Certyfikat CCC

Eksport do Chin cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich eksporterów. W 2020 roku polski eksport towarów do Chin osiągnął 13,2 mld złotych. Warto zwrócić uwagę, że rynek chiński stwarza wiele możliwości dla zagranicznych przedsiębiorców ze względu na swoją innowacyjność i szerokie grono konsumentów. Eksporterzy powinni jednak pamiętać o tym, że towary eksportowane do Chin muszą spełniać określone wymogi jakości i bezpieczeństwa. Omawiamy, czym jest certyfikat CCC, czyli obowiązkowy dokument dla wybranych grup produktów sprzedawanych w Chinach.

Certyfikat CCC

Co to jest certyfikat CCC?

Certyfikat CCC lub inaczej „Certyfikat 3C” to dokument podobny do europejskiego CE. Wprowadza standardy jakości i bezpieczeństwa dla określonych grup towarów, które mają trafić na chiński rynek. Wymóg ten dotyczy zarówno eksporterów, jak i chińskich sprzedawców. Obowiązek posiadania certyfikatu CCC wprowadzono w 2002 roku, w celu zastąpienia dwóch innych certyfikatów CCIB (China Import and Export Commodity Inspection Bureau) i CCEE (China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment) jednym dokumentem. Certyfikacja CCC ma zapewnić bezpieczeństwo konsumentów, środowiska i samego państwa. Powinni zapoznać się z nią wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani eksportem do Chin.

Webinar: Eksport do Chin

Jakich produktów dotyczy certyfikat CCC?

Zanim podejmiesz się eksportu swoich towarów na chiński rynek, dowiedz się, czy podlegają one pod obowiązek posiadania certyfikatu CCC. Produkty objęte tym wymogiem, które nie będą mieć dokumentu przy eksporcie, zostaną zatrzymane przez Urząd Celny. Co za tym idzie, towary te nie będą mogły trafić do sprzedaży. Należy zatem odpowiednio wcześnie zapoznać się z listą grup towarów potrzebujących certyfikat CCC, aby uniknąć tego rodzaju problemów.

Główne grupy produktów, które muszą posiadać certyfikat CCC:

 1. Druty i kable;
 2. Wyłączniki obwodów i urządzenia elektryczne do zabezpieczania lub podłączania;
 3. Aparatura niskonapięciowa;
 4. Silniki małej mocy;
 5. Narzędzia elektryczne;
 6. Spawarki elektryczne;
 7. Sprzęt AGD i podobny;
 8. Produkty elektroniczne i akcesoria bezpieczeństwa;
 9. Oświetlenie;
 10. Pojazdy silnikowe i akcesoria bezpieczeństwa;
 11. Maszyny rolnicze;
 12. Wyposażenie przeciwpożarowe;
 13. Produkty bezpieczeństwa i ochrony;
 14. Materiały budowlane;
 15. Produkty przeznaczone dla dzieci;
 16. Elektryczne akcesoria i urządzenia przeciwwybuchowe;
 17. Domowe urządzenia gazowe.

Pamiętaj, że wymienione powyżej kategorie obejmują o wiele więcej różnych produktów. Z tego względu przed eksportem towarów na chiński rynek należy zawsze upewnić się, czy nasze artykuły podlegają pod wymóg certyfikacji CCC. Zwróć też uwagę, że tak jak w przypadku europejskiego CE, naniesienie znaku CCC na produkt bez certyfikatu lub wyrób nieobjęty tym obowiązkiem grozi wysokimi karami finansowymi.

Zwolnienie z obowiązku certyfikacji CCC

Istnieje kilka przypadków, w których eksporter może uniknąć konieczności uzyskania certyfikatu 3C. Należy jednak pamiętać, że w tej kwestii nie ma gwarancji sukcesu. Nawet po uzyskaniu zwolnienia istnieje ryzyko, że produkty zostaną zatrzymane przez władze celne. Przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o zwolnienie z obowiązku certyfikacji CCC w następujących przypadkach:

 • Produkty przeznaczone są do badań naukowych lub testów (prototypy);
 • Wyroby przeznaczone na targi handlowe, które nie trafią do odsprzedaży w Chinach;
 • Elementy przetwarzane w Chinach, które zostaną później wyeksportowane jako część większego produktu;
 • Części zamienne.

Aplikację o zwolnienie z obowiązku składa chiński importer poprzez lokalne biuro CIQ (China Inspection and Quarantine).

Webinar: Eksport do Chin

Jak uzyskać certyfikat CCC?

Certyfikacja CCC jest kilkuetapowym procesem, który może zająć do około 5 miesięcy. Najpierw należy złożyć dokumenty aplikacyjne do chińskich władz. Następnie, kiedy nasz wniosek zostanie zaakceptowany, będziemy mogli odebrać specjalny kod CCC Factory i wymogi dla testowanych produktów. Towary podlegające pod certyfikację muszą bowiem przejść odpowiednie testy w chińskim laboratorium.

W tym samym czasie, kiedy produkty są poddawane testom, odbywa się również audyt fabryki. Chińscy inspektorzy przeprowadzają kontrolę w fabryce, co trwa przez około dwa dni. Jeśli wszystkie procesy odbędą się pomyślnie, eksporterowi zostaje przyznany certyfikat CCC na badane wyroby. Wyłącznie po uzyskaniu certyfikatu przedsiębiorca jest upoważniony do naniesienia oznaczenia CCC na swoje produkty.

Pamiętaj! Certyfikat CCC musi być odnawiany co roku. Proces odnowienia ważności certyfikacji również obejmuje audyt fabryki, ale jest on krótszy. Ponadto, nie wymaga to od eksportera ponownych testów w Chinach. Ich przeprowadzenie będzie jednak konieczne po pięciu latach od uzyskania pierwszego certyfikatu CCC.

W przypadku, gdy z powodu niezgodności towaru z określonymi chińskimi normami, certyfikacja zostanie odrzucona, przedsiębiorca otrzyma raport z powodami odrzucenia. W takiej sytuacji można ponownie aplikować o przeprowadzenie procesu, jednak wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Koszty certyfikacji CCC

Ubiegając się o certyfikat 3C w Chinach, należy pamiętać, że jego całkowity koszt to nie jedynie cena samego dokumentu. W końcową cenę wliczają się również dodatkowe opłaty związane z przeprowadzeniem testów, pracą tłumacza, rejestracją, inspekcją fabryki, czy podróżą i zakwaterowaniem chińskich inspektorów. W zależności od sytuacji oraz różnych czynników, łączny koszt certyfikacji może wynieść od około 8 tys. euro do 20 tys. euro. Ponadto, jeśli wystąpi konieczność powtarzania testów lub audytu, cena ta będzie rosła.

Biorąc pod uwagę wysoki koszt procesu certyfikacji CCC, warto upewnić się co do zgodności naszego towaru z wymogami chińskiego rynku i koniecznością uzyskania takiego dokumentu. Eksporter nieposiadający takiej wiedzy może narazić się na duże straty finansowe.

Logo CCC

Certyfikat CCC – Podsumowanie

 • Certyfikat CCC określa standardy jakości i bezpieczeństwa dla wybranych towarów przeznaczonych na chiński rynek.
 • Obowiązek certyfikacji obejmuje wiele grup towarów (np. zabawki eksportowane do Chin), dlatego istotne jest, aby upewnić się, czy nasze artykuły podlegają pod ten wymóg.
 • Proces certyfikacji może potrwać do około 5 miesięcy. Z tego względu eksporter powinien złożyć aplikację z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Uwaga! Certyfikat CCC musi być odnawiany co roku.
 • Pamiętaj, że jeśli Twoje produkty objęte są obowiązkiem posiadania certyfikatu CCC, bez tego dokumentu i oznaczenia nie zostaną dopuszczone do sprzedaży na chińskim rynku.
 • Planujesz aplikację o certyfikat CCC? Skontaktuj się z nami!
Webinar: Eksport do Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3