Import z Chin – jak kształtowała się wymiana handlowa z Chinami w 2011 roku

Przedstawiamy jak kształtowała się wymiana handlowa z Chinami w 2011 roku.

Wartość obrotów handlowych Chińskiej Republiki Ludowej na koniec 2011 roku, oszacowano na poziomie 3.642,1 mld USD.

Składał się na to import 1.743 mld USD oraz eksport 1.898,6 mld USD.

Widać, że dynamika wzrostu importu była wyższa (24,9%), niż dynamika wzrostu eksportu (20,3%). Nadwyżka handlowa wyniosła 155,1 mld USD, jest to nadal bardzo dużo jednak widać wyraźne spowolnienie w Europie i USA. Spowodowane jest to mniejsza dynamiką wzrostu eksportu a jeżeli w 2010 roku.

wymiana handlowa z Chinami w 2011 roku

Wymiana handlowa z Chinami w 2011 roku

Kraje Unii Europejskiej pozostają największym partnerem handlowym Chin.

Wartość obrotów w 2011 r. wyniosła 567,2 mld dolarów.

Wartość eksportu do krajów członkowskich wyniosła 356,0 mld USD.

Szkolenie: Import z Chin

Import z krajów Unii do Chin zamknął się kwotą 211,2 mld USD, natomiast deficyt handlu zagranicznego UE wyniósł 144,8 mld USD. Jest to jednak deficyt całej Wspólnoty, wiele krajów jak np. Niemcy czy Austria odnotowały nadwyżkę handlową.

Wymiana handlowa z Chinami

Wśród krajów członkowskich UE największy poziom obrotów handlowych z Chinami na koniec 2011 r. notowały odpowiednio:

  • Niemcy (169,2 mld USD)
  • Holandia (68,2 mld USD)
  • Wielka Brytania (58,7 mld USD)
  • Francja (52,1 mld USD)
  • Włochy (51,3 mld USD).

Stany Zjednoczone są drugim największym partnerem handlowym Chin. Łączna wartość obrotów handlowych wyniosła 446,7 mld USD.

Eksport Chin do Stanów Zjednoczonych wyniósł 324,5 mld USD (wzrost o 14,5%). Wartość importu do Chin zamknęła się kwotą 122,2 mld USD (wzrost o 19,6%). Wartość nadwyżki Chin w handlu ze Stanami Zjednoczonymi wyniosła 202,3 mld USD.

Japonia pozostaje trzecim największym partnerem handlowym Chin. Wartość obrotów na koniec 2011 r. zamknęła się kwotą 342,9 mld USD (eksport do Japonii 148,3 mld USD, import z Japonii 194,6 mld USD).

Cztery kraje/regiony notują obroty handlowe z Chinami przekraczające 200 mld USD (USA, Japonia, Hongkong, Korea Płd.).

Wg danych Narodowego Biura Statystycznego Chin, wartość zrealizowanych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Chinach w 2011 r. wyniosła 116,0 mld USD, co oznacza wzrost o 9,72% (r/r). Ponad 70% wszystkich inwestycji pochodzi z krajów Azji, głównie z Hongkongu 60,77%, Japonii 5,46% oraz Singapuru 5,26%.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

0 / 5. Ilość głosów: 0