Ustawa antyplastikowa SUP

Od połowy 2023 roku w Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa plastikowa (2019/904) w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (SUPD). W Polsce przepisy dyrektywy wdraża ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa antyplastikowa SUP ustanawia dodatkowe obowiązki dla niektórych firm w Polsce, w tym dla importerów i oznacza, że z półek znikną niektóre produkty jednorazowe. Omawiamy te aspekty poniżej.

Ustawa antyplastikowa
Czytaj dalej