Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie z Chin

Import towarów z Chin jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, z którego korzysta nie tylko wiele firm, ale także osób prywatnych. Jeśli jesteś początkującym importerem bądź dopiero planujesz rozpocząć swoją przygodę ze sprowadzaniem towarów z Chin, zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu. Opisujemy trzy zasady, na podstawie których obowiązuje zwolnienie z cła i VAT przy imporcie towarów z Chin. To pomoże uniknąć przykrych niespodzianek związanych z nieoczekiwanymi kosztami.

zwolnienie z cła i VAT

Kiedy jestem zwolniony z cła i VAT-u przy imporcie z Chin?

Odprawie celnej podlegają wszystkie towary sprowadzone spoza Unii Europejskiej. VAT dla dóbr importowanych z Chin wynosi 23%. Jednakże, niektóre produkty mogą podlegać obniżonej stawce bądź zostać całkowicie zwolnione z opodatkowania. Spis towarów – w zależności od ich przeznaczenia – objętych zwolnieniem z opodatkowania odnajdziemy m.in. na stronie Ministerstwa Finansów.

Szkolenie: Import z Chin

Zwolnienie z cła i VAT – zasady

Poniżej znajduje się opis wcześniej wspomnianych zasad dotyczących opodatkowania towarów ze względu na ich wartość.

Zasada 1: do 22 euro

Jeśli łączna wartość produktów w przesyłce z tzw. państwa trzeciego nie przekracza równowartości 22 euro, zamawiający jest w całości zwolniony z podatku VAT i cła. Zwolnienie to nie obejmuje towarów takich jak: alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy oraz wody toaletowe. Podstawa prawna: art. 51 ust. 1 (Dz.U z 2004 Nr 54 poz 535 ze zm.) o podatku od towarów i usług.

Uwaga! Omawianego zwolnienia nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego przez firmy i przedsiębiorców (nie dotyczy osób fizycznych). Kiedy mamy do czynienia z zamówieniem wysyłkowym? Zakupy w drodze zamówienia wysyłkowego posiadają następujące cechy:

– nie są dokonywane osobiście przez kupującego w siedzibie firmy, czyli są to wszystkie zamówienia złożone np. przez Internet, drogą telefoniczną itp.

– zamówienie jest przesyłane na wskazany przez nabywcę adres za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty (nie odbiór osobisty)

Zasada 2: 22-150 euro

Tyle wynosi kwota wolna od cła przy zakupach z krajów spoza Unii Europejskiej. Jest to niezwykle istotne dla osób zamawiających przez Internet (korzystając np. z Aliexpress). Uwaga! Obowiązuje jedynie osoby fizyczne kupujące towary na aukcjach internetowych, nie dotyczy firm ani zamówień hurtowych. Podstawa prawna: ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U.2016.1880 t.j.)

Zasada 3: powyżej 150 euro

Przesyłka zawierająca towary o łącznej wartości przekraczającej równowartość 150 euro wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT i cła. Według Dz. U. UE seria L Nr 324, s. 23, z obowiązku płacenia cła zwolnione są towary o niewielkiej wartości (do 150 euro) wysyłane z tzw. państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się na terenie Unii Europejskiej.

Zamawianie próbek – zwolnienie z cła i VAT dotyczące firm

Zamawianie próbek produktu podlega zwolnieniu z VATu i cła, jeśli służy wyłącznie celom promocyjnym i prezentacji produktu. Podstawowym celem zamawiania próbek towaru jest uzyskanie zamówienia. Jednakże, jeśli okaże się, że próbki nie zostały sprowadzone po to, aby złożyć zamówienie, lecz są sprzedawane, importer musi zapłacić cło oraz VAT z odsetkami. Podstawa prawna: art. 86 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 z 16 listopada 2009 r. (Dz.Urz. UE L 324 z 10.12.2009 r.), art. 67 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Wprowadzenie zasad odnośnie zwolnienia z cła i podatku VAT przy imporcie z Chin na pewno zachęci wiele osób do zamawiania produktów z Chin, których często nie można znaleźć w naszym kraju oraz pomoże uniknąć nieoczekiwanych kosztów. Posiadając wiedzę na temat wyżej wymienionych zasad jesteśmy w stanie sami oszacować, czy nasze zamówienie będzie podlegać podatkowi VAT.

Szkolenie: Import z Chin