MRN – co to jest?

W przypadku międzynarodowych przewozów tranzytowych codziennie transportowi podlega ogromna liczba towarów. W celu kontroli tranzytu opracowano system nadawania numeru ewidencyjnego, na podstawie którego możliwe staje się jednoznaczne zidentyfikowanie sprawy. Przy rejestracji w urzędzie celnym wyjścia nadawany jest numer identyfikacyjny MRN (Movement Reference Number). Stanowi potwierdzenie przejścia procedur wywozu. Drukuje się go pod postacią kodu paskowego i umieszcza na dokumencie TDT, który załącza się do przewożonych towarów. Tym samym od momentu rozpoczęcia do zakończenia operacji tranzytu w systemie NCTS korzysta się z numeru MRN.

MRN
Czytaj dalej