VIII edycja Warsaw-Beijing Forum

Niedawno rozpoczęła się VIII edycja Warsaw-Beijing Forum, wyjątkowego projektu akademickiego realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z China University of Political Science and Law w Pekinie. Celem projektu jest rozwijanie współpracy polsko-chińskiej, szczególnie w sferze prawa i przedsiębiorczości, a także wzmacnianie współdziałania świata nauki i biznesu na rzecz realizacji wspólnych ambicji. Aby cel ten realizować w sposób jak najbardziej wszechstronny, Warsaw-Beijing Forum działa na płaszczyźnie biznesowej, akademickiej i kulturowej oraz współpracuje z wieloma podmiotami, również międzynarodowymi, dzięki którym zarówno członkowie, jak i osoby zainteresowane mogą poznać i zrozumieć działanie prawa i biznesu w praktyce. W ciągu roku akademickiego na łamach Forum organizowane są liczne spotkania i webinaria z ekspertami różnych dziedzin, w tym warsztaty z renomowanymi kancelariami, które umożliwiają zdobycie wartościowej wiedzy i rozwijanie umiejętności. Zwieńczeniem działań każdej z edycji projektu jest z kolei międzynarodowa konferencja naukowa i wymiana studencka – zazwyczaj pomiędzy Polską a Chinami. Projekt liczy się dużym uznaniem i popularnością na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Inicjatywę od lat wspierają uznani praktycy prawa, biznesmeni, politycy oraz naukowcy. Honorowymi członkami Warsaw-Beijing Forum są m.in. premier Janusz Piechociński oraz profesor Bogdan Góralczyk.

VIII edycja Warsaw-Beijing Forum

VIII edycja Warsaw-Beijing Forum

W tym roku hasłem przewodnim Warsaw-Beijing Forum jest „Driven by Innovation”, doskonale oddające znaczenie rozwoju nie tylko w sferze akademickiej i biznesowej, przestrzeniach dosłownie „napędzanych innowacjami”, lecz także w życiu codziennym każdego z nas. Szczególnie minione lata przyniosły bowiem wiele zmian, jednak innowacyjne myślenie i technologia pomogły nam wszystkim dostosować się do nowej rzeczywistości. Wyszliśmy z tego silniejsi, bogatsi w doświadczenia i nowe pomysły na rozwiązywanie problemów, jakie świat może przed nami postawić. Warsaw-Beijing Forum, zauważając wartość postępu, stara się więc przybliżać osoby zainteresowane i ciekawe świata do zmian mających miejsce wokół nas oraz zorganizować przestrzeń do wymiany idei na temat wszelkich obliczy innowacji. Stosunki Chin i Unii Europejskiej – niezwykle szybko rozwijających się światowych liderów postępu i pionierów technologicznych – niewątpliwie będą inspirującym punktem wyjścia dla tego typu wydarzeń, debat czy warsztatów.

Zainspirowane potencjałem płynącym z innowacji, tak wyraźnie obecnym w relacjach chińsko-europejskich, już w ramach pierwszych miesięcy 8. edycji Forum zdołało zorganizować wiele wydarzeń merytorycznych z udziałem ekspertów i praktyków z renomowanych kancelarii prawniczych czy wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Edycję otworzył otwarty wykład poprowadzony przez kierownika Huawei Polska ds. rozwiązań 5G, który przedstawił zagadnienie stanu wdrożenia tej innowacyjnej technologii wraz z jej możliwościami i ewentualnymi zagrożeniami. Następnie, dzięki współpracy z Guanghua School of Management w Pekinie oraz włoską firmą PlusValue, w ramach Forum odbyły się warsztaty z dziedziny rynku finansowego, w szczególności dotyczące niezwykle szybko rozwijających się w Chinach technologii finansowych (tzw. FinTech). Wraz z początkiem roku akademickiego zorganizowano natomiast wydarzenia, których celem było przybliżenie odbiorców do szerokich możliwości rozwoju kariery naukowej i profesjonalnej, jakie jest w stanie zaoferować przepełniona innowacjami i wciąż rozwijająca się przestrzeń kooperacji między Polską i Unią Europejską a Chinami. Spotkania te zatytułowane były „Studia w Chinach” oraz „China desk – alternatywna ścieżka kariery prawniczej” oraz mogły mieć miejsce dzięki ekspertom ze stowarzyszenia Asianship oraz kancelarii prawniczej Kochański & Partners. Koniec roku kalendarzowego to wreszcie moment, w którym tradycyjnie już odbywają się także współorganizowane przez Warsaw-Beijing Forum i Szkołę Główną Handlową w Warszawie warsztaty „Transatlantic Workshop”, stanowiące wyjątkowe sympozjum naukowców z obu stron Atlantyku. W listopadzie 2021 r. europejscy i amerykańscy specjaliści zaprezentowali na nim wyniki swoich ostatnich badań i dyskutowali na temat rozwoju współpracy transatlantyckiej w postpandemicznym świecie, a także o rosnącej roli Chin w tym zakresie. Jednocześnie, Forum cały czas pozostaje aktywne w przestrzeni mediów społecznościowych, na których regularnie publikuje materiały na temat Państwa Środka, umożliwiające poznanie chińskiej kultury i cywilizacji.

VIII edycja Warsaw-Beijing Forum

To dopiero początek 8. edycji! Członkowie Warsaw-Beijing Forum nie zamierzają jednak zwalniać tempa. Najbliższe miesiące również zapowiadają się być pełne interesujących i rozwijających wydarzeń. Na maj natomiast zaplanowana jest międzynarodowa konferencja naukowa na temat innowacji i rozwoju technologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, prawnego oraz relacji między Europą Chinami w tym zakresie. Serdecznie zachęcamy więc do udziału w przyszłych inicjatywach Warsaw-Beijing Forum oraz śledzenia ich mediów społecznościowych – w końcu wszyscy jesteśmy “napędzani przez innowacje”.

Autorzy: Michał Ścibura, Dagmara Ostoja-Świerczyńska

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3