Panele fotowoltaiczne z Chin – najważniejsze informacje

W ostatnim czasie widać wyraźny wzrost zainteresowania importem paneli fotowoltaicznych z Chin. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Wśród nich można z pewnością wymienić zniesienie ceł antydumpingowych na import tego produktu z Chin, objęcie paneli niższym podatkiem VAT, a także wprowadzenie ulg i dofinansowań dla osób chcących zainstalować panele fotowoltaiczne u siebie. Zachęcamy do sprawdzenia naszego kompendium wiedzy o imporcie paneli fotowoltaicznych z Chin.

Panele fotowoltaiczne z Chin - najważniejsze informacje

Panele fotowoltaiczne z Chin – cło antydumpingowe

Wcześniej Stary Kontynent nie należał do najważniejszych rynków zbytu dla chińskich producentów, którzy produkowali głównie na własne potrzeby, a eksport kierowali do innych regionów, w których fotowoltaika rozwijała się dużo szybciej.

W efekcie przez długi czas panele fotowoltaiczne z Chin nie cieszyły się popularnością w Europie. Dodatkowo sytuację skomplikowało nałożenie w 2013 roku ceł antydumpingowych na te produkty.

W marcu 2017 roku sytuacja zaczęła się powoli zmieniać. Unia Europejska wprawdzie przedłużyła na 1,5 roku okres obowiązywania ceł, jednak zgodziła się na sukcesywne obniżanie minimalnych cen importowych na panele fotowoltaiczne z Chin. Niemniej objęte tymi ulgami były wyłącznie firmy biorące udział w tzw. porozumieniu cenowym (łącznie 131 chińskich przedsiębiorstw). Stawki celne na produkty tych firm nie przekraczały 30%, w porównaniu do nawet 67,9% na panele chińskich producentów nieuczestniczących w porozumieniu.

Przełom nastąpił 3 września 2018 roku, gdy Unia Europejska zrezygnowała z przedłużania ceł antydumpingowych na panele fotowoltaiczne z Chin. Kluczowy wpływ miała rosnąca popularność fotowoltaiki w Europie i niedobór tego typu produktów na rynku.

Szkolenie Online: Import z Chin

Panele fotowoltaiczne z Chin – ulgi, dotacje

Na wzrost popularności paneli fotowoltaicznych z Chin w naszym kraju wpłynęły ponadto wprowadzane stopniowo różnego rodzaju ulgi i dotacje dla ich użytkowników.

Właściciele domów, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne, mogą odliczyć je od podatku dochodowego (tzw. ulga termomodernizacyjna). Maksymalna kwota odliczenia to 53 tys. PLN na osobę.

Ponadto od 30.08.2019 działa program „Mój prąd”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na instalacje PV o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie ma formę dotacji i obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji (max. 5 tys. PLN), która wchodzi w skład przedsięwzięcia.

Dodatkowo od listopada 2019 obowiązuje jednolity, zmniejszony do 8% podatek VAT na budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i poza ich obrębem. Do tej pory stawka 8% obowiązywała tylko w przypadku montażu paneli bezpośrednio na dachu budynku. Ulga obejmuje budynki jednorodzinne o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 a także lokale mieszkalne do 150 m2.

Należy podkreślić, że obniżona stawka VAT dotyczy tylko tzw. mikroinstalacji, czyli nieprzekraczających 50 kW mocy oraz przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Panele fotowoltaiczne z Chin – statystyki

Nie bez powodu Chiny uchodzą za światowego lidera w tej branży. Z raportu International Energy Agency (IEA) za rok 2018 wynika, że Chiny przodują zarówno w kwestii łącznej mocy instalacji wprowadzonych do użytku w roku 2018 – 45 GW (dla porównania UE – 8,3 GW), a także w łącznej mocy produkcyjnej działających tam już instalacji – 176,1 GW w porównaniu do 115 GW w UE.

Są też największym producentem paneli fotowoltaicznych na świecie. Według agencji IEA produkuje się tam ponad 60% paneli fotowoltaicznych w skali globalnej. Nic dziwnego, że pośród 10 największych firm zajmujących się ich produkcją, zdecydowana większość pochodzi z Chin. Wartość eksportu tego sektora wyniosła w pierwszej połowie 2018 r. 10,6 mld dolarów.

Według raportu Instytutu Energi Odnawialnej (IEO) sektor fotowoltaicznych jest jednym z najszybciej z rozwijających się sektorów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tylko w okresie od końca 2018 do maja 2019 r. łączna moc instalacji w naszym kraju wzrosła z 500 MW do 700 MW, a potencjał rozwoju jest nadal określany jako ‘wysoce niewykorzystany’.

Prognozy Polityki Energetycznej Polski mówią nawet o 20,2 GW łącznej mocy w 2040 roku (dla porównania – w 2020 ma ona wynieść ok. 1-2 GW). Wartość inwestycji w fotowoltaikę w 2019 roku szacuje się na ponad 3,5 mld złotych.

ShipHub

Panele fotowoltaiczne z Chin – zagłębia produkcyjne

Na terenie Chin możemy wyróżnić kilka zagłębi produkcyjnych, w których znajdziemy dużą liczbę producentów paneli fotowoltaicznych. Jedną z przodujących prowincji jest prowincja Jiangsu, gdzie znajdziemy wielu światowych potentatów tej branży. Główne miasta to Wuxi, Suzhou, Yangzhou lub Changzhou.

Wielu producentów paneli znajdziemy także w prowincji Zhejiang (w szczególności miasta Ningbo i Wenzhou) oraz Guangdong, m.in. w Foshan, Shenzhen i Guangzhou.

Panele fotowoltaiczne z Chin – wymogi, dokumenty

By móc wprowadzić panele fotowoltaiczne do obrotu w Europie, musimy mieć pewność, że całe zestawy spełniają szereg wymagań. Z racji tego, że produkt będzie miał zastosowanie w budownictwie, obowiązuje go norma PN-EN 1090-1 i podlega systemowi oceny zgodności „2+”. Spełnienie jej wymogów może zostać potwierdzone przyznaniem dla produktu Krajowej Oceny Technicznej. Niemniej do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania produktu znakiem CE niezbędne będzie również otrzymanie wydawanego przez jednostki notyfikowane certyfikatu zgodności ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji).

Dokumenty, z którymi warto się zaznajomić to ponadto:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późn. zm.) – określa wymogi wyrobu budowlanego, by mógł zostać wprowadzony do obrotu
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. – zawiera informacje dotyczące uzyskania Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Konstrukcje przeznaczone do budowy elektrowni fotowoltaicznych wymieniono w załączniku nr IV pod kodem 20 „Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze”

Panele fotowoltaiczne z Chin – cło

Przykładowa wysokość cła na panele fotowoltaiczne wraz z obowiązującymi je kodem HS przedstawia się następująco:

  • 8541 40 90 00 – Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne (LED) – 0%

Podsumowując, zniesienie ceł antydumpingowych, cło w wysokości 0% oraz wszelkiego rodzaju ulgi i dotacje napędzające rozwój fotowoltaiki w Polsce sprawiają, że import paneli fotowoltaicznych z Chin wydaje się być bardzo atrakcyjny. Dodatkowo prognozuje się w Polsce ciągły wzrost liczby tego typu rozwiązań. Należy jednak pamiętać, że panele fotowoltaiczne są obostrzone wieloma wymogami. Musimy więc być pewni, że importujemy towar dobrej jakości, pochodzący od wiarygodnego kontrahenta.

Dodatkowe informacje o imporcie paneli fotowoltaicznych z Chin – https://www.chinskiraport.pl/blog/import-paneli-fotowoltaicznych-z-chin/

Szkolenie: Import z Chin