Nowa jakość Made in China

Towarom wyprodukowanym w Chinach przyczepiono łatkę „niskiej jakości”. Produkty „Made in China” przestają jednak być symbolem kiczu i tandety. Chiński rząd od lat podejmuje w tym celu odpowiednie kroki, implementując m.in. ogólnokrajowe plany, które mają zwiększyć konkurencyjność krajowych produktów na rynku międzynarodowym.

Jakość produktów Made in China

Produkty Made in China

Nie bez przyczyny Chiny są nazywane „fabryką świata” – Państwo Środka jest największym producentem produktów na świecie. Produkty „Made in China” bądź „Made in PRC” przez lata były synonimem towarów wątpliwej jakości. Prawdą jest, że w Chinach produkcja z tanich materiałów na wielką skalę obniża cenę jednostkową produktu i dzięki temu produkty te są konkurencyjne cenowo, lecz obserwuje się coraz więcej wyrobów „Made in PRC” wyższej jakości.

Ogólnochińskie projekty

Projekt Rozwoju Jakości na lata 2011-2020

W drugiej dekadzie XXI w. Rada Państwa wydała Projekt Rozwoju Jakości na lata 2011-2020. Projekt zakładał podniesienie jakości chińskich produktów. Ministerstwa i lokalne samorządy zobowiązane zostały do usprawnienia, i przekazania na niższe szczeble wykonawcze, decyzji rządu związanej z kontrolą jakości. Ponadto poszczególne władze i ich organy miały składać wyjaśnienia dotyczące ich uprawnień i obowiązków, związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem produktów.

Projekt skupił się także na poprawie poziomu kwalifikacji pracowników. W tym celu stworzone zostały nowe systemy oceniające wydajność pracy techników odpowiedzialnych za kontrolę jakości. Dodatkowo przeprowadzano projekty wspierające rozwój techników i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dzięki krajowemu wsparciu, przedsiębiorstwa mogły wprowadzić bardziej innowacyjne produkty i zmodernizowano branżę produkcyjną.

Co więcej, duży nacisk położono na ochronę własności intelektualnej przedsiębiorstw. Jest to istotna informacja zarówno dla innowacyjnych chińskich przedsiębiorców, jak i zagranicznych firm, działających na terenie Państwa Środka.

W planach zawarto usprawnienie nadzoru nad produkcją rolną, żywnością i lekami. Dzięki temu produkty, które będziemy importować z Chin, są bezpieczniejsze a ich jakość przestanie budzić wątpliwości. Przyczynia się to na pewno do zwiększenia wiarygodności chińskich produktów oraz wzrostu zaufania konsumentów, co w ma przełożenie na rosnący popyt na te produkty.

Made in China 2025

Podobny plan o nazwie Made in China 2025 zakłada transformację Chin w kraj produkujący efektywnie i ze szczególną troską o dobro środowiska naturalnego. Jednym z głównych punktów programu jest bazowanie na materiałach krajowej produkcji o wysokiej jakości. Chiny przymierzają się do tego, by stać się gigantem w produkcji w sektorze wysokiej technologii. W tym celu podejmowane są wielkie inwestycje. Zakłada się także zmniejszenie stopnia polegania na rynkach zagranicznych oraz inwestycjach z zagranicy.

Przez program Made in China 2025 rząd skupia się na promowaniu takich sektorów jak:

 • lotnictwo
 • maszyny rolnicze
 • narzędzia sterowania numerycznego i robotyka
 • zaawansowany technologicznie sprzęt morski
 • sprzęt do transportu kolejowego
 • energooszczędne i nowe pojazdy energetyczne
 • wyroby medyczne
 • technologia informacyjna
 • urządzenia energetyczne
 • nowoczesne materiały.
Szkolenie: Import z Chin

Odpowiedzialność chińskich producentów

Z punktu widzenia importera kluczowe jest również to, że chińscy przedsiębiorcy będą odgórnie zobligowani do wywiązywania się ze swoich obowiązków. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że chińskie firmy ponoszą odpowiedzialność za każdy wadliwy produkt, który wytworzyły lub sprzedały. W takiej sytuacji władze mają także dopilnować, by firma wycofała swój produkt z rynku.

Quality control

Kary za produkty podrabiane

Kolejną innowacją w chińskim systemie jest nakładanie kar za próby podrabiania produktów oraz ich sprzedaży, w tym żywności, leków, części samochodowych i nawozów. Doprowadza to do obniżenia ilości oszustw opartych na nielegalnym handlu podróbkami, którego ofiarami padają konsumenci i importerzy z całego świata. A Chiny, jak wiadomo, są liderem w produkcji falsyfikatów.

Na koniec warto dodać, że w trosce o środowisko władze ustanowiły surowsze normy obowiązujące przy produkcji stali, żelaza, cementu, szkła i gliny. Przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do wymogów, będę wykluczone z branży.

Zmiany te będą miały istotne znaczenie dla importu towarów z Chin. Poprawa jakości importowanych produktów przyczyni się do zwiększenia obrotów a także zmiany wizerunku chińskich produktów na światowym rynku. „Made in China” będzie synonimem jakości, a nie taniego bubla.

Produkty z Chin – quality control

Aby mieć pewność, że produkty, które zamawiasz będą spełniać Twoje oczekiwania, warto jest zlecić kontrolę jakości. Dzięki temu dowiesz się, czy produkty spełniają także normy bezpieczeństwa i jakości. Kontrola jakości może być przeprowadzona na różnych etapach produkcji:

 • audyt fabryki (Preproduction Inspection)
 • kontrola w trakcie produkcji (During Production Inspection, DUPRO lub Inline Product Inspection, IPI),
 • kontrola przed wysyłką/kontrola po produkcji (Pre-shipment Inspection, PSI)
 • kontrola przy załadunku kontenera.

O tym, jakie błędy popełniają importerzy i jak dopilnować jakości towarów pisaliśmy w poprzednim artykule – Towar złej jakości z Chin.

Jeśli chcesz, by Twoje zamówienie było dobrej jakości, musisz dobrać odpowiedni projekt produktu (w przypadkach, gdy jest on wymagany) oraz mieć pewność, że materiały użyte do produkcji sprawią, że produkt końcowy będzie oczekiwanej jakości. Cięcie kosztów na materiałach to także cięcie kosztów na jakości. Uzgodnij ze swoim dostawcą opcje i oczekiwany rezultat.

Produkty z Chin od wiarygodnego sprzedawcy

Chociaż poprawa jakości chińskich produktów dobrze rokuje dla osób importujących towary z Chin, nie wpływa ona niestety na bezpieczeństwo transakcji handlowych z Chinami. Jeśli planujesz import z Chin, sprawdź swojego kontrahenta przed podpisaniem wiążącej umowy. Lepiej importować chińskie produkty o dobrej jakości w bezpiecznych i sprawdzonych warunkach, od wiarygodnego sprzedawcy. Idealnym rozwiązaniem jest zlecenie weryfikacji chińskiego kontrahenta, by zmniejszy ryzyko nieudanej transakcji. Sama weryfikacja jednak nie wystarczy – aby się lepiej zabezpieczyć, dobrym pomysłem byłoby także podpisanie ważnego kontraktu handlowego.

Więcej o sprawdzaniu jakości i certyfikatach produktów z Chin pisaliśmy w artykułach:

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 6