Chińskie regulacje handlowe w języku angielskim

Chiński rząd wyszedł na przeciw zagranicznym przedsiębiorcom handlującym i importującym z Chin. Wydawał oświadczenie dotyczące planów przetłumaczenia chińskich regulacji handlowych na język angielski. Swoją decyzję argumentuje chęcią pomocy w zrozumieniu zasad chińskiego handlu przedsiębiorcom z całego świata. Przedstawiamy chińskie regulacje handlowe w języku angielskim.

Chińskie regulacje handlowe

Chińskie regulacje handlowe w języku angielskim

Oświadczenie zostało wydane w dniu 23.03.2015 r. i w swojej treści zobowiązuje wszystkie ministerstwa i instytucje bezpośrednio podlegające pod Radę Państwa do rozpoczęcia prac translatorskich nad ich wersją dokumentów i przepisów związanych z handlem.

Tłumaczenie obejmie wszystkie przepisy i regulacje związane z handlem towarami i usługami. Obejmuje także część praw własności intelektualnej, które mają zastosowanie w handlu.

Projekt translatorski jest częścią zobowiązań, które Chiny muszą wypełnić wobec WTO i porozumień dwustronnych. Członkostwo Chin w WTO wymusza na rządzie zmiany, które mają na celu zmniejszenie bądź całkowite zniesienie barier handlowych z tym krajem. Przekłada się to na wzrost wymiany handlowej z Chinami i większe niż dotychczas możliwości eksportu i importu towarów z Chin.

Szkolenie: Import z Chin

W przyszłości chiński rząd planuje udostępnić angielską wersję regulacji zanim wejdą one w życie.  W szczególnych przypadkach, maksymalnie w 90 dni od daty ich uchwalenia.

Dzięki temu będziemy w stanie we własnym zakresie śledzić bieżące zmiany w chińskim prawie i ocenić, które z nich mogą mieć znaczący wpływ na nasze relacje handlowe z Chinami.

chiński sąd

Warto również nadmienić, że tłumaczenia dokonane przez poszczególne ministerstwa i instytucje mają być ustandaryzowane. W taki sposób aby angielska wersja przepisów była spójna i jednolita. Co ważne, w razie sporu wynikającego z różnic pomiędzy wersją angielską i chińską, obowiązującą jest wersja chińska.

Na wypadek takich okoliczności dobrze jest zawczasu przygotować się do transakcji handlowej i zdawać sobie sprawę z pułapek i luk w chińskim prawie. Chińskie sądy prawie zawsze rozstrzygają spory pomiędzy przedsiębiorcami na korzyść strony chińskiej. Angielskie tłumaczenie nie uchroni nas przed nieuczciwym partnerem handlowym z Chin i ryzykiem oszustwa.

Dlatego w myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, warto zweryfikować swojego partnera z Chin przed podjęciem współpracy i skorzystać z usług profesjonalnych doradców.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

3 / 5. Ilość głosów: 8