VII edycja Warsaw-Beijing Forum

VII edycja projektu Warsaw-Beijing Forum „Energy for Future Earth” dobiegła końca po półtora roku nieprzerwanej działalności. Wydarzeniem podsumowującym tegoroczną działalność była międzynarodowa konferencja, nawiązująca do hasła przewodniego projektu – “Between China and Poland: Energy for Future Earth”, która okazała się wielkim sukcesem.

Warsaw-Beijing Forum

Trudno znaleźć inne trafne określenie na finisz trwającego w dniach 10-11 kwietnia 2021 r. przedsięwzięcia. Mimo zdalnej formy wydarzenia, czynny udział w panelach eksperckich wzięli znakomici goście i eksperci z różnych części świata, przedstawiciele jednych z największych kancelarii prawniczych w Polsce, a także reprezentanci rodzimych i zagranicznych instytucji. W trakcie dwudniowego wydarzenia nie mogło zabraknąć miejsca na referaty wygłoszone przez studentów. Tak samo jak eksperci, w swoich przemówieniach dogłębnie przeanalizowali problematykę dotyczącą tematów związanych m.in. z prawem energetycznym, ochroną środowiska, czy też działaniami Polski, Unii Europejskiej oraz Chin w tych obszarach.

Różnorodność tematyczną konferencji dobrze obrazuje liczba paneli eksperckich. Poświęcone zostały one m.in. światowemu bezpieczeństwu energetycznemu, neutralności klimatycznej, perspektywom dla Polski w związku z działaniami klimatycznymi Chin i Unii Europejskiej, liberalizacji rynku energetycznego, zrównoważonemu rozwojowi, nowym technologiom służącym ochronie środowiska oraz prawu konkurencji Państw Członkowskich UE w obszarze polityki energetycznej. Wszystkie przemówienia prezentowały wysoki poziom merytoryczny, dzięki któremu możliwe było dokładne zobrazowanie słuchaczom sytuacji energetyczno-klimatycznej na świecie. Całej inicjatywie przyświecał główny cel projektu Warsaw-Beijing Forum, jakim jest zacieśnianie relacji polsko-chińskich i budowanie przyjaznych relacji na gruncie akademickim między oboma państwami. Szczegóły plan konferencji i listę gości można znaleźć na warsaw-beijing.pl/conference.

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami powszechnie znanych instytucji. Nieocenione wsparcie w organizacji Konferencji okazali także sponsorzy, partnerzy i patroni medialni, dzięki którym organizacja wydarzenia na tak dużą skalę było możliwe.

Warto zauważyć, że oprócz organizacji konferencji, w tym roku akademickim członkowie VII edycji Warsaw-Beijing Forum zaangażowali się również w koordynację webinarów (poświęconych m.in. sposobie myślenia chińskich konsumentów, chińskiej myśli politycznej, czy życiu w Szanghaju), warsztatów Energy Law Academy, a także dzielili się swoją pasją i wiedzą o Chinach poprzez publikację artykułów na mediach społecznościowych.

Mimo zakończenia VII edycji, członkowie projektu nie zaprzestali pracy nad projektem. Zaledwie kilka dni po zakończeniu konferencji wystartowała nowa, VIII edycja Warsaw-Beijing Forum. Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie i wziąć udział w kolejnych wydarzeniach, zapraszamy do obserwowania Warsaw-Beijing Forum na mediach społecznościowych i odwiedzenia strony internetowej.

www.warsaw-beijing.pl/
www.facebook.com/warsawbeijingforum
www.linkedin.com/company/warsaw-beijing-forum
www.instagram.com/WarsawBeijingForum/
www.twitter.com/WarsawBeijing

Red. Julia Szcześniak, Emilia Szostak

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3