Pakt wolnego handlu RCEP

4 listopada 2019 r. w Bangkoku zebrali się przedstawiciele kilkunastu państw Indo-Pacyfiku skłonnych do podpisania wszechstronnej umowy handlowej. Umowa ta to RCEP – Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Gospodarcze (akronim od Regional Comprehensive Economic Partnership). Po jej podpisaniu, pakt RCEP stanie się największym istniejącym na świecie paktem wolnego handlu. Sprawdź, jakie znaczenie gospodarcze niesie za sobą.

pakt RCEP

Rozwój inicjatywy RCEP

Propozycję stworzenia paktu wolnego handlu RCEP po raz pierwszy wysunięto w 2011 roku na 19 szczycie ASEAN. W latach 2011-2019 przeprowadzono 27 rund negocjacyjnych oraz 3 szczyty RCEP w celu wystosowania najlepszych warunków współpracy. Nad propozycjami dyskutowano także podczas spotkań ministerialnych oraz szczytów ASEAN.

Pakt RCEP oparto na istniejących umowach o wolnym handlu ASEAN + 1 z myślą o wzmocnieniu powiązań gospodarczych oraz działań związanych z handlem i inwestycjami między państwami. Przede wszystkim, umowa ma przyczynić się do zminimalizowania luki rozwojowej między stronami.

Przypuszcza się, że wycofanie się z Stanów Zjednoczonych z Partnerstwa Transpacyficznego (TPP) zwiększyło prawdopodobieństwo utworzenia RCEP. TPP, mające wiązać aktualnie już 11 krajów, oprócz wzmożenia handlu, ma na celu ułatwienie inwestycji pomiędzy państwami członkowskimi.

Umowa RCEP zostanie prawdopodobnie podpisana w 2020 roku.

ShipHub.pl

Pakt RCEP – państwa członkowskie

Umowa o wolnym handlu będzie obowiązywać niżej wymienione kraje:

 1. Członków ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej):
  • Malezję
  • Singapur
  • Filipiny
  • Myanmar
  • Tajlandię
  • Indonezję
  • Wietnam
  • Laos
  • Brunei
  • Kambodżę
 2. Dodatkowych członków ASEAN + 6
  • Australię
  • Nowa Zelandię
 3. Dodatkowych członków ASEAN + 3
  • Chiny
  • Japonię
  • Koreę Południową

Indie także zgłaszały swoją chęć przystąpienia do umowy RCEP. Sytuacja uległa zmianie w listopadzie 2019 r., kiedy państwo to wycofało się z potencjalnej umowy. Chiny jednak są skłonne przyjąć z powrotem Indie, jeśli zmienią one swoją decyzję. W Indiach istnieją obawy, że proponowana umowa handlowa RCEP i umowy podobne do niej mogą być szkodliwe dla producentów indyjskich. Mianowicie, będą oni zmuszeni konkurować ze stosunkowo tańszymi towarami napływającymi z innych rynków.

Inne państwa położone w Azji Centralnej lub Azji Południowej i Oceanii są także mile widziane w RCEP.

Znaczenie gospodarcze RCEP dla świata

Jeśli nawet Indie nie zdecydują się przyłączyć do umowy, RCEP mógłby być największym paktem wolnego handlu jaki istnieje. Państwa członkowskie odpowiadają bowiem za około 30% globalnego PKB oraz skupiają niecałe 30% ludności świata.

RCEP zapewni warunki mające na celu obniżenie barier handlowych i zapewnienie lepszego dostępu do rynku dla towarów i usług dla przedsiębiorstw w regionie, między innymi poprzez:

 • wzmacnianie integracji i współpracy gospodarczej między krajami uczestniczącymi;
 • ułatwienie handlu i inwestycji, a oprócz tego, zwiększenie przejrzystości w stosunkach handlowych i inwestycyjnych między krajami uczestniczącymi;
 • ułatwienie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w globalne i regionalne łańcuchy dostaw.

Z pewnością, jednym z najważniejszych punktów jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, jako że to one stanowią siłę gospodarczą dla poszczególnych państw. Według szacunków, stanowią one ponad 90% przedsiębiorstw we wszystkich krajach uczestniczących w ramach RCEP. Dzięki umowie RCEP, przedsiębiorstwa te będą miały większe możliwości rozwoju oraz poprawienia sytuacji ekonomicznej państwa. Znaczenie gospodarcze RCEP to to, że umowa ta wpłynie na strukturę gospodarki światowej.

Pakt RCEP ściśle łączy się z koncepcją Nowego Jedwabnego Szlaku. Sprawdź na czym ona polega. W szczególności warto zapoznać się z rolą Polski w tej inicjatywie.

Źródło grafiki tytułowej: https://asean.usmission.gov/advancing-a-free-and-open-indo-pacific-region/

Szkolenie: Import z Chin