Embargo na stal z Rosji – MTC

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Z biegiem lat przepisy zmieniały się, między innymi podmioty rosyjskie nie mogą sprzedawać niektórych wyrobów do UE, np. ze stali i żelaza. Jako że zakazy określone w rozporządzeniu były obchodzone, Rada odpowiadała odpowiednymi środkami, by temu zapobiegać. Jedną ze zmian wprowadzonych do rozporządzenia jest wymóg przedstawienia deklaracji przez importera, że przewożona stal z Rosji nie pochodzi.

Stal z Rosji

Embargo na stal z Rosji – od kiedy obowiązuje?

Mimo że Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu importu gotowych produktów i półproduktów stalowych z Rosji, zakaz ten był obchodzony. Aby zakończyć ten proceder, od 30 września 2023 r., w momencie przywozu importerzy są zobowiązani przedstawić dowody potwierdzające kraj pochodzenia materiałów do produkcji żelaza i stali wykorzystanych do przetworzenia produktu w państwie trzecim.

Czego dotyczy nowe ograniczenie przywozu z Rosji?

Od 1 października 2023 r. zakazuje się przywozu lub zakupu bezpośrednio albo pośrednio do Unii Europejskiej wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII zgodnie z rozporządzeniem nr 833/2014, jeżeli zostały one przetworzone w państwie trzecim i zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z Rosji.

Bezpłatna konsultacja

Zakazane wyroby z żelaza i stali z Rosji – kody CN i nazwy

 • 7206 Żeliwo i stal niestopowa, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach 
 • 7207 Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7208 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone
 • 7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
 • 7210 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte
 • 7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
 • 7212 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane, powleczone lub pokryte
 • 7213 Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7214 Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 7215 Sztaby i pręty z żeliwa lub ze stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrobione więcej lub gięte na gorąco i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione
 • 7216 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gdzie indziej niewymienione
 • 7217 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, w zwojach (z wył. sztab i prętów)
 • 7218 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej
 • 7219 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno
 • 7220 Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno
 • 7221 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7222 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki i kształtowniki, ze stali nierdzewnej, gdzie indziej niewymienione
 • 7223 Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach (z wył. sztab i prętów)
 • 7224 Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach, półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna
 • 7225 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno
 • 7226 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno
 • 7227 Sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7228 Pozostałe sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kątowniki i kształtowniki, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gdzie indziej niewymienione; Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej i niestopowej
 • 7229 Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wył. prętów i drutu)
 • 7301 Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali
 • 7302 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn
 • 7303 Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa
 • 7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne lub ze stali
 • 7305 Rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali
 • 7306 Rury, przewody rurowe i profile drążone, „na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane”, żelazne lub ze stali
 • 7307 Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali
 • 7308 Konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali
 • 7309 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z żeliwa lub stali, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, nawet pokryte lub izolowane cieplnie
 • 7310 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności <= 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, gdzie indziej niewymienione
 • 7311 Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali
 • 7312 Splotki, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i tym podobne, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem izolowanych elektrycznie, skręconego drutu ogrodzeniowego i drutu kolczastego)
 • 7313 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju stosowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali
 • 7314 Tkanina, włącznie z taśmami bez końca, krata, siatka i ogrodzenia, z drutu żelaznego lub stalowego, rozciągana z żeliwa lub stali
 • 7315 Łańcuchy i ich części, żeliwne lub stalowe
 • 7316 Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali
 • 7317 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry oraz wyroby podobne, z żeliwa lub stali, również z główkami z innych metali
 • 7318 Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki włącznie z podkładkami sprężystymi i podobne artykuły, z żeliwa lub stali
 • 7319 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub ze stali, gdzie indziej niewymienione
 • 7320 Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali
 • 7321 Piece, kuchnie, ruszty, kuchenki, włącznie z kotłami z pomocniczymi kotłami centralnego ogrzewania, grillami, piecykami, palnikami gazowymi, podgrzewaczami płytowymi i podobnymi nieelektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego oraz ich częściami z żeliwa lub stali
 • 7322 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza, włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane, nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali
 • 7323 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne, z żelaza lub stali
 • 7324 Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub stali
 • 7325 Inne artykuły z drutu z żeliwa lub stali, odlewanej
 • 7326 Inne artykuły z żeliwa lub stali

Pełna lista wyrobów z włączeniami dostępna jest tutaj.

Uwaga! W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku XVII przetworzonych w państwie trzecim z wykorzystaniem wyrobów ze stali pochodzących z Rosji o kodach CN 7207 11, 7207 12 10 lub 7224 90, zakaz ten stosuje się:

 • od 1 kwietnia 2024 r. dla kodu CN 7207 11
 • od 1 października 2024 r. dla kodów CN 7207 12 10 i 7224 90.

Zakazane wyroby z żelaza i stali z Rosji – przykłady

Kiedy przywóz do UE wyrobu zawierającego stal lub żelazo jest zabroniony? Dla przykładu:

 • przywóz śrub (kod 7318) z Chin wyprodukowanych z walcówki stalowej (7221) pochodzącej z Federacji Rosyjskiej jest zakazany
 • przywóz półproduktów ze stali niestopowej (kod 7207) z Bangladeszu wyprodukowanych z odpadów ze stali (7204) pochodzących z Federacji Rosyjskiej nie jest zakazany (produkty o kodzie 7204 nie są zawarte w załączniku XVII).

Co musi się znaleźć w oświadczeniu przy imporcie stali do UE? Certyfikat MTC

Do odprawy celnej stali i innych produktów objętych ograniczeniem potrzebna jest odpowiednia deklaracja producenta lub dostawcy. Pisemne oświadczenie musi być w języku właściwym dla miejsca odprawy celnej. Zgłaszający wyroby z żelaza i/lub stali musi potwierdzić posiadanie tychże dokumentów poprzez zamieszczenie w zgłoszeniu kodu dokumentu Y824.

Import półproduktów używanych do produkcji wyrobów z żelaza i stali

W przypadku importu półproduktów, zalecane jest MTC. MTC to tzw. świadectwo badania zakładu produkcyjnego (mill test certificate). MTC jest wystawiane przez producenta i w tej sytuacji powinno zawierać następujące dane:

 • nazwę kraju produkcji
 • nazwę zakładu produkcyjnego powiązaną z numerem wytopu (kraj kadzi wytopu/przetopu – country of the ladle of melting)
 • klasyfikację na poziomie podpozycji (kod sześciocyfrowy) produktu.

Import produktów gotowych z żelaza i stali

W przypadku importu produktów gotowych należy przygotować MTC lub kilka MTC zawierające następujące informacje:

 • nazwę kraju produkcji, nazwę zakładu produkcyjnego powiązaną z numerem wytopu (kraj kadzi wytopu/przetopu – country of the ladle of melting) wraz z klasyfikacją na poziomie podpozycji (kod sześciocyfrowy) oraz
 • nazwę kraju i nazwę zakładu, w którym przeprowadzane były następujące procesy przetwarzania/obróbki, odpowiednio w zależności od przypadku: 
  • walcowanie na zimno (cold-rolling)
  • walcowanie na gorąco (hot-rolling)
  • powlekanie elektrolityczne (electrolytic metal coating)
  • powlekanie ogniowe (hot-dipped metallic coating)
  • powlekanie organiczne (organic coating)
  • przebijanie/wytłaczanie (piercing/extruding)
  • spawanie/zgrzewanie (welding)
  • ciągnienie/wykańczanie w procesie pielgrzymowania (drawing/pilgering)
  • spawanie/zgrzewanie typu ERW/SAW/HFI/laserowe (ERW/SAW/HFI/Laser welding).

Embargo na stal z Rosji a import z Chin

Jeśli importujesz wyroby stalowe i żelazne z Chin w konkretnych przypadkach potrzebujesz dokumenty świadczące o tym, że surowiec nie pochodzi z Federacji Rosyjskiej.

Stal z Chin a z Rosji – jak dowieść różnicę?

Poproś swojego dostawcę, by przygotował deklarację, najlepiej w formie MTC, by uniknąć przestoju przy odprawie celnej.

Ważne jest, by importerzy zawsze byli na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, szczególnie w zakresie ustawodawstwa dotyczącego wyrobów objętych restrykcjami. Nowe ograniczenia w imporcie oznaczają dodatkowe obowiązki importerów, lecz są ważnym elementem utrzymania zgodności z zasadami etycznymi w handlu międzynarodowym.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 4