Poradniki - Negocjacje

Negocjacje

 • Negocjacje w Chinach zawsze prowadzone są przez szefów delegacji. Żeby zapewnić sobie obecność w trakcie negocjacji wysokiej rangi przedstawicieli strony chińskiej, należy zadbać o udział osób odpowiedniej rangi w delegacji gości.
 • Szef delegacji zawsze powinien wkraczać do sali, gdzie odbywają się negocjacje jako pierwszy. Powinny być zawsze przestrzegane zasady hierarchii.
 • Na spotkanie należy zawsze udawać się w obecności własnego tłumacza. Pamiętajmy, że znajomość j. angielskiego wśród Chińczyków nie jest powszechna, szczególnie wśród osób starszych.
 • Subiektywne opinie i doświadczenia są dla Chińczyków podstawą do formułowania opinii i podejmowania decyzji; często ważniejszą niż fakty.
 • Warunkiem udanych negocjacji jest nawiązanie dobrych osobistych relacji pomiędzy obiema stronami. Umowa ustna zawarta pomiędzy partnerami ma dla Chińczyków większe znaczenie niż dokument w formie pisemnej.
 • Dlatego często zdarzają się sytuacje, gdy już po podpisaniu umowy strona chińska zgłasza do niej kolejne uwagi.
 • Należy nastawić się, że negocjacje będą trwały długo, a ich wynik może być niepewny.
 • Należy poddać się rytmowi narzuconemu przez Chińczyków, zachować spokój, optymizm, nie kierować się emocjami i nie okazywać ich.
 • Należy pamiętać, że Chińczycy bardzo rzadko w trakcie negocjacji będą wypowiadać wprost swe negatywne stanowisko wobec zgłaszanych im propozycji.
 • Najczęściej usłyszeć wówczas można, że: "do propozycji wrócimy później" "propozycja jest dobra ale wymaga analizy" "być może" "zobaczymy" itp.
 • Takie sformułowania w ustach Chińczyków z reguły znaczą po prostu „nie”. Chińczycy nie lubią deadlinów, dlatego wszelkie terminy należy planować realistycznie.
 • Należy mówić prostym językiem, nie uciekać się do eufemizmów, nie używać slangu ani akronimów. Nie należy poruszać tematów politycznych i religijnych.