Webinar "Import - Certyfikaty i oznaczenia" – Q&A

Certyfikaty i oznaczenia

Jedną z najważniejszych kwestii przy imporcie z Chin, która przysparza wielu problemów importerom jest temat certyfikacji i oznaczeń przy imporcie.
Jest to kluczowa sprawa, ponieważ bez odpowiednich certyfikatów nasz towar nie przejdzie kontroli celnej i narazimy się na duże starty.

Podczas tego webinaru kompleksowo omówiliśmy, jak powinny wyglądać oznaczenia i jakie certyfikaty wymagane są przy wprowadzaniu produktów na rynku UE.

Zapisz się na aktualny webinar

Pytania i odpowiedzi które pojawiły się podczas Webinaru:

Czy drewniana szkatułka, lakierowane krzesła drewniane wymagają certyfikatu fumigacji?

ontrola fitosanitarna obejmuje przede wszystkim drewniane opakowania (surowe drewno). Gotowe meble są zazwyczaj zwolnione z tego wymogu, może on jednak dotyczyć półproduktów, rzeźb z drewna, stolarki itp.


Jakie certyfikaty wymagane są przy imporcie maszyn do UE?

Urządzenia mechaniczne powinny przede wszystkim posiadać oznaczenie Deklaracji Zgodności CE. Konkretne certyfikaty będą także zależały od tego jakiego rodzaju jest to maszyna.
Maszyna powinna mieć tabliczkę znamionową oraz piktogramy ostrzegawcze.


Co w przypadku, gdy zamawiam u hurtownika z Chin i hurtownik przedstawia mi certyfikaty fabryki. Czy są akceptowane przy odprawie?

Certyfikaty muszą spełniać europejskie normy. Chińskie certyfikaty nie są akceptowane przy odprawie. Certyfikaty przede wszystkim muszą odpowiadać dyrektywom/rozporządzeniom dotyczącym produktów oraz być wystawione przez jednostki notyfikowane. Jeżeli te warunki zostaną spełnione to nie powinno być problemów przy odprawie.


Czy urząd celny w jakiś sposób weryfikuje certyfikaty i ich wiarygodność?

Tak, urząd celny weryfikuje certyfikaty. Jeżeli dokumentacja jest niewiarygodna lub niepełna wszczyna postępowanie naprawcze.


Gdzie sprawdzić jakie certyfikaty wymagane są na konkretne produkty?

Na naszym blogu znajduje się wiele wpisów dotyczących konkretnych kategorii produktów. Jest to dobre miejsce do wstępnego rozeznania się w tej kwestii. Natomiast nie ma żadnej konkretnej bazy, gdzie można sprawdzić certyfikaty. W dyrektywach/rozporządzeniach dotyczących danego produktu można szukać informacji jakich certyfikatów potrzebujemy.


Kto jest odpowiedzialny za certyfikacje - importer/właściciel marki czy producent/dostawca produktu? Czy mogę wymagać certyfikacji od producenta, jeśli wspólnie rozwijamy produkt?

Za certyfikację jako czynność odpowiada producent produktu, natomiast wszelką odpowiedzialność za niewłaściwą certyfikację lub jej brak ponosi importer.
Importer jest odpowiedzialny za weryfikację certyfikacji przedstawionej przez producenta.


A jak wygląda sytuacja z certyfikatami wystawianymi na siebie przez hurtownika/pośrednika? Czy lepiej domagać się certyfikatu wystawionego na producenta?

Certyfikat powinien być wystawiony przez producenta lub niezależną organizację kontroli jakości.


Czy naklejka ze składem jest obowiązkowa na każdym produkcie? Czy tylko na mającym styczność ze skórą itp.?

Informacja o składzie produktu musi pojawić się przede wszystkim na produktach spożywczych, kosmetykach, odzieży itp.


Czy to prawda, że CE nie zawsze musi być wystawione przez jednostkę notyfikowana? Jeśli klasa towaru to nr 4, to raczej nie, prawda?

CE nie zawsze musi być wystawione przez jednostkę notyfikowaną, zależy to od kategorii produktu. Informacje dotyczące konkretnych kategorii można znaleźć na stronie.


Czy importer może sam wystawić certyfikat CE (deklarację zgodności) na podstawie wykonanych w Chinach testów?

Obowiązek przeprowadzenia testów oraz wystawienia deklaracji zgodności należy do producenta. Jeżeli importer uzyska od swojego dostawcy w Chinach pisemne upoważnienie, na mocy którego staje się upoważnionym przedstawicielem, wówczas może również wystawić deklarację zgodności. Jeżeli importer chce sprzedawać produkty pod swoim znakiem towarowym i nazwą wówczas staje się producentem i też może wystawić deklarację zgodności na produkty.


Czy mogą być pobierane opłaty za wydanie certyfikatu (chodzi o wgląd w skany przed zamówieniem towaru)?

Uczciwe firmy nie powinny mieć problemu z udostępnieniem skanów posiadanych przez siebie certyfikatów.


Zapisz się na aktualny webinar