Import z Chin – transport towarów z Chin

Transport towarów z Chin jest istotną do omówienia kwestią, szczególnie dla osób zainteresowanych importem. Zanim zdecydujemy się na konkretny środek przewozu naszej przesyłki, warto zapoznać się wcześniej z różnymi możliwościami. Znajomość dostępnych metod pozwoli nam wybrać najwygodniejszą oraz najbardziej opłacalną opcję. Przedstawiamy środki transportu towarów z Chin i podkreślamy, o czym powinien pamiętać importer.

Transport towarów z Chin

O czym należy pamiętać przy transporcie z Chin?

Firma spedycyjna

Organizacją przewozu towaru z Chin do Polski zajmują się firmy spedycyjne, a nie importer. Obowiązkiem wybranej firmy spedycyjnej jest zaplanowanie transportu naszego ładunku, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, a także rozliczenie z wszelkimi jednostkami biorącymi udział w procesie. Istnieje wiele firm zajmujących się organizacją przewozów, dlatego warto skorzystać z ich usług.

Bez względu na to, jaki sposób transportu towaru z Chin wybierzemy, pamiętajmy, aby rozważnie dobierać partnera biznesowego. Zarówno jeżeli chodzi o tego w Chinach, jak i firmę transportową. W celu ułatwienia odnalezienia odpowiedniego spedytora, zachęcamy do skorzystania z naszego serwisu ShipHub.pl. Umożliwi on dopasowanie firmy spedycyjnej specjalnie pod potrzeby importera.

Incoterms 2020

Istotną kwestią przy transporcie z Chin są również Incoterms 2020, czyli międzynarodowe reguły precyzujące zasady wymiany handlowej. Zostały one opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w celu ułatwienia procesu transportowego. Incoterms dzielą między importera oraz eksportera ponoszone koszty, a także ustalają moment przeniesienia odpowiedzialności za towar. Konkretyzują także, która ze stron odpowiada za organizację transportu i odprawy celnej. Wykorzystanie regulacji Incoterms 2020 nie jest obowiązkiem importera, jednak znacznie usprawni wymianę handlową.

Incoterms dzielą się na te dotyczące każdego środka transportu oraz takie, które można wykorzystać wyłącznie w przypadku przewozu drogą morską:

  • Wszystkie środki transportu: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP
  • Transportu morski: FAS, FOB, CFR, CIF

Jedną z najczęściej wybieranych reguł w transporcie morskim jest FOB. Przy wykorzystaniu FOB sprzedawca ponosi koszty odprawy eksportowej, a także dostarczenia ładunku na statek. Ponosi on również pełną odpowiedzialność za towar przed jego załadowaniem, więc zobowiązany jest pokryć koszty związane z uszkodzeniami dokonanymi w tym czasie. Osoba kupująca opłaca oraz organizuje fracht ładunku. Odpowiedzialność za towar zostaje na nią przeniesiona od momentu załadowania go na statek.

Incoterms 2020 FOB

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym darmowym poradnikiem, w którym szczegółowo opisujemy poszczególne reguły Incoterms 2020.

Dostępne środki transportu

W przypadku frachtu wyróżnia się dwa rodzaje transportu:

  • Transport pełno-kontenerowy (FCL, ang. Full Container Load) – kontener jest wykupiony w całości i wykorzystywany przez tylko jednego odbiorcę; opcja wybierana najczęściej do przewozu większych ładunków;
  • Transport drobnicowy (LCL, ang. Less Container Load) – odbiorca dzieli kontener wraz z innymi odbiorcami i wykorzystuje jedynie jego część; opcja wybierana najczęściej do transportu przesyłek o mniejszych wymiarach;

Transport morski z Chin

Transport morski jest najpowszechniejszym, najczęściej wykorzystywanym środkiem przewozu dla sprowadzanych z Chin towarów. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim stosunkowo niskiej cenie oraz największej ładowności. Umożliwia więc dostawę zarówno ładunków o większych wymiarach, jak i w dużych ilościach. Warto jednak pamiętać, że mimo wielu zalet, transport morski jest zdecydowanie najdłuższą dostępną opcją. Cały proces może zająć bowiem nawet 40 dni lub więcej.

Ponadto, w transporcie morskim mamy również szeroki wybór kontenerów, które dopasujemy według naszych potrzeb. W zależności od importowanych towarów możemy wybrać kontenery o różnych wymiarach, ładowności oraz przeznaczeniu. Odpowiedni kontener pozwoli nam na bezpieczny przewóz ładunku frachtem morskim.

Transport kolejowy z Chin

Wartą rozważenia alternatywą dla dostawy towarów drogą morską jest dynamicznie rozwijający się transport kolejowy. Pociąg z Chin do Polski porusza się stałymi połączeniami między miastami Xi’an/Yantai oraz Małaszewicze, a także Xi’an i Sławków. Koszt przewozu ładunku koleją jest wyższy od frachtu morskiego, ale jego cena wciąż nie jest tak wysoka jak w przypadku lotniczego. Co więcej, transit time dla transportu kolejowego jest krótszy niż dla morskiego i obecnie wynosi około 20 dni. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie jest to dostawa door-to-door, dlatego cała procedura może ulec wydłużeniu.

Bezpłatna konsultacja

Transport lotniczy z Chin

Transport lotniczy jest najdroższą z dostępnych możliwości, ale zarazem najszybszą. Wysokie ceny sprawiają jednak, że jego wykorzystanie nie jest tak powszechne. Na dostawę tym środkiem decydują się głównie firmy importujące towary wartościowe np. elektronikę. Ze względu na krótki transit time drogą lotniczą często transportuje się również żywność oraz wyroby farmaceutyczne. W przypadku frachtu lotniczego warto zwrócić natomiast uwagę na wszelkie restrykcje dotyczące produktów. Firmy lotnicze mogą nie wyrazić bowiem zgody na dostawę niektórych wyrobów.

Transport drogowy z Chin

Udział transportu drogowego w imporcie z Chin do Polski powoli zaczyna się zwiększać. Jest to środek przewozu, który wciąż jest najrzadziej wykorzystywany, ale stopniowo się rozwija. Niektórzy spedytorzy już włączyli organizację dostawy tym środkiem transportu do swojej oferty. Obecnie aktywna, regularna trasa łączy Polskę z chińskim miastem Xi’an.   

Transport drogowy charakteryzuje się przede wszystkim korzystnym transit time, wynoszącym do około 18 dni. Należy pamiętać jednak, że na drodze mogą zaistnieć sytuacje wyjątkowe, opóźniające przyjazd towaru. Ogromną jego zaletą jest również możliwość dostawy door-to-door. Dzięki niej importer nie musi dodatkowo martwić się o transport ładunku z portu lub terminala do miejsca docelowego. Przewóz tym środkiem jest droższy niż przy wykorzystaniu kolei, jednak wciąż niższy od transportu lotniczego.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że za organizację transportu towaru odpowiada firma spedycyjna wybrana przez importera. Istotne jest rozważne dobranie swojego partnera, ponieważ to on zajmie się planowaniem całego procesu, dokumentacją oraz innymi kluczowymi kwestiami. Zapoznajmy się również z poszczególnymi regulacjami Incoterms, które sprecyzują koszty i obowiązki obu stron wymiany, usprawniając jej przebieg. Importer musi także wybrać środek transportu oraz zdecydować się na jego rodzaj, czyli transport pełno-kontenerowy lub drobnicowy.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1