Karnet ATA – kiedy jest potrzebny i jak go uzyskać?

Karnet ATA to dokument odprawy czasowej, który pozwala na bezcłowy przewóz określonych grup towarów. Jeśli chcemy zaprezentować swoje produkty na targach poza terenem UE lub wywieźć próbki towaru w celach akwizycji, przy pomocy ATA możemy ograniczyć zbędne formalności.

karnet ATA

Jakie towary obejmuje karnet ATA?

 • towary przeznaczone do wykorzystywania na targach, wystawach, kongresach, imprezach charytatywnych itp.
 • próbki towaru wywożone w celu rozpoznania rynku i zawarcia kontraktu handlowego z partnerem
 • wyposażenie zawodowe takie jak instrumenty muzyczne, sprzęt filmowy, sportowy, aparatura badawcza, narzędzia do budowy sceny itp.

Jakie towary nie mogą być przewożone na ATA?

ATA nie obejmuje:

 • produktów łatwo psujących się (artykuły spożywcze, nasiona, pestycydy itp.)
 • ładunków wybuchowych
 • przedmiotów jednorazowego użytku
 • towarów przeznaczonych do naprawy, przetworzenia czy modernizacji.
Szkolenie: Eksport do Chin

Które kraje akceptują karnet ATA?

Karnet ATA upoważnia do odprawy czasowej w 78 krajach, których pełną listę można znaleźć na stronie Krajowej Izby Gospodarczej. Są to m.in. Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i inne.

Poniżej znajduje się pierwsza strona karnetu ATA, która zawiera listę wszystkich krajów:

karnet ATA - wzór
Źródło grafiki: https://kig.pl/wp-content/uploads/2016/10/Przykladowe-wypelnienie-formularzu-ATA.pdf

Jak długo ważny jest karnet ATA?

Karnet ATA ważny jest przez 12 miesięcy od daty wydania. Okres ten nie może być wydłużany, ale jeden karnet może być wykorzystany wielokrotnie, o ile lista produktów nie ulegnie zmianie. Nieprzestrzeganie terminu powrotnego wywozu (wyznaczonego przez odpowiedni urząd celny) może grozić nałożeniem na nasz towar opłat celnych.

Na każdy kolejny wyjazd z Polski potrzebny jest natomiast nowy zestaw kart, którego koszt stanowi jedną czwartą ceny karnetu.

Po ich wykorzystaniu lub upływie terminu ważności karnety ATA muszą zostać zwrócone.

Jak uzyskać karnet ATA?

W Polsce karnety ATA wydawane są przez Krajową Izbę Gospodarczą. Karnet może zostać nabyty przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą po złożeniu:

 • wniosku o wydanie karnetu podpisany przez osoby uprawnione do zapłaty należności celno-podatkowych w przypadku niewłaściwego wykorzystania karnetu
 • wypełnionych formularzy karnetu ATA (liczba karnetów powinna równać się liczbie samochodów/ innych środków transportu, którymi będzie podróżował towar)
 • dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru publicznego (KRS, wpis do rejestru o działalności gospodarczej lub inny wpis do rejestru publicznego)
 • dokumentu o nadaniu nr REGON
 • dokumentu o nadaniu nr NIP
 • w przypadku braku osobistego stawienia się osób uprawnionych w dokumentach rejestrowych do reprezentowania podmiotu wnioskującego w KIG – urzędowo uwierzytelnionych wzorów podpisów w/w osób
 • wowodu wpłaty rejestrowej za karnet.

Druki karnetów ATA oraz wnioski o ich wydanie (wraz z instrukcją wypełnienia) można otrzymać w KIG lub drogą pocztową.

W przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową, po wypełnieniu karnetów ATA należy wysłać je drogą mailową do działu Karnetów ATA KIG, w celu sprawdzenia czy zostały poprawnie wypełnione.

ATA – podsumowanie

Jeśli wybieramy się na chińskie targi lub planujemy wwieźć próbki naszego towaru na teren Chin, warto zatroszczyć się o karnet ATA, który uprawni nas do czasowego wwozu naszych towarów na teren obcego kraju. W ten sposób ograniczymy zbędne formalności i zostaniemy wyłączeni z obowiązku uiszczania opłat celnych. Należy pamiętać, że karnet ATA ważny jest 12 miesięcy i może być w tym czasie wielokrotnie wykorzystywany, o ile lista produktów w nim zawartych nie ulegnie zmianie.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 5