Baza NANDO

W przypadku importu niektórych produktów wymagany jest certyfikat potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi. Certyfikat otrzymany od dostawcy zawsze należy zweryfikować nie tylko pod względem norm/aktów prawnych, ale także jednostki. Jednostki notyfikowane to organizacje, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury oceny zgodności, czyli weryfikację czy wyrób spełnia normy. Należy sprawdzić, czy numer certyfikatu widnieje w bazie oraz czy jednostka jest uprawniona do wystawiania certyfikatów w zakresie danych przepisów. Obszerną bazą jednostek notyfikowanych na obszarze UE jest NANDO. Jak znaleźć jednostkę notyfikowaną w bazie NANDO?

Baza NANDO
Czytaj dalej