Import z Chin – odroczenie płatności VAT

VAT przy imporcie z Chin może być problematyczny dla wielu przedsiębiorców handlujących z Państwem Środka. Wielu z nich nie wie, że istnieje możliwość odroczenia płatności VAT-u przy imporcie z Chin. Podatek VAT z tytułu importu rozlicza się w deklaracji VAT-7 (JPK_V7). Alternatywą do VAT-7 jest skorzystanie z procedury 42, importując towary z Chin do Polski przez np. Niemcy. Aby uzyskać odroczenie płatności VAT należy spełnić szereg wymagań.

Odroczenie płatności VAT

Odroczenie płatności VAT

Podstawą do odroczenia płatności VAT przy imporcie jest art. 33 lit a ustawy o podatku od towarów i usług.

Jakie są plusy odroczenia płatności VAT? Przede wszystkim jako bezgotówkowa forma rozliczenia należnego podatku przy imporcie, usprawnia ono cały proces importu z Chin. W takiej sytuacji importerzy nie są zmuszeni do zamrażania znacznych środków finansowych na ten cel; innymi słowy, zachowywana jest płynność finansowa.

Rozliczenie podatku VAT odbywa się w deklaracji podatkowej bez konieczności jego faktycznego płacenia w momencie przywozu towarów z Chin. Środki finansowe przedsiębiorstwa mogą pozostać na koncie firmowym i to importer rozlicza podatek VAT w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Kiedy można odroczyć uiszczenie VAT-u przy imporcie?

Odroczenie płatności VAT jest możliwe, jeśli importer skorzysta z procedury uproszczonej w elektronicznej deklaracji podatkowej w formie pliku JPK_V7, wcześniej znanej jako VAT-7 (gdy przedsiębiorstwo rozlicza się w systemie miesięcznym – JPK_V7M, kwartalnym – JPK_V7K). Deklaracja podatkowa musi być złożona za okres, w którym dokonano odprawy celnej.

Wynikający z importu podatek VAT należy uiścić do momentu, kiedy upływa ostateczny termin na złożenie wspominanej deklaracji.

Odroczenie płatności VAT – warunki

  • Poinformuj właściwy urząd skarbowy oraz Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o wybranym sposobie rozliczenia podatku przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, w którym nastąpi import (na miesiąc przed importem).
  • Dostarcz oświadczenie Naczelnikowi, że nie zalegasz z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie:
    • składek na ubezpieczenie społeczne,
    • poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach.
  • Potwierdź, że jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (oznacza to, że działalność przedsiębiorcy jest opodatkowana).
  • Zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.

Miej na uwadze, że nie każda agencja celna wykona procedurę odroczenia za Ciebie.

Sprawdź zmiany w prawie podatkowym oraz zasady zwolnienia z cła i VAT przy imporcie z Chin. Korzystając z procedury celnej 42 także można przeprowadzić import z Chin bez płacenia podatku VAT.

Szkolenie: Import z Chin

Oceń post

5 / 5. Ilość głosów: 3