Inspekcja towaru w Malezji

Malezja jako zróżnicowana i szybko rozwijająca się gospodarka stanowi bardzo dobrą opcję, aby szukać tutaj partnerów handlowych. Jednak nawiązywanie nowych relacji handlowych stwarza pewne ryzyko bycia oszukanym czy też otrzymania złego towaru. Inspekcja towarów w Malezji przed opuszczeniem przez nie portu załadunku chroni przed takimi sytuacjami. W poniższym artykule przedstawiamy, jakie opcje można wybrać decydując się na inspekcję towaru.

Inspekcja towaru w Malezji

Inspekcja towaru w Malezji

O Malezji

Malezja to kraj położony w Azji Południowo-Wschodniej, częściowo na kontynencie i częściowo na wyspie. Od lat 70. XX wieku jej gospodarka przeszła ogromną transformację opierając się na przewadze komparatywnej, którą osiągnęli dzięki taniej, ale wyedukowanej sile roboczej, rozwiniętej infrastrukturze oraz nisko stojącej walucie. Pozwoliło to zbudować silny sektor przemysłowy.

Produkcja w Malezji

Malezja eksportuje surowce takie jak guma, drewno czy olej palmowy oraz surowce energetyczne. Jeśli chodzi o produkty, to w największej ilości eksportowane są:

 • maszyny i elektronika
 • produkty z gumy czy plastiku
 • aparatura optyczna, fotograficzna i medyczna.

Malezja chce kontynuować rozwój w stronę produkcji złożonych produktów, o wysokiej wartości dodanej – elektroniki, maszynerii oraz produktów chemicznych. Zakładany jest także rozwój sektorów powietrznego oraz medycznego.

W 2021 roku malezyjski eksport do Polski miał wartość 1,1 miliarda USD, co stanowiło zaledwie 0,3% ogółu krajowego eksportu.

Bezpłatna konsultacja

Po co przeprowadzać inspekcję towaru?

Przed przedstawianiem możliwych metod przeprowadzenia inspekcji przedstawimy powody, dla których warto sprawdzić towar zanim opuści on Malezję:

 • Upewnienie się, że wyprodukowany został właściwy towar, zgodny z wymaganiami importera i w odpowiednich ilościach.
 • Zminimalizowanie szans na zostanie oszukanym.
 • Ochrona przed stratami finansowymi – jeżeli defekt zostanie odkryty dopiero po jego odbiorze, może być za późno, aby złożyć reklamację do fabryki. Oszczędzone zostaną także koszty transportu nieodpowiedniego towaru.
 • Upewnienie się, że dany producent i jego fabryka faktycznie istnieją.

Dla firm zlokalizowanych tak daleko jak w Malezji rzadko jest możliwość samodzielnego skontrolowania fabryki czy procesu produkcji – dlatego warto zlecić to zadanie firmom, które się tym zajmują.

Po dokonaniu kontroli jakości importer otrzymuje sprawozdanie z wizyty, dzięki czemu może świadomie podjąć decyzję, jakie działania w zakresie procesu produkcji podejmie.

Audyt fabryki w Malezji

Audyt powinien być poprzedzony weryfikacją dostawcy, aby upewnić się, że potencjalny producent faktycznie istnieje. Jest to kontrola przeprowadzana jeszcze zanim rozpocznie się produkcja. W jej trakcie sprawdza się m.in.:

 • stan i wyposażenie obiektu
 • możliwości produkcyjne oraz proces produkcji
 • system kontroli jakości
 • strukturę organizacyjną fabryki.

Sprawdza się, jak fabryka jest przygotowana do produkcji, tak aby wykryć potencjalne problemy zawczasu i podjąć decyzję, czy chcemy współpracować z tą fabryką.

Kontrola w trakcie produkcji w Malezji

Kontrola w trakcie produkcji jest wykonywana, gdy zostanie wytworzona pewna część towaru i proces produkcyjny wciąż trwa. Na podstawie losowo wybranych produktów sprawdza się, czy towary są zgodne z wymaganiami importera, czy nie zawierają wad czy niezgodności. Sprawdzone jest także czy produkcja przebiega zgodnie z harmonogramem. Kontrola podczas produkcji pozwala na wprowadzenie zmian w procesie produkcji, tak aby otrzymać gotowe produkty spełniające wymogi importera czy naprawienie wad w już wyprodukowanych towarach. Wykrycie wad na tym etapie pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

inspekcja towaru w Malezji kontrola jakości

Kontrola po zakończeniu produkcji w Malezji

Kontrola po zakończeniu produkcji jest wykonywana, gdy proces produkcyjny dobiegł końca. Sprawdzenie losowo wybranych spośród wszystkich wyprodukowanych towarów daje ostatnią szansę na wykrycie nieprawidłowości przed wysyłką. Jest tu jeszcze możliwość wprowadzenia zmian czy zastosowanie środków naprawczych zanim nastąpi ostateczne zakończenie produkcji.

Kontrola przy załadunku do kontenera w Malezji

Kontrola przy załadunku do kontenera jest wykonywana na krótko przed opuszczeniem kraju produkcji przez towar. Sprawdzany jest sposób zapakowania produktów, czy są odpowiednio zabezpieczone, tak aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Sprawdza się także etykiety, oznaczenia czy dokumentację. Kontrola przy załadunku pozwala upewnić się, że właściwa ilość odpowiednio wyprodukowanego towaru opuszcza kraj i jest zapakowana tak, aby bezpiecznie dotarł on do celu.

Inspekcja towaru w Malezji załadunek

Norma AQL a kontrola w Malezji

Kontrole jakości towarów przeprowadza się na podstawie normy Limitu Akceptowalnej Jakości (AQL – Acceptance Quality Limit), która określa, ile próbek towaru należy sprawdzić podczas kontroli i jaki poziom wadliwości próbek powoduje wstrzymanie dostawy. Wady występujące w towarach dzieli się na: krytyczne, główne i pomniejsze, określane na podstawie tego czy produkt może być normalnie stosowany, czy też poziom wady mógłby poskutkować zwrotem. Dzięki temu, że jest to powszechnie stosowana metoda, jeżeli produkt przejdzie kontrolę przeprowadzoną w oparciu o normy AQL, importer może mieć pewność, że wypełnia on przyjęte standardy oraz ma odpowiednią jakość.

Inspekcja towaru w Malezji – podsumowanie

 • Inspekcja towaru pozwala sprawdzić, czy wyprodukowany zostaje odpowiedni towar, zgodny z wymogami importera.
 • Przeprowadzenie inspekcji pozwala zapobiec dodatkowym kosztom, zminimalizować szanse na zostanie oszukanym czy otrzymanie wadliwego towaru.
 • Inspekcje towaru przeprowadzić można na kilku etapach procesu produkcji: przed rozpoczęciem produkcji, w trakcie produkcji, po zakończeniu produkcji oraz przy załadunku towaru.
 • Najczęściej podczas inspekcji towaru stosuje się normę AQL.
 • Potrzebujesz kontroli w Malezji? Skontaktuj się z nami! Nasz inspektor pojedzie do fabryki i przeprowadzi inspekcję, z której dostaniesz szczegółowy raport, a także dokumentację wideo i zdjęciową.
Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2