Rekordowe chińskie inwestycje w Polsce

W 2020 roku, Polska była na trzecim miejscu pod względem wielkości chińskich inwestycji w Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki temu, że największa inwestycja została ulokowana właśnie w naszym kraju. Te rekordowe chińskie inwestycje w Polsce mają wspólny mianownik – związane są z branżą logistyczną.

Rekordowe chińskie inwestycje w Polsce

Rekordowe chińskie inwestycje w Polsce

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają na depozycie kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym w celu kierowania nim i osiągnięcia zysków. W ciągu dwóch ostatnich dekad, szczyt chińskich inwestycji w krajach UE i EFTA miał miejsce w 2017 roku – wyniosły one ok. 80 mld USD. Od tego czasu jednak chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne tylko drastycznie spadały. W 2020 roku, osiągnęły wartość poniżej 10 mld USD. Taka sama sytuacja jest z chińskimi BIZ w USA i Kanadzie. Jedną z przyczyn zmniejszenia wielkości inwestycji była zmiana polityki Państwa Środka.

Polska nie była priorytetem dla chińskich inwestorów, zawsze zajmując pod tym względem miejsce na szarym końcu w zestawieniu z innymi europejskimi państwami. Dlatego ostatnie inwestycje spowodowały ogromny skok – z 19. miejsca w 2018 r., na 3. miejsce w 2020 r. Szacunkowo, w 2020 r. chińskie inwestycje w Polsce wyniosły 1 mld USD.

Jedna transakcja, która zmieniła wszystko

GLP powstało w 2009 roku jako inwestor, deweloper i operator nieruchomości logistycznych. Dzisiaj GLP określany jest jako gigant, który zrewolucjonizował branżę logistyczną. Wiedzie prym jako globalny menadżer inwestycji w zakresie logistyki, nieruchomości, infrastruktury oraz finansów. Firma zarządza głównie chińskimi funduszami, lokując je na rynku nieruchomości logistycznych.

To właśnie firma GLP zainwestowała ogromną sumę w Europie Środkowo-Wschodniej. Z dwóch miliardów USD, 800 mln zostało przyporządkowanych Polsce. GLP nabyło 48 budynków magazynowych i przemysłowych.

Do kwoty 1 mld USD dobiła przynajmniej jeszcze jedna inwestycja, tym razem ze strony CGL. CGL jest również firmą z sektora nieruchomości, która za ok. 200 mln USD nabyła dwa centra logistyczne firmy Amazon.

Lokowanie inwestycji w Polsce oznacza, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla inwestorów. Szczególnie chińskie inwestycje w Polsce służą większemu celowi, jakim jest rozwój projektu Nowego Jedwabnego Szlaku.

Wszelkie dane są szacunkowe i nie obejmują całkowitego przepływu kapitału między wspomnianymi państwami i obszarami.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 12