Poradniki - Wszystkie dokumenty związane z importem z Chin - zestawienie

Wszystkie dokumenty związane z importem z Chin - zestawienie

Dokumenty do importu z Chin


dokumenty-do-importu-z-chinZanim będziemy mieli szansę, by zarobić na handlu z Chinami, musimy spełnić cały szereg formalności. Każdy importer powinien zgromadzić odpowiednie dokumenty i przedstawić je władzom celnym. W zależności od miejsca i okoliczności, wymagane dokumenty mogą być różne, poniżej przestawiamy jednak listę tych, które są najczęściej spotykane w handlu zagranicznym.

 

DokumentDefinicjaDodatkowe informacje
1. Faktura handlowa (Commercial invoice) Faktura handlowa to formalne wezwanie do zapłaty. Służy także jako deklaracja celna, oznacza, że produkt został wyeksportowany i przekroczył granice państwowe. Fakturę handlową sporządza eksporter. Istnieją pewne zagrożenia związane z fakturami handlowymi, przykładem jest faktura o zaniżonej wartości. Niektórzy sprzedawcy chcą w ten sposób zapłacić mniej podatków, lub też uniknąć różnych formalności. Faktura handlowa jest jednak szczegółowo sprawdzana przez władze celne - jeśli będą podejrzewać zaniżenie wartości, mogą nawet zatrzymać towar do wyjaśnienia.
2. Konosament (Bill of Lading, B/L, BOL) Konosament szczegółowo opisuje nadany towar i zobowiązuje przewoźnika do wydania go w miejscu przeznaczenia. Konosament jest wydawany przez firmę przewozową. Może zostać użyty jako dowód nadania towaru dla władz celnych i firm ubezpieczeniowych. Może także być dostarczony do banku jako dowód przez sprzedającego, tak by mógł on zrealizować akredytywę. Może także być wysłany do kupującego, by mógł on wypłacić resztę należności sprzedającemu.
3. Lotniczy list przewozowy (Air Waybill, AWB) Lotniczy list przewozowy to zaświadczenie wydane przez linie lotnicze, potwierdzające transport towaru. Jest to nienegocjowalny, ważny kontrakt prawny. Lotniczy list przewozowy jest wydawany przez linię lotniczą lub jej upoważnionego przedstawiciela. Lotnicze listy przewozowe mają numery seryjne, dzięki czemu można sprawdzić status towaru online. Istnieją także międzynarodowe lotnicze listy przewozowe, zwane master air waybills (MAWB): dotyczą ładunków consolidated cargo. Lotnicze listy przewozowe mogą być generowane elektronicznie.
4. List przewozowy (Waybill, Shipping List) List przewozowy to lista wszystkich wysłanych towarów, zawiera także informacje dotyczące opakowań. Ma na celu przekazanie informacji o zawartości ładunku wszystkim zainteresowanym stronom. List przewozowy jest przygotowany przez firmę przewozową.
5. Faktur pro forma (Pro forma invoice) Faktura pro forma zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące wysyłanego towaru (ilość, cechy szczególne, rozmiary). Co najważniejsze, zawiera także ostateczną wycenę, dzięki czemu importer może podjąć decyzję o zakupie. Nie jest to prawdziwa faktura, niemniej jednak ma znaczenie prawne. Faktura pro forma jest przygotowywana przez eksportera. W niektórych krajach urzędy celne mogą ją przyjąć (fakturę handlową należy wtedy dostarczyć później) Celnicy w USA mogą naliczyć cło na podstawie faktury pro forma. Banki i inne instytucje finansowe zazwyczaj akceptują fakturę pro forma jako podstawę do ustanowienia akredytywy.
6. Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin) Jest to dokument, który potwierdza, że dobra w konkretnym transporcie zostały pozyskane, wyprodukowane bądź przetworzone w danym kraju. Świadectwo pochodzenia jest wystawiane przez eksportera. Istnieją dwa typy świadectwa pochodzenia. Pierwsze to niepreferencyjne świadectwo pochodzenia (Non-preferential Certificate of Origin), określa ono miejsce produkcji, ale towar nie podlega żadnemu szczególnemu traktowaniu.. Drugi rodzaj to preferencyjne świadectwo pochodzenia (Preferential Certificate of Origin). które jest wykorzystywane w obrocie między krajami mającymi podpisaną umowę o wolnym handlu (na przykład kraje w obrębie UE, ASEAN, NAFTA, brytyjskiej Wspólnoty Narodów).
7. Pozwolenie CITES Pozwolenie CITES oznacza, że importowane dobra nie naruszają międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony przyrody. Pozwolenie CITES jest wystawiane przez właściwy dla danego kraju organ reprezentujący CITES. Jeśli importujemy produkty umieszczone na liście CITES, potrzebujemy pozwolenia, w przeciwnym razie produkty mogą zostać skonfiskowane, a nas spotka kara.
8. Deklaracja importu/eksportu Deklaracja importu/eksportu to dokument, wymagany niekiedy przez władze celne. Jest to lista importowanych/eksportowanych dóbr. Deklaracja importu/eksportu jest przygotowywana przez importera/eksportera. Forma deklaracji importu/eksportu zależy od wymagań poszczególnego urzędu celnego. Zazwyczaj przykładowe deklaracje można znaleźć online.
9. Certyfikat CE Certyfikat CE stanowi dowód, że produkt jest zgodny z prawami i dyrektywami UE, dotyczącymi zazwyczaj zdrowia i bezpieczeństwa. Certyfikat CE otrzymuje się u upoważnionych instytucji, ich lista jest dostępna w Internecie. Istnieje określona liczba instytucji, mogących przeprowadzać kontrole CE. Dokument ten nie jest potrzebny w każdym przypadku, niekiedy producent może samodzielnie certyfikować swoje produkty, niemniej jednak niekiedy niezależna procedura kontroli jakości jest wymagana.
10. Dokument SAD (Single Administrative Document, SAD) SAD to formalna podstawa deklaracji celnej w Unii Europejskiej, w Szwajcarii, Norwegii i Islandii.. SAD jest przygotowywany przez importera. Formularz SAD jest dostępny online. SAD powinien być używany w handlu z krajami trzecimi, oraz w handlu dobrami z krajów trzecich prowadzonym w obrębie UE. Poszczególne kraje członkowskie mogą wymagać umieszczenia na dokumencie dodatkowych informacji.
11. Certyfikat fumigacji Zaświadcza o tym, że eksportowane ziarna, zboża, rośliny oleiste, rośliny strączkowe, skóry i inne towary zostały poddane fumigacji Certyfikat fumigacji wydawany jest przez władze celne/sanitarne danego kraju W przypadku Chin, jest to Inspekcja i Kwarantanna Wjazdów i Wyjazdów ChRL (Entry-Exit Inspection and Quarantine of the PRC).Fumigacja to proces dezynsekcji, prowadzony przy użyciu bromku metylu lub wysokich temperatur. Fumigacja jest konieczna dla ochrony lokalnej flory i fauny, jak także do zapobiegania przenoszenia się zarazków z jednego kraju do drugiego.

 

 

Powyższa lista z pewnością nie jest doskonała, nie jest też kompletna, stanowi jednak dobry punkt wyjścia do własnych poszukiwań. Jak powszechnie wiadomo, przygotowanie wszystkich dokumentów do importu i terminowe ich przekazanie jest niezwykle ważne. Cały szereg czynników decyduje jednak o tym, jakie dokładnie dokumenty musimy w danej sytuacji przedstawić.