Certyfikat CB

W wielu krajach Unii Europejskiej za podstawę certyfikacji urządzeń elektrycznych uważa się uzyskanie Certyfikatu CB w ramach ICEE, czyli systemu oceny zgodności urządzeń i komponentów elektrotechnicznych. Konieczność ujednolicenia wymagań odnośnie sprzętu elektronicznego przez społeczność międzynarodową wynika z coraz większego zapotrzebowania na tego typu produkty. Poniżej opisujemy czym jest certyfikat CB i jak go uzyskać.

certyfikat cb

Certyfikat CB

Skrót CB pochodzi z języka angielskiego „Certification Body” i oznacza jednostkę certyfikującą. W praktyce Certyfikat CB opiera się na międzynarodowej umowie podpisanej przez IECEE. Procedura CB bazuje na uznawaniu przez członków międzynarodowej organizacji IECEE wyników badań i certyfikatów krajowych wydanych na podstawie oceny zgodności z normami IEC (lub ich krajowych równoważników).

System IECEE

Certyfikat CB był dawniej obsługiwany przez CEE (skrót pochodzący od „International Commission for Conformity Testing of Electrical Equipment”, czyli dawną „Międzynarodową Komisję ds. Badań Zgodności Sprzętu Elektrycznego”). Jednak w 1985 roku zintegrowano go z Międzynarodową Komisją Elektrotechniczną (IEC). Od tamtej pory obowiązuje nazwa system IECEE.

Ze względu na potrzebę stworzenia międzynarodowej certyfikacji, jednostki certyfikujące z 52 krajów podpisały umowę dotyczącą wprowadzenia procedury CB. Aktualnie w ramach systemu IECEE-CB działa 89 krajowych jednostek certyfikujących (National Certification Body – NCB) z 54 krajów. Przy czym w ramach systemu IECEE-CB wszystkie jednostki NCB, a także współpracujące z nimi laboratoria badawcze, podlegają jednolitej ocenie i akceptacji według zasad IECEE. Okazuje się, że przekłada się to również na wysoki poziom świadczonych usług.

Szkolenie: Import z Chin

Czemu służy system IECEE CB?

IECEE CB Scheme to międzynarodowy system wzajemnej akceptacji raportów z badań i certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznych i elektronicznych komponentów, sprzętu i produktów. Głównym celem zawarcia tej międzynarodowej umowy jest ułatwienie handlu poprzez promowanie harmonizacji norm krajowych z normami międzynarodowymi oraz współpracę między zaakceptowanymi krajowymi jednostkami certyfikującymi na całym świecie.

Jak się bowiem okazuje, proces i wymagania dotyczące certyfikacji jak i zgodności silników elektrycznych różnią się znacznie w poszczególnych krajach. Dotyczy to zarówno standardów badań, akredytacji laboratorium, sposobów pobierania próbek, jak również procesów testowania czy etykietowania. Tymczasem już 45% globalnego zużycia energii elektrycznej wynika z wykorzystania silników elektrycznych, które napędzają pompy, wentylatory, sprężarki i wiele innych maszyn.

Znak CB

Certyfikat CB i jego zalety

Przepisy rządowe mają zasadniczo na celu zapewnienie ochrony przed potencjalnym ryzykiem związanym z wprowadzanymi na rynek produktami. Dlatego też, przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnienia zgodności swoich towarów z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Dodatkowo producenci i użytkownicy końcowi chcą mieć pewność, że ich produkty działają prawidłowo i mogą wchodzić w interakcje z innymi produktami, usługami i instalacjami. Certyfikat CB wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

Ideałem każdego przedsiębiorcy jest spełnienie zasady: „jeden produkt, jeden test, jeden znak”. Natomiast główną zaletą procesu certyfikacji CB staje się uzyskanie pieczęci kontrolnych wymaganych w kraju przeznaczenia. Z punktu widzenia przemysłu Certyfikat CB wpływa na zmniejszenie opóźnień i kosztów wielokrotnego przeprowadzania testów. Dodatkowo skraca czas wprowadzania produktów na rynek. Ponadto, ostatecznie każdy, kto korzysta z produktu, który został przetestowany i certyfikowany zgodnie ze schematem IECEE-CB, zyskuje gwarancję, że zakupiony towar będzie działał zgodnie z oczekiwaniami.

Oprócz tego Certyfikat CB jest również korzystny dla rządów, które dzięki niemu są w stanie zmniejszyć bariery handlowe spowodowane różnymi kryteriami certyfikacji krajów. Dodatkowo kraje mogą lepiej wypełniać swoje zobowiązania zawarte w Porozumieniu Światowej Organizacji Handlu w sprawie barier technicznych w handlu. Warto pamiętać także, że produkt certyfikowany przez jedną krajową jednostkę certyfikującą w ramach systemu IECEE, może zostać zaakceptowany przez inne podmioty na całym świecie, zwykle bez potrzeby dalszej oceny produktu.

Jakie produkty podlegają certyfikacji CB?

 • baterie,
 • kable i przewody,
 • kondensatory jako komponenty,
 • sprzęt przełączeniowy o niskim napięciu,
 • sprzęt przełączeniowy o dużej mocy,
 • akcesoria instalacyjne,
 • instalacje urządzeń przyłączeniowych,
 • przełączniki do urządzeń,
 • automatyczne sterowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 • sprzęt informatyczny i biurowy,
 • oświetlenie,
 • sprzęt AGD,
 • wyposażenie medyczne,
 • przenośne narzędzia,
 • oraz transformatory bezpieczeństwa i podobny sprzęt.
Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 1