Import z Chin – dokumenty potrzebne przy imporcie z Chin

Wiele początkujących osób, które myśli o imporcie z Chin zwraca się do nas z pytaniami nt. wymaganych i potrzebnych dokumentów. Jednym z podstawowych dokumentów,związanych z handlem z Chinami jest list przewozowy. Chcemy dziś przybliżyć czym jest list przewozowy oraz co powinien prawidłowy list przewozowy zawierać.

List przewozowy

Importując z Chin zawsze otrzymujemy list przewozowy. Wiele importerów chińskich towarów zastanawia się co takiego powinno być na liście przewozowym. Otóż zawsze powinny znaleźć się następujące informację:

 • Nazwa statku
 • Nazwa nadawcy przesyłki – jest to zazwyczaj chińska fabryka, lub firma eksportowa, która w imieniu producenta dany towar eksportuje
 • Pełny opis całego towaru – konieczne jest uwzględnienie ilości opakowań, wymiarów, zawartości, oznaczeń opakowań oraz wagi brutto przesyłki
 • Numery identyfikacyjne przesyłanych towarów
 • Znaki główne
 • Port docelowy – rozładunku towaru
 • Port załadunku towarów
 • Warunki przewozu (Incoterms 2010)
 • Nazwa odbiorcy towarów
 • Szczegóły opłat frachtowych wraz z informacją, kiedy i gdzie zostaną/zostały uiszczone
 • Data otrzymania towaru do załadunku oraz data załadunku
 • Dane osoby, którą trzeba powiadomić o przybyciu ładunku do portu przeznaczenia, zazwyczaj jest to odbiorca – importer towaru z Chin
 • Liczba listów odnoszących się do przesyłki podpisanych przez przedstawiciela armatora
 • Podpis armatora