Import z Chin - pułapki i kontrakt handlowy

Import z Chin - pułapki i kontrakt handlowy

Kontrakt handlowy jest niezbędny w przypadku importu z Chin. Wykonany w wersji angielsko-chińskiej kontrakt powinien zawierać wszystkie istotne warunki transakcji. Spisanie kontraktu handlowego pozwala nam na dochodzenie swoich praw w Chinach oraz zmniejsza ryzyko licznych zagrożeń, takich jak otrzymanie towaru bez właściwych dokumentów czy utrata pieniędzy.

Zapisz się na aktualny webinar

Pytania i odpowiedzi które pojawiły się podczas Webinaru:

Czy kontrakt handlowy dotyczy także towaru innej jakości niż zadeklarowana czy jedynie warunków dostarczenia go?

W kontrakcie handlowym powinien znaleźć się zapis o wymaganej jakości towaru (np. w oparciu o dostarczone próbki) oraz tryb postępowania w przypadku otrzymania produktów złej jakości.


Co musi zawierać chińska pieczątka firmowa na kontrakcie?

Chińska pieczątka powinna zawierać chińską nazwę firmy oraz czerwoną gwiazdę pośrodku. Specjalne pieczątki kontraktowe mogą zawierać dodatkowo napis po chińsku „pieczątka do kontraktów”.


Czy pieczątki firmowe powinny być także na fakturach?

Tak. W Chinach pieczątki firmowe zastępują podpisy. Powinny znaleźć się na każdej stronie dokumentów.


Ile trwa proces podpisania kontraktu od pierwszego wspomnienia o nim do podpisania?

To zależy od rodzaju kontraktu. Kontrakt handlowy powinien być starannie przygotowany i zatwierdzony przez obydwie strony, proces ten może się więc przedłużać. Średni czas to około miesiąca.


Co w sytuacji, gdy nasz bezpośredni dostawca (pośrednik) nie chce przekazać danych fabryki? Czy podpisanie umowy z pośrednikiem ma sens?

Jeśli tylko mamy taką możliwość powinniśmy podpisać umowę bezpośrednio z producentem. Jeżeli natomiast wybieramy pośrednika, ryzyko oszustw wzrasta i weryfikacja staje się jeszcze ważniejsza. Dostawca, który nie chce podać ważnych danych, powinien od razu wzbudzić nasze podejrzenia.


Od jakiej wartości zamówienia warto podpisywać kontrakt?

Spisanie kontraktu wskazane jest bez względy na ilość i wartość zamówienia. Raz spisany kontrakt można wykorzystać jako bazę do późniejszych umów z Chińczykami, więc jego koszt prędzej czy później się zwraca.


Czy wystarczy podpisać kontrakt w wersji elektronicznej (odsyłając sobie skany podpisanego kontraktu)?

Skany kontraktu mogą nie wystarczyć, jeśli zdecydujemy się wejść na drogę sądową.


Gdzie w Chinach rozstrzygane są spory handlowe?

W Chinach arbitrażem zajmuje się China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Siedziba komisji znajduje się w Pekinie, ale CIETAC posiada też podkomisje w Szanghaju, Tianjinie, Shenzhen i Chongqingu.


Czy kontrakt handlowy wysyła się pocztą do podpisania?

Tak.


Czy kontrakt musi dotyczyć tylko jednego produktu? Co, jeżeli z jednej fabryki kupuję 3 rodzaje produktu?

Jeden kontrakt może dotyczyć wszystkich produktów zamawianych od konkretnego sprzedawcy. Powinny być wyszczególnione w kontrakcie.


Czy istnieje ubezpieczenie kontraktu?

Nie. To kontrakt jest zabezpieczeniem transakcji – w razie nieporozumienia czy utraty pieniędzy przy jego pomocy możemy dochodzić naszych praw w Chinach.


Zapisz się na aktualny webinar