Import produktów w opakowaniach z Chin – obowiązki importerów

Import produktów w opakowaniach z Chin wiąże się z wieloma obowiązkami. Zobowiązania te mają związek między innymi z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Importerzy, którzy wprowadzają na terytorium Polski towary w opakowaniach, zobowiązani są do zapewnienia odzysku z odpadów opakowaniowych. W przeciwnym razie będą oni musieli uiścić opłatę produktową (recyklingową). Wszyscy importerzy, którzy wprowadzają na teren Polski towary w opakowaniach są również zobowiązani do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

import produktów w opakowaniach
Czytaj dalej