Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business

Chińska Republika Ludowa jest światową potęgą gospodarczą i jednym z kluczowych graczy na międzynarodowej arenie politycznej. Przyczyną wielkiego zainteresowania tym krajem w ostatnich latach jest nie tylko wymiar historyczny czy kulturowy, lecz także zachodzące w nim przemiany gospodarcze i społeczne. Dynamiczny wzrost gospodarczy Państwa Środka stanowi inspirację dla wielu rozwijających się krajów. Między innymi Polski. Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business już niedługo.

Warsaw Beijing Forum

Chiny są jednak atrakcyjne nie tylko ze względu na walory ekonomiczne. Kraj ten posiada wciąż rozbudowywaną bazę naukową, co czyni go aktywnym i atrakcyjnym uczestnikiem międzynarodowej współpracy studenckiej, chętnym do wymiany doświadczeń i budowy wzajemnych relacji.

Obecnie Państwo Środka jest strategicznym partnerem handlowym Polski. W ostatnich latach relacje polsko-chińskie w wymiarze gospodarczym ożywiły się. Nastąpił wzrost polskiego eksportu do Chin. Szczególnie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. Rynek Państwa Środka coraz bardziej kusi inwestorów z kraju nad Wisłą. Udane reformy z przełomu lat 70. i 80. XX wieku zapewniły bowiem Chinom status światowego mocarstwa handlowego i stały wzrost produkcji. W Polsce natomiast zauważalne jest zaangażowanie chińskich firm w projekty biznesowe, między innymi w sektorze budowlanym.

Niestety, znaczna część polskiej opinii publicznej wciąż utożsamia Państwo Środka raczej z celem egzotycznej podróży niż z miejscem prowadzenia biznesu. Odległość mierzona nie tylko w kilometrach, ale również w różnicach kulturowych, językowych i gospodarczych, wydaje się być przeszkodą bardzo trudną do pokonania.

eksport-do-chin

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business

Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business to przedsięwzięcie, którego celem jest pogłębienie współpracy między Polską a Chinami na szczeblu biznesowym oraz akademickim. Jest to innowacyjny projekt realizowany z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin, funkcjonującego pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2014 roku, zakończyła się ogromnym sukcesem. Skłoniło to organizatorów do kontynuowania projektu. Obecnie studenci pracują nad kształtem II edycji. Forum składa się z dwóch etapów: pierwszy odbędzie się w dniach 21 – 27 maja w Warszawie. Drugi w dniach 14 – 20 października w Pekinie.

Główną ideą przedsięwzięcia jest budowanie forum współpracy oraz dialogu pomiędzy dwoma uczelniami. Uniwersytetem Warszawskim oraz China University of Political Science and Law w Pekinie. Członkowie Koła Naukowego Prawa i Gospodarki Chin stworzyli platformę do wymiany poglądów, dyskusji na temat polsko-chińskich stosunków politycznych i gospodarczych, a także transferu doświadczeń zdobytych przez studentów z obu krajów. Wydarzenie przyczynia się do aktywnego przełamywania barier kulturowych. Studentom umożliwia się zdobycie zarówno gruntownej wiedzy, jak i umiejętności praktycznych, mogących przełożyć się na zwiększenie liczby młodych profesjonalistów.

Zarówno w Polsce, jak i w Chinach studenci uczestniczą w wielu ciekawych prelekcjach i warsztatach. Podczas nich mają szansę na lepsze poznanie gospodarki, prawa oraz kultury kraju partnerskiego. Różnorodna tematyka wykładów organizowanych przez firmy takie jak TP-LINK, Deloitte, Bank HSBC, DLA Piper Wiater czy możliwość spotkania z panem Tadeuszem Chomickim, Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach oraz panią Darią Lipińską-Nałęcz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, umożliwia uczestnikom Forum zrozumienie etykiety biznesowej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz Państwie Środka.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Warsaw-Beijing Forum: Youth for Business 2015.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3