczowych kwestii jest wystąpienie o przyznanie numeru EORI. Do uzyskania takiego numeru potrzebna jest działalność gospodarcza. Jest to proces niezbędny do dokonania importu i późniejszego wprowadzenia towaru na polski lub unijny rynek.

Ponadto, przedsiębiorcy, którzy chcą zajmować się importem, muszą również zarejestrować się do Bazy Danych Odpadowych (BDO). Wymóg ten dotyczy wszystkich importerów, którzy wprowadzają do obrotu produktu lub produkty w opakowaniach. Baza przechowuje dane o zarejestrowanych podmiotach i służy do kontrolowania krajowej gospodarki odpadami. Numer BDO należy następnie umieszczać na wszelkich dokumentach, np. fakturach VAT, umowach kupna-sprzedaży itp.

Uwaga! Osoby, które podejmą się importu bez uprzedniego założenia działalności gospodarczej i podjęcia tych działań, narażają się na wysokie kary finansowe. Mimo że działalność nierejestrowana pozwala na sprzedaż towarów, to nie umożliwia legalnego importu i dalszej odsprzedaży sprowadzanych wyrobów.

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Do prowadzenia importu wystarczy założenie np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek do CEIDG. Można to zrobić na trzy sposoby: drogą elektroniczną, listowną lub na miejscu w urzędzie. Pamiętaj, że swoją działalność musisz zarejestrować jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek działań z nią związanych, np. importu.

Wniosek o rejestrację do CEIDG złożysz poprzez oficjalną stronę internetową. We wniosku należy podać między innymi swoje dane osobowe, dokument tożsamości, pesel, nadane obywatelstwa, nazwę zakładanej działalności gospodarczej, datę jej założenia, i inne. Nadaje się w nim również skróconą nazwę działalności, którą następnie można umieszczać na opakowaniu produktu lub etykiecie.

Działalność nierejestrowana a import – podsumowanie

  • Działalność nierejestrowana nie jest objęta obowiązkiem rejestracji w CEIDG ani jako płatnik ZUS. Jest to forma działalności, która przy spełnieniu określonych warunków nie wymaga od jej założyciela ponoszenia wysokich kosztów.
  • Pozwala ona na prowadzenie sprzedaży, świadczenie usług, wystawianie rachunków, a także inne działania. Jest to przede wszystkim dobry sposób na przetestowanie swojego pomysłu na biznes.
  • Działalność nierejestrowana NIE umożliwia jednak importu i dalszej odsprzedaży sprowadzanego towaru.
  • Dystrybucja importowanych wyrobów bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, numeru EORI i wpisu do BDO jest nielegalna.
  • Pamiętaj, że importując towary posiadając jedynie działalność nierejestrowaną, narażasz się na wysokie kary finansowe.
Import z Chin w 2021

Oceń post

3 / 5. Ilość głosów: 12