Jakie towary objęte są CBAM? Towary CBAM – kody

Unijny mechanizm CBAM wprowadza nowe obowiązki dla importerów wyrobów z energochłonnych gałęzi przemysłu, np. z żelaza, aluminium, cementu i stali. Jednym z obowiązków jest składanie deklaracji. Jakie konkretnie są towary CBAM?

towary cbam

Co reguluje towary CBAM?

Wyroby CBAM wskazane zostały w załączniku do Rozporządzenia CBAM według ich klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej (kodów CN).

Istnieją jednak pewne wyjątki. Towarami wyłączonymi z obowiązków raportowania są np. ładunki objęte konkretnymi procedurami oraz o wartości mniejszej niż 150 euro.

Towary CBAM – wykaz z kodami CN

Importerzy poniższych towarów są zobowiązani do raportowania emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych w poszczególnych przypadkach.

Cement CBAM

 • 2507 00 80 – Pozostałe gliny kaolinowe
 • 2523 10 00 – Klinkier cementowy

Cement

 • 2523 21 00 – Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony
 • 2523 29 00 – Pozostały cement portlandzki
 • 2523 90 00 – Pozostałe cementy hydrauliczne
 • 2523 30 00 – Cement glinowy
Szkolenie: Import z Chin

Energia elektryczna

 • 2716 00 00 – Energia elektryczna

Nawóz CBAM

 • 2808 00 00 – Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące (raportowaniu również podlega emisja podtlenku azotu)
 • 3102 10 – Mocznik, nawet w roztworze wodnym
 • 2814 – Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

Nawozy mieszane (raportowaniu również podlega emisja podtlenku azotu)

 • 2834 21 00 – Azotany potasu
 • 3102 – Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe, z wyjątkiem 3102 10 (Mocznik)
 • 3105 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy z wyjątkiem 3105 60 00 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

Żeliwo i stal CBAM

 • 2601 12 00 – Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe 
 • 7201 – Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach; do tej kategorii mogą należeć niektóre produkty objęte kodem 7205 (surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku)
 • 7202 1 – Żelazomangan
 • 7202 4 – Żelazochrom
 • 7202 6 – Żelazonikiel
 • 7203 – Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo

Stal surowa

 • 7206 – Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją 7203)
 • 7207 – Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7218 – Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej
 • 7224 – Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty z pozostałej stali stopowej

Produkty z żeliwa lub stali

 • 7205 – Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku (jeśli nie są objęte kategorią „Surówka”)
 • 7208 – Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone
 • 7209 – Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte
 • 7210 – Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte
 • 7211 – Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
 • 7212 – Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
 • 7213 – Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7214 – Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcon
 • 7215 – Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7216 – Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7217 – Drut z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7219 – Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600 mm lub większej
 • 7220 – Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600 mm
 • 7221 – Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7222 – Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej
 • 7223 – Drut ze stali nierdzewnej
 • 7225 – Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600 mm lub większej
 • 7226 – Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600 mm
 • 7227 – Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7228 – Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do wierceń
 • 7229 – Drut z pozostałej stali stopowej
 • 7301 – Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali
 • 7302 – Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn
 • 7303 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa
 • 7304 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali
 • 7305 – Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali
 • 7306 – Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane)
 • 7307 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali
 • 7308 – Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali
 • 7309 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7310 – Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7311 – Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali
 • 7318 – Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali
 • 7326 – Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali
Szkolenie: Import z Chin

Aluminium CBAM (raportowaniu również podlega emisja perfluorowęglowodorów)

 • 7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie

Produkty z aluminium

 • 7603 – Proszki i płatki aluminium
 • 7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium
 • 7605 – Drut aluminiowy
 • 7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium
 • 7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm
 • 7608 – Rury i przewody rurowe, z aluminium
 • 7609 00 00 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium
 • 7610 – Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach
 • 7611 00 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7612 – Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne
 • 7613 00 00 – Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz
 • 7614 – Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie
 • 7616 – Pozostałe artykuły z aluminium

Chemikalia CBAM

 • 2804 10 000 – Wodór

Uwaga: katalog towarów objętych CBAM może ulec poszerzeniu. Zalecamy obserwowanie oficjalnych komunikatów Komisji w tej sprawie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat importowania i CBAM, przyjdź na nasze szkolenie. Tylko uczestnicy szkoleń mają dostęp do dodatkowych materiałów, takich jak kompleksowy ebook „Poradnik CBAM dla importerów”, który pomoże Ci w spełnianiu nowych obowiązków.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5