Ustawa antyplastikowa SUP

Od połowy 2023 roku w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa plastikowa (2019/904) w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUPD). W Polsce przepisy dyrektywy wdraża ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa antyplastikowa SUP ustanawia dodatkowe obowiązki dla niektórych firm w Polsce, w tym dla importerów i oznacza, że z półek znikną niektóre produkty jednorazowe. Omawiamy te aspekty poniżej.

Ustawa antyplastikowa
Czytaj dalej

Dyrektywa plastikowa SUP

Jednym z celów Unii Europejskiej w zakresie polityki środowiskowej jest regulacja wprowadzania i utylizowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ograniczenie wielkości i wpływu na środowisko produktów z tworzyw sztucznych jest niezmiernie ważne dla globalnego dobrostanu. Dlatego też w lipcu 2021 r. weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUPD), tzw. dyrektywa plastikowa 2019/904.

Dyrektywa plastikowa 2019/904
Czytaj dalej