Elektroniczna ewidencja BDO odroczona

W ramach specustawy, która określa szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacjami kryzysowymi, doszło do zmian regulujących zasady gospodarowania odpadami. W związku z zaistniałą sytuacją na świecie elektroniczna ewidencja BDO została odroczona.

ewidencja BDO odroczona
Czytaj dalej

Rejestracja w BDO

W związku ze zmieniającą się w Polsce polityką w zakresie zarządzania odpadami, na importerach ciążą dodatkowe obowiązki. Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe moduły BDO, w ramach których zobowiązani są funkcjonować poszczególni przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy wprowadzają w do obrotu na terytorium naszego kraju opakowania lub produkty w opakowaniach, baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Poniżej opisujemy, jak wygląda rejestracja w BDO, krok po kroku.

Rejestracja w BDO
Czytaj dalej