Podatki w Chinach. Wysokość podatków w Chinach

Wraz z rozwojem biznesu może nastąpić potrzeba otworzenia filii organizacji w Chinach. Niektórzy marzą o założeniu całkiem nowego przedsiębiorstwa w Państwie Środka. Legalnie zatrudnieni pracownicy w Chinach podlegają pod chiński system podatkowy. Przybliżymy, jakie są podatki w Chinach i jak są one wysokie.

Podatki w Chinach

Podatki w Chinach

Rok podatkowy w Chinach trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Rozliczenia podatkowe powinny zostać złożone w okresie od 1 marca do 30 czerwca następnego roku. Podatnikiem jest osoba, która pozostaje na terenie kraju przez 183 i więcej dni w roku podatkowym.

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw (CIT)

Podstawowy podatek od dochodów przedsiębiorstwa (CIT, 企业所得税) w Chinach wynosi 25%. Istnieje możliwość uzyskania obniżonych stawek wynoszących 15% oraz 10%, głównie dla przedsiębiorstw działających w obszarach wspieranych przez państwo.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Chinach

Podatek dochodowy od osób fizycznych (个人所得税) w Chinach wynosi od 3 do 45%.

Opodatkowana kwota w danym pułapie różni się w zależności od statusu podatnika.

Rezydenci w Chinach uzyskujących poniższe roczne dochody podlegające opodatkowaniu opłacają:

 • 3% od 0 – 36000 RMB;
 • 10% od 36000 – 144000 RMB;
 • 20% od 144000 – 300000 RMB;
 • 25% od 300000 – 420000 RMB;
 • 30% od 420000 – 660000 RMB;
 • 35% od 660000 – 960000 RMB;
 • 45% od 960000 RMB.

Osoby nie będące rezydentami uzyskujące dochody w Chinach płacą podatki od poniższych miesięcznych dochodów podlegających opodatkowaniu:

 • 3% od 1 – 3000 RMB;
 • 10% od 3000 – 12000 RMB;
 • 20% od 12000 – 25000 RMB;
 • 25% od 25000 – 35000 RMB;
 • 30% od 35000 – 55000 RMB;
 • 35% od 55000 – 80000 RMB;
 • 45% od 80000 RMB.

W obu przypadkach stosuje się znormalizowane potrącenia w wysokości 5000 RMB miesięcznie. Oznacza to, że jeżeli uzyskujesz w Chinach dochody do 5000 RMB miesięcznie, nie podlegają one opodatkowaniu.

Jeśli twoje dochody (nie będąc rezydentem) wynoszą 7000 RMB miesięcznie, musisz odprowadzić 10% podatku. Od dochodów w wysokości 7000 RMB miesięcznie opłacisz 60 RMB podatku [(7000-5000) *3%].

Jeśli twoje dochody wynoszą ponad 80000 RMB miesięcznie, musisz odprowadzić 45% nie wliczając 15160 RMB. Od dochodów w wysokości 90000 RMB miesięcznie opłacisz 23090 RMB podatku [(90000-5000) *45%-15160].

Jeśli jesteś rezydentem Chin przez ponad 5 lat, opodatkowane zostaną także Twoje przychody nie uzyskane w Chinach.

Szkolenie: Import z Chin

Podatki w Chinach – podatek VAT

Podatek VAT (增值税) w Chinach wynosi 13% na dobra konsumenckie. Zredukowana stawka w wysokości 9% dotyczy między innymi żywności oraz książek. Na niektóre dobra oraz usługi nałożony jest podatek w wysokości 3%, 5% lub 6%. 0% obejmuje np. eksport towarów.

Podatek konsumpcyjny

Podatek konsumpcyjny (消费税) w różnej wysokości obejmuje:

 • tytoń;
 • napoje alkoholowe;
 • kosmetyki;
 • biżuterię;
 • fajerwerki;
 • paliwo;
 • opony;
 • motocykle;
 • pojazdy samochodowe;
 • wyposażenie golfowe;
 • i inne.
Podatki w Chinach podatek konsumpcyjny

Podatki w Chinach – podatek od działalności gospodarczej

Podatek od działalności gospodarczej (营业税) nie obejmuje działalności typu naprawa oraz wymiana. Wynosi on od 5% do 35%.

 • 5% od 1 – 30000 RMB;
 • 10% od 30000 – 90000 RMB;
 • 20% od 90000 – 300000 RMB;
 • 30% od 300000 – 500000 RMB;
 • 35% od 500000 RMB.

Inne podatki

Jednolita stawka opodatkowania zysków uzyskanych w Chinach (预提所得税) wynosi w tym kraju 20% (10% w przypadku spółek niebędących rezydentami). Opłaca się ją od:

 • tantiem;
 • wynagrodzeń twórcy;
 • z tytułu najmu;
 • zysków kapitałowych;
 • przychodów z tytułu odsetek i dywidend.

Podatek od gruntów zwiększających swoją wartość (土地增值税) wynosi od 30% do 60%.

10% podatku płaci się z tytułu nabycia lub zaimportowania pojazdu (车辆购置税; samochodów, motocykli, tramwajów, przyczep, autobusów elektrycznych, wózków i niektórych typów ciężarówek).

Podatek skarbowy (印花税) dotyczący uzyskania niektórych dokumentów wynosi od 0,005% do 0,1%.

Jakich podatków nie zapłacimy w Chinach?

W Chinach nie funkcjonują między innymi takie podatki jak spadkowy oraz majątkowy.

Utrzymujesz stosunki biznesowe z chińskimi kontrahentami? Dowiedz się, jak ważne jest pielęgnowanie guanxi.

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 2