Czy umowa NDA z chińską firmą jest wystarczająca?

Ochrona swoich produktów jest kluczowa w erze, gdzie niezwykle łatwo jest przejąć cudze projekty. Metodą na ochronę produktów, a raczej własności intelektualnej, jest podpisanie umów o zachowanie poufności z producentem. Czy umowa NDA z chińską firmą jest wystarczająca? Czym jest NNN?

Umowa NDA z chińską firmą

Czy umowa NDA z chińską firmą jest wystarczająca?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA, non-disclosure agreement) to umowa, w której określone strony zobowiązują się do wymiany poufnych informacji i nie rozprzestrzeniania ich. Nie zawsze jednak umowa ta musi mieć postać osobnego dokumentu. Klauzula o poufności może zostać zawarta np. w kontraktach handlowych. Rozróżnia się NDA wzajemną (np. dwustronną), w której wszystkie strony zobowiązują się do utrzymania tajemnicy oraz jednostronną, w której tylko jedna strona się do tego zobowiązuje.

W relacjach biznesowych umowy o zachowaniu poufności są często zawierane, by lepiej poznać procesy drugiej strony i współpracować. W Chinach jednak NDA nie wystarczy – trzeba podpisać NNN.

NNN a NDA – różnice

Umowy NNN (保密、反规避和非竞争协议) w Chinach są odpowiednikiem umowy NDA (保密协议), która jest szeroko wykorzystywana w krajach zachodnich. W Chinach zakres NDA jest niewystarczający, a brak świadomości o tym może bardzo zaszkodzić Twojemu biznesowi.

Jeśli mimo podpisanej umowy o zachowaniu poufności (NDA) producent wykorzysta Twój projekt na inne zamówienia, dowodzenie swoich praw w sądzie jest długim i skomplikowanym procesem, a szanse na wygranie sprawy są nikłe. Takie zachowanie producentów nie jest rzadkością; nie podają Twojej tajemnicy handlowej do publicznej wiadomości, lecz nie stronią od wykorzystania informacji na własną korzyść. W efekcie, stają się Twoimi konkurentami. Dlatego ważne jest, by zawrzeć ważny chiński NNN (non-disclosure, non-use and non-circumvention agreement). Podstawowe zasady NNN to:

 • non-disclosure: producent nie może dzielić się z nikim daną informacją. Niektórzy producenci jednak nie widzą przeszkód, by nie dzielić się Twoją tajemnicą handlową z siostrzaną spółką (fabryką), dlatego warto w umowie określić, w jakim zakresie obowiązuje tajemnica handlowa.
 • non-use: nie można użyć informacji w innych celach niż wcześniej określonych (tylko realizacja składanych zamówień).
 • non-circumvention: producent nie może bezpośrednio sprzedawać Twoich produktów – tylko Ty możesz.
Bezpłatna konsultacja

Co musi być zawarte w chińskim NNN?

NNN zawierane w chińskim dostawcą należy sporządzić po chińsku (dodatkowo drugą wersję po angielsku) z poszanowaniem chińskiego prawa.

Dokument NNN zawiera:

 • strony umowy wraz z ich danymi
 • cel umowy
 • określenie zakresu poufnej informacji
 • zobowiązanie do zachowania poufności
 • zobowiązanie do użycia poufnej informacji tylko w określonych celach
 • konieczność wywiązania się z umowy
 • czas obowiązywania umowy
 • zakres i sposób odszkodowania (wystarczająco poważne, by producent nie naruszył umowy)
 • miejsce jurysdykcji, np. Pekin, jeśli tam zarejestrowana jest strona chińska umowy
 • inne klauzule (np. wnoszenie poprawek tylko za zgodą zaangażowanych stron)
 • podpisy i pieczęcie osób decyzyjnych.

Niezwykle ważne jest, by strona chińska zaakceptowała Twoje klauzule. Często zdarza się, że dostawca chce usunąć klauzule, które uniemożliwiłyby mu nadużycie jego pozycji. Jeśli dostawca domaga się poprawek do NNN, skonsultuj je ze swoim prawnikiem.

Kiedy podpisać NNN z chińską firmą?

Jak już wyjaśniliśmy, NDA nie ochroni Twoich interesów tak dobrze jak NNN. Co więcej, NDA według zachodnich standardów może Ci nawet zaszkodzić – chińska firma zdaje sobie sprawę, że nie jest zobowiązana do stawienia się w „obcym” sądzie, jeśli naruszy NDA oraz że nie orientujesz się w temacie i mogą to wykorzystać przeciwko Tobie.

NNN warto podpisać zawsze, lecz najlepiej na początku współpracy. Umowa przecież nie zobowiązuje wstecz – jeśli już przekazałeś swój projekt i został on zrealizowany lub jest w trakcie realizacji to całkiem możliwe, że producent już zaczął robić egzemplarze do swojej dyspozycji.

Jak możesz chronić swoje tajemnice handlowe w Chinach?

Jeśli odpowiednio się nie ochronisz, Twoje projekty mogą zostać skopiowane, przywłaszczone lub sprzedane innemu producentowi. Podstawowa zasadą jest zawarcie umowy o zachowaniu poufności ważnej w ChRL (NNN) nie tylko z dostawcą, ale także z poddostawcami.

Aby ochronić swoje tajemnice handlowe, podpisz NNN. Umowa NNN nie musi być osobnym dokumentem; klauzule z nią związane możesz zapisać w kontrakcie handlowym z dostawcą. Warto jest także zastrzec swój znak towarowy w Chinach.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1