Na czym polega inkaso dokumentowe?

Inkaso dokumentowe (ang. documentary collection) jest to warunkowa forma płatności. W skrócie polega ona na wydaniu przez bank eksportera dokumentów handlowych lub finansowych bankowi importera, o ile ten spełni warunki umowy i dostarczy eksporterowi określoną sumę pieniędzy.

inkaso

Czym inkaso dokumentowe różni się od innych rodzajów inkasa?

Podmiotem inkasa dokumentowego, w przeciwieństwie do inkasa finansowego (ang. clean collection), są dokumenty handlowe (faktury, dokumenty transportowe np. list przewozowy, dokumenty stwierdzające tytuł własności, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty załadowcze) lub dokumenty handlowe z dołączonymi dokumentami finansowymi. W przypadku inkasa finansowego podmiotem są jedynie dokumenty finansowe np. pokwitowanie otrzymania należności.

Inkaso dokumentowe często stosowane jest w sytuacjach, gdy handlujemy z kimś spoza terytorium naszego kraju. Stanowi ono zabezpieczenie zarówno dla importera jak i eksportera. Jest ono również opcją tańszą niż akredytywa (L/C), w przypadku której bank ponosi koszty niespłaconych przez dłużnika zobowiązań.

Inkasa dzielą się również na gotówkowe (ang. D/P – Documents against Payment) i akceptacyjne (ang. D/A – Documents against Acceptance). Istnieje także inkaso towarowe, w przypadku którego importer otrzymuje zamówiony towar jedynie po przelaniu pieniędzy na konto banku.

Inkaso dokumentowe – strony

  • zleceniodawca (eksporter) – składa w banku zlecenie inkasowe i dokumenty handlowe
  • bank zleceniodawcy – przyjmuje od eksportera zlecenie i dokumenty, po czym przekazuje bankowi inkasującemu
  • płatnik (importer) – wykupuje inkasowane dokumenty
  • bank inkasujący – wydaje importerowi dokumenty po zainkasowaniu określonej należności finansowej
Szkolenie: Import z Chin

Schemat działania

  1. Importer i eksporter zawiązują umowę.
  2. Eksporter składa instrukcję inkasową oraz dokumenty w swoim banku.
  3. Bank zleceniodawcy przekazuje wszystko bankowi importera.
  4. Importer dokonuje określonej wpłaty i otrzymuje od banku dokumenty.
  5. Bank importera przekazuje pieniądze bankowi zleceniodawcy.
  6. Eksporter otrzymuje pieniądze.

Plusy i minusy płatności inkasem dokumentowym

Inkaso dokumentowe zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno importerowi, jak i eksporterowi. Z perspektywy eksportera inkaso dokumentowe to możliwość kontroli nad towarem, niskie ryzyko i niskie koszty. Z perspektywy importera inkaso jest tańszym i mniej skomplikowanym procesem niż akredytywa dokumentowa. Ma on również możliwość odroczenia zapłaty do momentu odebrania zamówionego towaru.

Ryzyko natomiast wiąże się przede wszystkim z możliwością odmowy zapłaty przez importera. Istnieje również wyższe niż w przypadku akredytywy prawdopodobieństwo, że eksporter nie dopełni wszystkich warunków umowy i przesłane przez niego dokumenty nie będą spełniać naszych wymagań. Żaden z banków nie ma obowiązku sprawdzenia przedstawionych dokumentów oraz nie ponosi odpowiedzialności za transakcję.

Inkaso dokumentowe – podsumowanie

Inkaso dokumentowe to jedna z wielu form płatności, które możemy wykorzystać np. w przypadku importu z Chin. Jest ona rekomendowana szczególnie w przypadku, gdy mamy już pewne zaufanie do kontrahentów handlowych, ponieważ w innym wypadku istnieje ryzyko niespełnienia przez którąś ze stron warunków umowy.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 6