Nowe wizy do Chin (nowe rodzaje chińskich wiz)

Rosnące znaczenie Chin na świecie znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w tym, że chińskie firmy docierają w każdy zakątek globu, lecz także w tym, że coraz więcej cudzoziemców przybywa do Chin. Władze chińskie reformują stale swój system wizowy, o czym pisaliśmy już wcześniej . Teraz zmiany mają jednak jeszcze poważniejszy charakter. Prezentujemy nowe wizy do Chin i informacje ich dotyczące.

Nowe wizy do Chin

Nowe wizy do Chin

Nowa polityka wizowa została zatwierdzona przez Ogólnochińskiego Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych w czerwcu. Jej postanowienia wejdą w życie we wrześniu. Na razie na stronie Ambasady ChRL ukazał się wykaz nowych kategorii wizowych w języku angielskim, nie ma jeszcze wzoru formularza aplikacyjnego. Dotychczas podział wiz był dość prosty, najbardziej podstawowe kategorie to wiza L – turystyczna, wiza F – służbowo/biznesowa, wiza Z – pracownicza, wiza X – studencka, przy czym uzyskanie dwóch pierwszych nie było zbyt trudne, a wymagania na dwie ostatnie kategorie były dość duże.

Szkolenie: Import z Chin

Rodzaje chińskich wiz

Obecnie wszystko wyglądać będzie nieco inaczej. Poniżej prezentujemy nowe wizy do Chin. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie wiz typu M i R.

Wiza M

Nowa wiza biznesowa, zastępuje dotychczasową wizę F. Dotyczy osób, które jadą do Chin w celach biznesowych lub handlowych. Wymagane dokumenty to: wniosek wizowy, oficjalne zaproszenie poświadczone firmową pieczęcią (zawierające informacje o aplikancie, szczegóły planowanej wizyty, informacje o zapraszającym – włączając w to dane kontaktowe).

Wiza R

Wyrazisty dowód na to, że Chiny chcą ściągać utalentowanych pracowników z innych krajów. Według doniesień China Daily, wiza typu R (dzieląca się na R1 – z prawem pobytu i R2 – z prawem wielokrotnego wjazdu) może uprawniać do przebywania na terenie Chin przez okres sięgający nawet pięciu lat. Nie jest jeszcze jasne, jakie konkretnie wymagania trzeba będzie spełnić, żeby taką wizę otrzymać. Prawdopodobnie zajmować się będzie tym zapraszająca nas do Chin chińska firma.

Wiza F

Choć funkcjonuje pod starą nazwą, zmieniła funkcję. Obecnie dotyczy osób, które podróżują do Chin w celu udziału w imprezach naukowych i kulturalnych. Wymagane dokumenty to także wniosek wizowy oraz zaproszenie (zasady podobne jak przy wizie M).

Wizy studenckie i pracownicze

Interesujące dla wielu osób są z pewnością regulacje dotyczące wiz studenckich i pracowniczych. Tu też są pewne zmiany. Dokonano podziału kategorii Z na Z1 (pobyt w pracy długoterminowy) i Z2 (krótkoterminowy do 90 dni) i analogiczny podział wiz kategorii X. Wymagane dokumenty uległy zmianie o tyle, że nie trzeba już przygotowywać formularza z badań zdrowotnych – w przypadku wizy studenckiej X1, do wniosku należy dołączyć wyłącznie „Admission Letter” od chińskiej uczelni i formularz JW201 lub JW202. Badania zdrowotne będą przeprowadzone na miejscu w Chinach.

Należy jednak zastrzec, że przy udziale w poszczególnych programach stypendialnych, wymagania mogą obejmować uprzednie badania zdrowotne. Tu trzeba zwrócić się o instrukcje do instytucji przyznającej stypendium.

Wiza Q

Kolejna nowa kategoria wiz to kategoria Q. Dotyczy osób, których członkowie rodzin są obywatelami chińskimi bądź cudzoziemcami z chińskim prawem pobytu. Mogą oni przyjechać na teren Chin w celu odwiedzenia rodziny bądź otoczenia jej opieką. Wymagane dokumenty to: wniosek wizowy, zaproszenie wydane przez obywatela chińskiego, zawierające informacje o zapraszającym i zapraszanym oraz kserokopię dowodu osobistego zapraszającego. Należy także przedstawić kserokopię aktu małżeństwa, aktu urodzin, notaryzowane świadectwo pokrewieństwa bądź świadectwo pokrewieństwa wystawianego przez chińskie PSB.

Wiza S

Ostatni nowy typ wizy to wiza S, wydawana wszystkim tym, którzy chcą odwiedzić studiujących/pracujących w Chinach członków rodziny, którzy są ich małżonkami, rodzicami, dziećmi lub opiekunami prawnymi. Jej zaleta to możliwość pobytu powyżej 180 dni. Wymagane dokumenty to: wniosek wizowy, zaproszenie od osoby przebywającej w Chinach (wymagania jak przy wizie Q).

Wymagania dotyczące popularnej wizy turystycznej L nie zmieniają się. Nadal trzeba przedstawić wniosek wizowy, jak także zaświadczenie rezerwacji hotelu lub bilet lotniczy.

Wnioski – istotne informacje

Od 15 października 2018 zmieniły się zasady aplikacji o wizę do Chin. Nie można już tego dokonać bezpośrednio w ambasadzie. Zajmuje się tym teraz Chińskie Centrum Obsługi Aplikacji Wizowych w Warszawie.

Dodatkowo od 10 maja 2019 przyjmowane są jedynie wnioski wypełnione online, a następnie wydrukowane (nie przyjmuje się wniosków uzupełnionych ręcznie).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszych artykułach:

Nowe zasady aplikacji o wizę do Chin

Jak wypełnić wniosek o wizę do Chin online?

Import z Chin w 2021

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 4