Tłumacz polsko-chiński

W polsko-chińskich kontaktach biznesowych wzajemna nieznajomość języków często stanowi sporą barierę. Oczywiście w dzisiejszych czasach język angielski stanowi łącznik między przedstawicielami różnych kultur i rodzin językowych, znacznie usprawniając komunikację. Są jednak kwestie, które trudno precyzyjnie omówić w obcym języku. Niemożliwym jest także, aby wszystkie dokumenty sporządzane były w dwujęzycznych wersjach. W związku z tym zachodzi potrzeba wykonywania różnego rodzaju tłumaczeń i niezbędny okazuje się tłumacz polsko-chiński.

tłumacz polsko-chiński

Tłumacz polsko-chiński

Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest spore wśród importerów produktów z Chin – w końcu działalność ta polega między innymi na pozostawaniu w stałym kontakcie z chińskimi partnerami. Spotkania biznesowe z Chińczykami i wyjazdy biznesowe do Chin to okazje, przy których trudno poradzić sobie bez znajomości języka. W przypadku dokumentów w języku chińskim dobre tłumaczenie to podstawa – pozwoli uniknąć nieścisłości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat rodzajów tłumaczeń do wyboru.

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)

Tłumaczenie uwierzytelnione, czyli inaczej przysięgłe, to takie, które posiada moc prawną równą oryginałowi. Może być wykonywane jedynie przez tłumacza przysięgłego, który zdobył uprawnienia w drodze oficjalnego egzaminu i tym samym jest urzędnikiem państwowym. Tłumaczenie uwierzytelnione poznamy po tym, że każda jego strona potwierdzona jest pieczęcią i podpisem tłumacza, a na ostatniej stronie znajduje się dodatkowo klauzula poświadczająca. Dzięki temu dokument zyskuje formę urzędową i wiarygodność.

Wybór usług tłumacza przysięgłego jest konieczny, jeśli dany dokument ma mieć moc prawną – jest tak w przypadku różnego rodzaju pism urzędowych, skarbowych lub procesowych. Tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność za wierność przekładu, w związku z tym ceny tego typu tłumaczeń są wyższe. Tłumaczenie uwierzytelnione będzie potrzebne w przypadku m.in. następujących dokumentów:

 • akty własności
 • świadectwa ukończenia szkoły
 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • akty urodzenia/zgonu
 • akty małżeństwa
 • dokumenty sądowe i procesowe
 • dokumentacja medyczna
 • niektóre umowy (np. o pracę)
 • dokumenty pojazdów zakupionych zagranicą.
Szkolenie: Import z Chin

Tłumaczenia zwykłe – tłumacz polsko-chiński

Tłumaczenie zwykłe różni się od przysięgłego przede wszystkim tym, że nie posiada wartości urzędowej. Jest więc wykonywane na użytek własny. Nie oznacza to jednak, że jakość takiego przekładu jest niższa, niż uwierzytelnionego – oba rodzaje tłumaczeń powinny być wykonywane ze starannością, różnią się jedynie formą prawną. Nierzadko tłumacze przysięgli oferują także tłumaczenia zwykłe. Osoba wykonująca tego typu przekłady nie musi posiadać żadnych dodatkowych uprawnień poza biegłą znajomością języka obcego.

Na tłumaczenie zwykłe zdecydujemy się przede wszystkim w przypadku tekstów, których nie musimy przedkładać w urzędzie ani innej instytucji państwowej. Będą to wszelkie teksty marketingowe czy biznesowe, na przykład:

 • instrukcje obsługi
 • broszury, katalogi
 • większość faktur
 • umowy sporządzone na własny użytek
 • strony internetowe
 • specyfikacje produktów
 • ulotki, etykiety.

Tłumaczenia ustne

W niektórych sytuacjach najlepiej sprawdzą się tłumaczenia ustne. Jak sama nazwa wskazuje, nie są one utrwalane na piśmie, ale służą komunikacji. W zależności od powagi sytuacji możemy zdecydować się na usługi tłumacza zwykłego lub przysięgłego. W przypadku podróży biznesowych, spotkań z kontrahentami, targów branżowych czy rozmów telefonicznych wystarczy zwykłe tłumaczenie. Natomiast w sytuacjach takich jak rozprawy sądowe, przesłuchania, śluby czy zawieranie niektórych umów, konieczne może być uwierzytelnienie przekładu przez tłumacza przysięgłego.

Oprócz stopnia formalności, tłumaczenia ustne różnią się także ze względu na formę. Jednym z rodzajów są tłumaczenia konsekutywne, które polegają na objaśnianiu słów mówiącego w przerwach między fragmentami jego wypowiedzi. Ich przeciwieństwem są tłumaczenia symultaniczne, przebiegające równocześnie z oryginalną wypowiedzią. Tłumacz znajduje się w kabinie, a przekład trafia do odbiorcy za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. Szczególnym rodzajem tłumaczenia symultanicznego jest tzw. tłumaczenie szeptane, które nie wymaga zastosowania sprzętu – tłumacz ściszonym głosem objaśnia tekst niewielkiej grupie osób.

Własne tłumaczenia języka chińskiego

W sytuacjach, kiedy potrzebujemy szybkiego przetłumaczenia chińskiego tekstu na własny użytek, można spróbować zrobić to samodzielnie. Mogą nam w tym pomóc aplikacje z funkcją tłumaczenia maszynowego. Najpopularniejsza z nich to Google Translate, która w mobilnej wersji posiada funkcję rozpoznawania obrazu. Wystarczy zeskanować tekst. Translator Google pomoże nam również w komunikacji werbalnej z chińskim partnerem biznesowym. Dzięki funkcji rozpoznawania głosu możliwe jest tłumaczenie rozmowy na bieżąco. Na stronie translate.google.pl znajdziemy dodatkowo narzędzie do tłumaczenia dokumentów.

tłumaczenie

Kolejną aplikacją, która może nam pomóc w samodzielnym odszyfrowaniu chińskiego tekstu, np. licencji biznesowej, to WeChat. Ta wielozadaniowa aplikacja posiada funkcjonalność tłumaczenia zeskanowanego chińskiego tekstu na język angielski. Oczywiście przekład maszynowy pełen jest niedoskonałości, dlatego nie warto na nim polegać w sytuacjach oficjalnych. Tłumaczenie własne może nas uratować w niespodziewanej sytuacji, jednak to skorzystanie z usług profesjonalisty pozwoli nam uniknąć nieporozumień.

Bezpłatna konsultacja

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 7