Import z Chin – odroczenie płatności Vatu

VAT przy imporcie z Chin jest problemem, z którym styka się wielu przedsiębiorców handlujących z Chinami. Pomimo istniejących przepisów prawa, które w znaczny sposób ułatwiają Import z Chin, wielu importerów (zarówno tych doświadczonych jak i nowych) nie wie, że istnieje możliwość odroczenia płatności VATu przy imporcie z Chin. Od 2011 roku w znaczny sposób poprawiono prawo dotyczące rozliczenia podatku VAT importowego w deklaracji VAT – 7. Dzięki temu usługa ta stała się popularna i skuteczna a obecnie konkuruje z odprawami celnymi w Hamburgu (Niemcy). Jednak konieczne jest spełnienie szeregu wymaganych warunków. Każda dobra agencja celna jest z procedurą tą bardzo dobrze zaznajomiona.

Vat z Chin

Odroczenie płatności VAT

Możliwość odroczenie płatności VATu usprawnia cały proces importu z Chin, a wielu importerów nie jest zmuszonych do zamrażania znacznych środków finansowych na ten cel. Rozliczenie podatku VAT odbywa się w deklaracji podatkowej bez konieczności jego faktycznego płacenia w momencie przywozu towarów z Chin. Środki finansowe firm mogą pozostać na koncie firmy i to importer rozlicza podatek VAT w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Przepisy prawa, które regulują tą procedurą istnieją już od paru lat, jednak dopiero po wprowadzeniu artykułu 33 a do ustawy o podatku od towarów i usług procedura ta została usprawniona. Otóż art. 33a znosi konieczność składania zabezpieczenia podatku VAT z tytułu importu towarów przy odprawach celnych. W przypadku, kiedy towary zostają objęte procedurą uproszczoną w wariancie art. 76 ust. 1 b lub c

(…)
b) zamiast zgłoszenia określonego w art 62, złożenie dokumentu handlowego lub urzędowego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą;
c) zgłoszenie towarów do danej procedury dokonane poprzez wpisanie towarów do ewidencji. W tym przypadku organy celne mogą zwolnić zgłaszającego z obowiązku przedstawiania towarów organom celnym.
(…)

w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Podstawą prawną jest art 33a ust.1 ustawy o VAT.

Szkolenie: Import z Chin