Zwrot towaru z Chin

Niekiedy zamówiony towar nas nie satysfakcjonuje i pragniemy go zwrócić. Jest to jednak skomplikowane, jeśli sprowadzony towar zamówiliśmy z kraju nie będącego członkiem UE. Czy importując artykuły z Państwa Środka przysługuje nam prawo reklamacji? Omówimy jaką procedurą objęty jest zwrot towaru z Chin.

zwrot towaru z Chin

Zwrot towaru z Chin

  • Zwrot do Chin przed odprawą celną

Niezgodność towaru ze złożonym zamówieniem można stwierdzić w porcie wyładunku, jeszcze przed odprawą celną. Nieodebrany ładunek zostaje odprawiony przez Służbę Celną i przejęty jest przez Skarb Państwa. Stosuje się wtedy art. 124 UKC. Koszty za te operacje ponosi importer. W przypadku gdy stwierdzi się, że ilość towarów jest niższa niż zostało to zawarte w kontrakcie lub towar jest niezgodny z umową, można odmówić jego przyjęcia bez dodatkowych opłat. Do tego jednak wymagane są dokumenty szczegółowo opisujące przedmiot i ilość zamówienia.

  • Zwrot do Chin po odprawie celnej

Towar został oclony i trafił do nas, lecz nie jesteśmy jednak z niego zadowoleni i chcemy złożyć reklamację lub zwrócić. Jest to możliwe, lecz pod warunkiem, że został poprawnie podpisany kontrakt handlowy z producentem.

W kontrakcie powinny się znajdować klauzule mówiące o warunkach reklamacji i zwrotu. W przypadku, gdy podpisany kontrakt ma tylko wersję angielską i nie ma wersji chińskiej, oraz gdy nie ma prawidłowego podpisu przedstawiciela prawnego, szanse na dochodzenie do swoich praw nie będzie możliwe, ponieważ kontrakt nie będzie prawomocny. Jeśli został on spisany w świetle prawa chińskiego i powyższe warunki zostały spełnione, producent ma obowiązek się do niego stosować. Gdyby jednak nie był skory do uznania reklamacji, zostaje nam zwrócić się do chińskiego sądu. Wybranie ścieżki sądowej wymaga wynajęcia prawnika obeznanego z chińskim prawem konsumenckim lub gospodarczym.

Zwrotu oclonego towaru można dokonać na zasadzie eksportu. Po zebraniu wszystkich dokumentów, w tym faktury handlowej, należy zgłosić eksport w Urzędzie Celnym. Niestety, to zazwyczaj na importerze spoczywa obowiązek opłacenia transportu w drugą stronę. Istnieje także ryzyko, że producent nie odbierze towaru z portu.

Szkolenie: Import z Chin

Zwrot towaru z Chin – co z cłem?

Jeśli importer nie przyjmie towaru wadliwego lub niezgodnego z warunkami kontraktu, zwrot lub umorzenie należności jest możliwy w oparciu o art. 118 UKC. W zasadzie objęcie towaru procedurą celną powinno nastąpić dopiero po wydaniu decyzji o zwrocie lub umorzeniu należności. Służba celna ma prawo jednak zgodzić się na wcześniejsze objęcie towaru procedurą celną. Wniosek o zwrot lub umorzenie należności powinien zostać złożony przed upłynięciem 1 roku od dnia powiadomienia dłużnika o należnościach.

Co w przypadku uszlachetniania biernego?

Jeśli otrzymaliśmy wadliwy towar, możemy zwrócić się do producenta o jego naprawę. W tym wypadku należy wnioskować o zastosowanie procedury uszlachetniania biernego, czyli na czasowy wywóz towarów z UE w celu ich obróbki.

Procedury uszlachetniania biernego nie można stosować do towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych oraz takich, które przed wywozem dopuszczono do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej.

Aby całkowicie uniknąć problemu zwrotu towaru, zalecamy jego inspekcję jeszcze przed wysłaniem go z Chin. Pamiętaj o kontroli jakości i innych sposobach zabezpieczenia zamówienia.

Szkolenie Poniedziałek 18:00

Oceń post

4.9 / 5. Ilość głosów: 8