Poradniki - Akredytywa (L/C) Letter of Credit

Akredytywa (L/C) Letter of Credit

Pośród wielu metod płatności za towar kupiony w Chinach, akredytywa cieszy się szczególnie dobrą reputacją, jest uważana za skuteczną i użyteczną metodę przesyłania pieniędzy. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach tej metody: jest sensowna jedynie w przypadku wielkich zamówień (przekraczających 30 tys. USD), a w eksporcie może być dość kłopotliwym rozwiązaniem – wybór akredytywy powinien być więc poprzedzony starannymi przygotowaniami.

Akredytywa to pisemny dokument, który wiąże trzy strony: kupującego, sprzedawcę i bank. Określa on ilość, jakość oraz czas dostawy określonych towarów, zawiera także listę dokumentów, które sprzedawca musi przedstawić. Gdy tylko te warunki są przez sprzedawcę spełnione, bank zwalnia środki zdeponowane przez kupującego. W teorii list kredytowy gwarantuje bezpieczeństwo transakcji: sprzedawca jest pewien, że określona kwota pieniędzy została zdeponowana w banku, kupujący zaś może wymóc, by wypłata zależała od spełnienia wymagań dotyczących jakości (np. jednym z wymaganych dokumentów może być raport niezależnej instytucji kontroli jakości). Poza tym, typowymi dokumentami wymaganymi do zwolnienia środków są konosament (B/L) oraz faktura handlowa. Koszty akredytywy są wyższe niż koszty innych metod transferu środków pieniężnych (stanowią zazwyczaj procent od sumy tych środków, ale nie mogą być mniejsze niż określona kwota, np. 4000 USD).

Istnieją dwa rodzaje akredytywy: odwołalna i nieodwołalna. W przypadku tej pierwszej bank zastrzega sobie prawo odwołania zobowiązania, w przypadku nieodwołalnej nie ma o tym mowy bez zgody wszystkich zainteresowanych stron. W przeważającej większości przypadków w handlu międzynarodowym mamy do czynienia z akredytywą nieodwołalną.

Firmy chińskie, przyzwyczajone do formy płatności T/T (transfer telegraficzny), są raczej niechętne do tego, by rozliczać się na warunkach akredytywy. W wielu przypadkach zagraniczni kontrahenci mają do czynienia z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, te zaś wykorzystują zwyczajową zaliczkę w wysokości 30% do rozpoczęcia realizacji zamówienia (kupna materiałów itd.). Jeśli jednak eksportujemy do Chin, tamtejsze firmy mogą chcieć się rozliczać na podstawie akredytywy (ostatecznie problem z terminowymi płatnościami dotyczy niekiedy także firm polskich). Na co trzeba szczególnie uważać?

Największe zagrożenie związane jest z faktem, że bank może zatrzymać realizację wypłaty, jeżeli odnajdzie jakąś rozbieżności w dokumentach. Rozbieżności te mogą być zupełnie trywialne: np. literówka w adresie czy błąd w numerze seryjnym danego produktu. Nieuczciwy partner biznesowy może jednak je wykorzystać i wstrzymać realizację wypłaty, nawet jeśli otrzyma towar o odpowiedniej jakości. Nawet jeśli rozbieżności uda się wyjaśnić, to bank naliczy kary umowne. Dlatego przy realizacji płatności za pomocą akredytywy warto wykorzystać kogoś, kto dobrze się na tym zna.

Wiele banków w Chinach oferuje usługę akredytywy, my jednak powinniśmy ograniczyć się do dwóch największych, które mają także swoje placówki w Polsce: Bank of China oraz Industrial and Commercial Bank of China.


Poczytaj o metodach płatności do Chin