Poradniki - Dokumenty wymagane do odprawy celnej przy Imporcie z Chin

Dokumenty wymagane do odprawy celnej przy Imporcie z Chin

Zawsze powtarzamy, że Import z Chin to proces złożony i długotrwały. Zanim towar zamówiony w Chinach dotrze do Polski koniecznie należy przygotować komplet wymaganych dokumentów, czy towar posiada potrzebne certyfikaty powinno się ustalić podczas negocjacji i wyboru sprawdzonego dostawcy z Chin. W momencie kiedy towar nadany przez producenta w China, powinniśmy otrzymać komplet dokumentów i wysłać je do agencji celnej w celu weryfikacji czy wszystko jest w porządku, oraz czy nie ma żadnych braków.

Dokumenty wymagane do odprawy celnej:

Faktura handlowa otrzymana od Firmy z Chin

Faktury powinna zawierać takie dane jak:

 • nazwę i adres sprzedawcy w Chinach, telefon, fax
 • nazwę i adres kupującego, telefon, fax
 • datę faktury
 • numer faktury
 • nazwę towaru, ewentualnie symbole artykułów
 • cenę jednostkową w określonej walucie
 • ilość (szt., kg, ton,)
 • wartość ogółem w określonej walucie
 • warunki dostawy wg INCOTERMS np. FOB Shanghai, CIF Gdynia, DDU Warszawa
 • informację o pochodzeniu towaru (Country of Origin – China, People's Republic of China, PRC)
 • Podpis na fakturze wraz firmową pieczątką chińskiej firmy


Jeżeli na wystawionej fakturze zabraknie jakiejś z powyższych informacji to zostaniemy poproszeni o przesłanie poprawionej faktury. Dotyczy to nawet takich informacji jak brak podpisu na fakturze, czy brak daty, również w tym wypadku nie zostanie ona przez Urząd Celny zaakceptowana.

Konosament – morski list przewozowy (dotyczy to transportu morskiego)

W przypadku transportu morskiego wymagany będzie konosament (czym jest oraz co powinien zawierać dowiesz się tutaj). Na otrzymanie konosamentu są dwa sposoby. Albo chiński dostawca wyślę nam 3 oryginały konosamentu kurierem, albo to on poinformuje firmę transportowa, że towar będzie zwolniony na podstawie telexu czyli tzw. „Telex Release” i wtedy musi przesłać konosament mailem wraz ze stemplem „Telex Release”. W przypadku kiedy agencja celna nie otrzyma konosamentu, to nie będzie mogła odebrać towaru od przewoźnika. Towar z Chin płynie ca. 30 – 40 dni.

Packing List

Jest to specyfikacja towarów wraz z podaną wagą brutto i netto ładunku, ilością towarów, numerami kartonów i inną specyfikacją.

Certyfikat CE

Przy imporcie produktów elektronicznych z Chin podstawowym certyfikatem jest wymagany certyfikat zgodności CE – każdy produkt, który jest importowany na teren Unii Europejskiej, musi posiadać oznaczenie CE na opakowaniu lub produkcie. Firma importująca towar z Chin powinna uzyskać certyfikat CE od chińskiego dostawcy.

Świadectwo (Certyfikat) pochodzenia

Dla grupy towarów jak np. tekstylia, ubrania wymagane jest świadectwo (certyfikat) pochodzenia. Jest to dokument, który świadczy o pochodzeniu towaru, czyli gdzie dany produkt został wyprodukowany.

Inne dokumenty

Przedstawione powyżej dokumenty, to tylko podstawowe dokumenty wymagane przy Imporcie z Chin. Wiele branż ma dodatkowe wymagania, certyfikaty, testy etc.